07. Tránh phù phiếm và kiêu ngạo

Trình chơi Âm thanh

*
Tín nhiệm vào Chúa

Không ai khờ dại bằng người đặt trót tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào.

Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.

Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này.

Đừng cậy ở sức riêng, một hãy tín nhiệm vào Chúa.

Hãy cứ làm vừa sức rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của Bạn.

Đừng cậy học lực mình, cũng đừng cậy sức mạnh của bất cứ ai khác. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng yêu người khiêm tốn và hạ người kiêu ngạo xuống.

*
Đừng khoe của đời

Đừng khoe mình lắm của, cũng đừng cậy mình lắm bạn thế lực; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho Bạn mọi cái và, – hơn mọi cái, – còn muốn ban chính mình cho Bạn.

Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một cơn bệnh xoàng cũng đủ làm tiêu ma hết.

REPORT THIS AD

Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, không vậy sẽ mất lòng Chúa là nguồn mạch mọi cái hay cái tốt tự nhiên của Bạn.

*
Học khiêm tốn

Đừng nghĩ mình hơn ai, không vậy Chúa thấu suốt lòng mọi người, sẽ kể Bạn là người xấu nhất.

Đừng hãnh diện vì những việc thiện đã làm, vì lý đoán của Chúa có phải như lý đoán người đời đâu! Có khi cái người đời công nhận Chúa lại đánh phi đấy.

Bạn có đức ư? Hãy tin rằng người khác còn có đức hơn bạn. Có thế Bạn mới có thể khiêm tốn luôn được.

Có hạ mình dưới người khác, Bạn cũng chẳng thiệt gì. Còn như chuộng mình hơn người khác – dầu một người mà thôi – cũng tai hại lắm đấy.

Người khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Còn lòng trí người kiêu, lúc nào cũng luôn ghen hờn, giận oán.

*
SUY NIỆM

Hãy tin tưởng ở Chúa, ở một mình Chúa, vì Chúa là Đấng không hề lay chuyển.

Còn gì yếu hèn, còn gì thay đổi, còn gì lay chuyển bằng người, vì kỷ phần của người là lầm lạc, là xấu bụng, là dối trá!

Khiêm nhượng là nhận định được địa vị chính yếu và thiết thực của mình.

Kiêu ngạo là một thứ cách mạng phá hủy trật tự thiên nhiên và tự hủy hoại cả chính mình.

Lạy Chúa, Chúa ghét dơ những người kiêu ngạo và yêu thương nâng đỡ người khiêm nhượng. Xin Chúa sửa tánh kiêu ngạo trong con và ban cho con ơn khiêm nhượng thật trong lòng để con đến gần Chúa và đáng Chúa yêu.

*

Comments are closed.