05. Đọc Thánh Kinh

Trình chơi Âm thanh

*
Bài học khôn

Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh.

Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả.

Phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt.

Ta phải chuộng đọc cả những cuốn đạo đức đơn sơ, cũng như những cuốn cao sâu mầu nhiệm.

Đừng bận tâm đến thân thế, học lực của tác giả: hãy đọc vì lòng mến chân lý thuần túy.

Cũng không cần tra vấn câu nọ, câu kia, của tác giả nào, một hãy để ý xem tác giả đã nói những gì.

*
Giọng nói của Chúa

“Người đời qua đi, nhưng đức tín trung của Chúa sẽ muôn đời tồn tại”. (1)

Chúa nói với ta bằng nhiều cách khác nhau và bằng những người cũng khác nhau. (2)

REPORT THIS AD

Thường tính tò mò rất có hại cho ta trong lúc đọc Thánh Kinh. Nó làm cho ta muốn hiểu thấu và bình luận những cái đáng lý chỉ nên bỏ qua.

Nếu muốn được iùch khi đọc Thánh Kinh, Bạn hãy đọc cho khiêm tốn, đơn thành và tin tưởng, mà đừng bao giờ đọc để mong được tiếng thông giỏi.

Hãy bàn hỏi những người sống thánh thiện và im lặng nghe họ trả lời. Cũng đừng coi thường câu nói của những người cao niên: không phải vô tình mà họ mở miệng nói ra đâu.

*
SUY NIỆM

Đọc Thánh Kinh cũng như các sách đạo đức, không bao giờ nên đọc vì tò mò: để tìm lợi khẩu, khoa học, văn chương. Những sách đó không viết vì mục đích ấy.

Muốn lĩnh hội được ý nghĩa những sách đó, phải đọc cho:

– khiêm nhượng: vì Chúa Thánh Thần chỉ dạy những bí nhiệm cho người khiêm.

– đơn sơ: vì ánh sáng Chúa soi bao giờ cũng tự đủ cho mỗi người.

– tin tưởng: dầu ta không hiểu thấu, lời Chúa bao giờ cũng đáng kính phục.

Lạy Cha! Con đội ơn Cha vì đã giấu những cái đó với người khôn ngoan, thông thái mà chỉ tỏ ra cho trẻ nhỏ và người đơn sơ khiêm nhượng. Xin Chúa dạy con biết sống thánh thiện theo gương Chúa.

—————–

  1. Ps. CXVI, 2
  2. Bản dịch của Lamennais

Comments are closed.