01. Nước Trời

Trình chơi Âm thanh

Dọn lòng chờ Chúa

Lời Chúa: “Nước Thiên Chúa ở trong lòng chúng con”. (1)

Bạn hãy trở lại cùng Chúa cho thành tâm”,(2) cứ bỏ phăng cái trần tục khốn nạn đi, tất hồn Bạn sẽ được bình an.

Hãy tập khinh ngoại vật, hãy chăm chú đến nội tâm, rồi Bạn sẽ thấy nước Thiên Chúa đến trong Bạn. “Vì nước Thiên Chúa là an bình và vui sướng trong Chúa Thánh Thần”.(3) Thứ an bình và vui sướng đó, người ác không bao giờ được.

Chúa Kitô sẽ đến trong Bạn và làm cho Bạn tràn đầy an ủi, nếu Bạn biết dọn cho Chúa một nơi xứng đáng trong Bạn.

Tất cả vinh dự, tất cả vẻ đẹp Người, đều ở tại trong lòng Bạn và chính trong đó mà Ngài được vui thỏa.

Ngài năng viếng thăm người nội tâm, thân mật truyện vãn với họ, yên ủi họ, cho đầy bình an và xử với họ bằng một tình thân ái lạ kỳ.

Linh hồn trung tín! Hãy mau mắn dọn lòng cho Hiền Phu, để Ngài đến và ở trong ngươi.

Vì đây, Ngài nói: “Ai mến Ta, người ấy giữ lời Ta, Ta sẽ đến với họ và ở trong họ”.(4)

Từ khước tạo vật

Bạn hãy dành riêng lòng Bạn cho Chúa Giêsu và đừng bao giờ cho vật nào bén mảng tới.

Được Chúa Giêsu, Bạn sẽ nên phú quí, và có một mình Chúa đã đủ lắm rồi.

Ngài sẽ canh giữ, sẽ săn sóc Bạn rất mực chu đáo, đến nỗi Bạn không thèm mong đợi gì ở người đời.

Người đời thay đổi như trở bàn tay, nay còn mai mất. Nhưng Chúa Kitô sẽ tồn tại, sẽ trung tín hộ giúp Bạn cho đến cùng.

Đừng quá tin tưởng ở người đời mỏng giòn và chóng chết, dầu là người được việc và thân Bạn mấy. Cũng không nên buồn khi gặp người phản kháng và mâu thuẫn Bạn.

Người hôm nay ủng hộ, biết đâu mai lại đả đảo Bạn; trái lại người hôm nay ghét Bạn, rất có thể mai ngày lại quay thân Bạn: người đời xoay như chong chóng.

Hãy đặt trót tin tưởng vào Chúa, hãy kính sợ, yêu mến một mình Chúa.

Ngài sẽ bang trợ, sẽ trở mọi cái nên ích lợi cho Bạn.

“Bạn không có gia cư nào vững chắc trên đời”.(5) Dầu ở đâu, Bạn cũng chỉ là một người ngụ cư, một lữ khách, và Bạn chỉ được bình an khi nào kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.

Trong thương tích Chúa

Bạn tìm cái gì chung quanh Bạn? Đây có phải là nơi an nghỉ đâu.

Gia cư Bạn ở trên trời kia và Bạn phải nhìn thế vật như khách qua đường.

Tất cả sẽ qua đi và Bạn cũng qua đi như mọi cái.

Hãy đề phòng đừng dan díu với đời, không vậy, Bạn sẽ nô lệ nó và tự tiêu diệt.

Hãy luôn luôn tưởng niệm tới Đấng Tối Cao và dâng lời khẩn nguyện lên Chúa Kitô.

Không suy được những cái trên trời, Bạn hãy gẫm cuộc tử nạn Chúa và ở lại trong thương tích Chúa.

Nếu biết sốt sắng chạy vào các dấu đinh và thương tích Chúa, Bạn sẽ được thêm nghị lực để chịu đau khổ, sẽ bớt khó chịu khi bị người đời coi khinh và dễ dàng chịu đựng những vu khống.

