09. Vâng lời và tùng phục

Trình chơi Âm thanh

*
Thong dong thực

Sống trong đức vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình; đó là đại ích đấy.

Vâng lời còn chắc chắn hơn cai trị ngàn vạn lần.

Nhiều người vâng lời vì bất đắc dĩ hơn là vì yêu mến: những người ấy khổ tâm và hay kêu ca lắm! Bao lâu họ chưa biết thực tâm phục tùng vì lòng mến Chúa, lòng trí họ sẽ không được thong dong thực.

Dầu đi đâu, ở đâu, bạn cũng sẽ không được yên trí, bao lâu bạn chưa biết khiêm nhường phục tùng một Đấng Bề trên.

Nhiều nguời lầm hết chỗ nói vì họ tưởng ở nơi này, đi chỗ nọ họ sẽ được dễ chịu hơn.

*
Sẵn sàng nhượng bộ

Tự nhiên ai cũng thích làm theo ý riêng, ai cũng thịnh tình với người hợp ý mình hơn.

Nhưng nếu ta muốn Chúa ở với ta, đôi khi ta cũng cần phải bỏ ý riêng để bảo vệ lấy An Bình.

Làm gì có ai thông thạo, hiểu thấu được tất cả sự vật. Nếu thế, Bạn đừng quá yên trí rằng mình sáng suốt, một hãy vui nhận ý kiến người khác.

Ý bạn hay ư? Vì lòng mến Chúa, Bạn cũng cứ bỏ nó đi để theo ý người khác, như thế trong đường nhân đức, Bạn sẽ tiến được xa lắm đấy.

Ta thường nghe nói: chịu nghe và theo lời bàn của người khác còn chắc chắn hơn.

Cũng có trường hợp, ý kiến đôi bên cùng phải cả, nhưng nếu cứ cố chấp không chịu theo ý người khác khi lý trí hay hoàn cảnh bắt buộc; đó là một triệu chứng kiêu hãnh và điên gàn.

*
SUY NIỆM

Phúc lớn cho người biết tùng phục một Chúa trong bản thân các Đấng Bề trên thay mặt Chúa. Và người biết kiên nhẫn thực hành đức vâng lời, có công lớn chừng nào! Đó là một hy sinh liên lỉ và kính ái hoàn toàn nhất.

Chính đức vâng lời là giá trị, là vinh dự, là công phúc của đời sống công giáo, nhất là đời sống tu trì, vì nó làm cho Chúa trở nên Thầy tuyệt đối và sở chủ lòng ta.

Nhưng cho được thế, cần lý trí, tâm hồn và hành động phải cộng tác vào việc thực hiện đức vâng lời; lý trí công nhận, tâm hồn yêu mến, làm cho nhanh nhẹn, quảng đại và bền bỉ.

Lạy Chúa cứu chuộc con! Tài nào thấy Chúa hy sinh quyền cả một Chúa Trời để vâng lời mà con không yêu thích và thực hành đức vâng lời được.

Tài nào thấy Chúa 30 năm trường vâng lời Đức Mẹ và Thánh Giuse trong hết mọi việc, mà con không thành tâm theo trọn những điều Chúa soi cho con trong lề luật và trong các Đấng Bề trên?

Thấy Chúa vâng lời cả đến bọn đao phủ khi chúng đặt Chúa nằm trên Thánh giá mà con phản kháng và kêu ca khi phải vâng lời được sao!

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết thành tâm vâng lời để noi gương Chúa và để thực hiện thánh ý Chúa trong mọi nơi và mọi lúc.

*

Comments are closed.