11. Ít người mến Thánh giá

Trình chơi Âm thanh

*
Ít người mến thật.

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng ít người muốn bắt chước đức kỵ thực của Chúa.

Ai cũng muốn vui hưởng với Chúa mà ít người chịu khó vì Chúa.

Nhiều người theo Chúa đến lúc bẻ bánh, nhưng ít ai chịu được nhục nhã của Thánh giá.

Nhiều người mến Chúa bao lâu không gặp trái ý.

Nhiều người ca tụng Chúa khi được Chúa ban yên ủi.

Nhưng nếu Chúa lánh đi và bỏ họ một tí, là y như họ phàn nàn hay nản chí luôn.

*
Mến trong đau khổ.

REPORT THIS AD

Trái lại người mến Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu, không phải vì yên ủi riêng, họ chúc tụng Chúa trong lúc tâm hồn bị buồn sầu, khổ não cũng như khi được yên ủi lớn lao.

Cho dầu ý Chúa không muốn ban yên ủi cho, họ cũng không vì đó mà thôi chúc tụng và cảm đội ơn Chúa.

Ôi tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu trong sạch không pha vụ lợi và tự ái, thứ tình yêu ấy mãnh liệt chừng nào?

Những ai chỉ luôn luôn đi tìm yên ủi, có khác chi bọn làm mướn.

Họ đã không yêu mình họ hơn mến Chúa Giêsu là gì? Vì họ đã luôn luôn nghĩ đến cái hay cái lợi cho họ.

Dễ tìm đâu được người mến Chúa Giêsu một cách vô vị lợi!

*
Tự thoát ly.

Chả dễ tìm đâu được một người có đủ tinh thần để thoát ly mọi cái.

Ai tìm đâu được người có tinh thần khó khăn thực, người không dan díu gì với tạo vật!

Con người hiếm có ấy phải tìm xa xăm và ở tận cùng trái đất mới gặp được.

Dầu ai bố thí hết của mình có, cũng chưa có gì đáng kể.(1)

Dầu ai hãm mình đến cực khổ cũng chưa ăn thua gì. Dầu thông thạo hết mọi khoa học, cũng vẫn còn xa lắm.

Dầu có nhân đức tuyệt vời sốt sắng nồng nhiệt, cũng vẫn kể chưa đủ những cái phải có, vẫn còn thiếu một cái cần thiết nhất.

Cái gì đó? – Thoát ly mọi cái rồi còn phải thoát ly chính mình, phải ra ngoài bản ngã, giũ sạch mọi cái gì là tự ái.

Và dẫu đã chu toàn nhiệm vụ, người đó vẫn cho là mình chưa làm được gì.

Họ không thiết gì những cái người đời cho là to tát, nhưng chỉ thành thực coi mình như tôi tớ vô ích theo lời Đấng Chân lý: “Sau khi hoàn tất những việc Bề trên truyền, Bạn hãy nói: tôi là đầy tớ vô ích”.(2)

Có thế mới kể được là khó khăn thực, có tinh thần thoát ly thực. Và có thể nói được như thánh vương Đavid: “Tôi cô lập và bị đọa đầy”.(3)

Không ai giầu có hơn, thế lực hơn và tự do hơn người biết thoát ly tất cả, thoát ly chính mình và tự đặt mình xuống chỗ rốt hết.

SUY NIỆM

Phải mến yêu Chúa vì chính Chúa chứ đừng mến vì cái thú được khi phụng sự Chúa: thứ lòng mến đó không có giá trị gì!

Ai còn tìm tự tỉoa trong bất cứ một cái gì phải kể là người chưa biết mến.

Chúa Giêsu đã không tìm tự thỏa một tí gì, trái lại, Ngài đã tự thoát và chịu đựng đến cùng, chịu cả Đức Chúa Cha từ rẫy.

Ta hãy noi gương Chúa Giêsu để thực hiện tinh thần tự thoát đó.

Lạy Chúa! Con đã hiểu tinh thần tự thoát Chúa đòi một người giáo hữu phải có, nhưng con hoàn toàn bất lực để thực hiện nó.

Xin Chúa giúp con tự thoát cho mình để sống luôn cho Chúa.

—————–
1. Prov XXXI, 10; Cant VIII, 7
2. Luc XVII, 10
3. Ps XXIV, 16

*

Comments are closed.