08. Đừng suồng sã quá

Trình chơi Âm thanh

*
Chọn bạn mà chơi

“Đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình với”. (1) Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa.

Đừng năng đi lại với những thanh niên và những người thế tục.

Đừng nịnh người giầu cũng đừng tìm dịp tới lui người quyền quí.

Hãy quen thân với những người khiêm nhượng, đơn sơ, với những người sống một đời sống đạo hạnh, ngay thẳng và hãy chỉ nói, chỉ bàn những truyện hữu ích.

Đừng quen thân với một phụ nữ nào. Tất cả những phụ nữ nhân đức, bạn hãy phú thác cho Chúa.

Hãy ước mong kết thân với một mình Chúa và các Thiên thần và hãy tránh đừng để người đời biết đến Bạn.

*
Bác ái

Phải bác ái đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã với mọi người.

Có lúc còn xa thì khen lấy khen để, mà vừa giáp mặt đã ghét cay ghét đắng.

Có lúc ta nghĩ kết thân với người khác, như thế là vừa ý họ lắm, nhưng ngờ đâu, chính lúc ấy lại là lúc họ bắt đầu chán ta, vì gần ta, họ đã khám phá ra những khuyết điểm của ta.

*
SUY NIỆM

Sống trong xã hội cần phải có tình… Nhưng tâm tình đó không bao giờ nên thái quá đến nỗi thành suồng sã!

Để đề phòng, tác giả khuyên ta:

– Đừng quá dễ tin, bạ gặp ai cũng thổ lộ tâm tình.

– Đừng quen thân với những thanh niên thế tục và người quyền quí giầu sang.

– Với nữ giới càng phải hết sức dè dặt.

Chỉ có một tình yêu không bao giờ có thể đi quá mà chúng ta không thể không có: tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con mến Chúa hơn yêu cha mẹ con, bạn hữu con, và hơn chính bản thân con. Xin cho con mến Chúa trong Chúa và vì Chúa, bằng một tình yêu không nề quản và không biết nhượng bộ trước bất cứ một chướng ngại nào.
——————
1. Eccl. VIII, 22

*

Comments are closed.