Sinh thời, Chúa Kitô cũng đã phải người đời khinh chê và trong lúc tê tái nhất còn bị cả người thân yêu ruồng bỏ, mặc cho đau khổ giằn vặt.

Chính Chúa Kitô đã muốn chịu đau khổ, sỉ nhục, mà Bạn, Bạn dám phàn nàn cái gì?

Chính Chúa Kitô còn có người thù ghét nói hành, mà Bạn muốn được mọi người yêu quí và làm ơn cho sao?

Nếu Bạn không chịu được đôi chút trái ý, đức nhẫn nhục của Bạn có gì mà đáng thưởng?

Thân nghĩa với Chúa Kitô thế nào được, khi Bạn không thể chịu đựng được tí gì?

Muốn đồng trị với Chúa Kitô, Bạn hãy chịu đau khổ với Chúa và cho Chúa Kitô.

Mến Chúa, phải tự khinh

Một khi vào sâu được thâm tâm Chúa Giêsu, một khi nếm được đôi chút tình yêu nồng nhiệt của Chúa, Bạn sẽ không để ý gì đến vừa ý hay trái ý. Hơn nữa, Bạn còn mừng khi được chịu sỉ nhục, vì lòng mến Chúa Giêsu có thể làm cho người ta tự khinh mình.

Người mến Chúa Giêsu và yêu chân lý, người nội tâm thật và thoát ly mọi cảm tình lăng lố, sẽ có thể qui hướng về Chúa dễ dàng, nâng cao tinh thần vượt trên bản ngã và nhàn hưởng tôn nhan Chúa.

Người thông thái thật, là người biết nhận xét sự vật theo bản thể của nó, chứ không theo lời nói và thái độ người đời đối với nó, và khoa học của họ do Chúa hơn là do người đời.

Người biết hành động theo tinh thần nội hướng và ít quan tâm đến ngoại vật không cần chọn hoàn cảnh, không cần đợi thời cơ mới làm việc đạo đức.

Họ hồi tâm mau chóng, vì có bao giờ họ phóng toàn tâm lực ra ngoài đâu.

Họ không bị công việc bên ngoài ngăn trở, cũng không bị hoàn cảnh nhất thời chi phối; trái lại, họ rất biết tùy cơ ứng biến.

Ai đã chỉnh đốn, đã ổn định được nội tâm, không thèm đếm xỉa đến cái hay, cái dở nơi người khác.

Ai càng qui hướng tạo vật về mình, càng bị ngăn trở và sao lãng.

Nếu Bạn thẳng thắn và trắng sạch hẳn, Bạn sẽ thấy mọi cái trở nên hữu ích và giúp Bạn tiến bộ.

Sở dĩ nhiều cái làm Bạn chạnh lòng và xao xuyến, là vì Bạn chưa hoàn toàn tự thác, chưa thoát ly hẳn tạo vật.

Không gì làm dơ lòng, bận trí bằng tình yêu tạo vật không chính đáng.

Hãy đoạn tuyệt những an ủi bên ngoài rồi Bạn sẽ gẫm được những cái trên trời và nếm thử được khoái lạc của tâm hồn.

SUY NIỆM

Hạnh phúc thật, và nhân đức thật, hệ tại biết hồi tâm nhớ Chúa và hướng lòng lên cùng Chúa.

Một lý trí sáng suốt, một tâm hồn trung tín: đó là đặc điểm của người nội tâm. Lòng trí họ hằng ở bên Chúa, cầu xin và than thở với Chúa.

Chính cái sống đó làm cho họ như thấy thiên đàng dưới đất, như chiếm được tâm hồn Chúa và, hưởng hạnh phúc ngay ở đời này.

Lạy Chúa Giêsu chí ái! Xin Chúa hãy đến và chiếm lấy lòng con. Xin cho con sống như Chúa, tưởng nghĩ như Chúa, ao ước như Chúa và mang cái thánh thiện của Chúa trong con, cho đến ngày được vinh hiển.

—————–
1. Lc XVIII, 21
2. Jco II, 12
3. Rm XIV, 17
4. Gioan XIV, 23
5. Hebr XIII, 14
*

Comments are closed.