02. Tùng phục cho khiêm

Trình chơi Âm thanh

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với trong mọi hành động là đủ rồi.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Chúa đã phù trợ ai, thì dù người xảo quyệt mấy cũng không hại nổi.

Nếu biết nín lặng và nhẫn nhục, nhất định Bạn sẽ thấy Chúa giúp Bạn.

Chúa hiểu thời cơ và cách thế cứu Bạn, vì thế hãy cứ để mặc Ngài.

Giúp Bạn cũng như cứu Bạn, khỏi xấu hổ đó là quyền Chúa.

Người khác biết và khiển trách những khuyết điểm của ta, lại hay giúp được ta giữ vững đức khiêm nhượng thực.

Lợi ích của sự khiêm tốn

Biết lỗi mà tự khiêm tốn, sẽ dễ làm vừa ý người khác và làm nguôi cơn giận họ, mà không phải tốn kém gì.

Chúa bang trợ người khiêm, cứu nguy, âu yếm và an ủi họ. Người hạ cố tới lòng họ và ban cho họ những ơn đặc biệt. Hạ họ xuống rồi Chúa lại nâng họ lên tới đỉnh vinh dự.

Chúa bày tỏ cho người khiêm những bí ẩn của Ngài, Ngài mời gọi và âu yếm kéo họ lại gần Chúa.

Người khiêm – dẫu phải nhục nhã – cũng vẫn bình an, vì họ không tin tưởng ở người đời mà chỉ tin tưởng ở Chúa.

Nếu như Bạn không tưởng mình rốt hết nhân loại, Bạn đừng tự hào đã tiến bộ trong đường nhân đức.

SUY NIỆM

Được đời ca tụng và ưu đãi mà nói mình không đáng, cái đó chả có gì. Nhưng khi bị đời khinh chê, bạc đãi, mà chịu được vui lòng, cái đó mới thực giá trị.

Thành thực nhận như bởi tay Chúa, tất cả những điều xấu người ta nói về mình hay làm cho mình, như thể mình đáng, mà còn chúc tụng và cảm ơn Chúa, vì những cái đó: thế mới thực là nhân đức.

Lạy Chúa, con biết mình con rất dễ và mau phẫn uất trước những lời phản đối… Con cũng biết cái tự nhiên con không chịu nổi, với ơn Chúa, con lại chịu được cách dễ dàng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp, để con chịu cho vui lòng tất cả tiếng cười chê, lời oán trách, để đền tội và đáng Chúa tha thứ cho trong ngày công phán.

*

Comments are closed.