03. Người an bình thực

Trình chơi Âm thanh

Tự ổn định

Hãy bắt đầu thiết lập bình an trong mình, rồi Bạn sẽ làm cho người khác an bình.

Người chuộng hòa bình, lại hữu ích hơn người thông giỏi.

Người đam mê biến thiện thành ác và dễ tin điều ác.

Người công chính và an bình trở mọi cái thành thiện.

Người bình an thực, không nghi ngờ người khác. Người hay phẫn ý và đa nghi, hơn tí là ngờ vực.

Họ không được yên, cũng không để người khác ở yên.

Cái cần nín lại đem nói ra, cái nên làm thường lại bỏ.

Chỉ chú trọng đến việc người, còn trách nhiệm mình lại chểnh mảng.

Phải khắt khe với mình đã, rồi hãy khắt khe với người; thế mới hợp lý.

Chiến sĩ hòa bình.

Bạn tô điểm và bào chữa lầm lỗi của Bạn khéo lắm, nhưng Bạn lại không muốn nghe người khác tự bào chữa.

Đúng lý hơn, Bạn phải thú nhận lỗi Bạn và bào chữa cho người khác.

Hãy nhịn người, nếu muốn người nhịn mình.

Bạn thử xem, Bạn còn xa bác ái và khiêm nhượng chừng nào! Vì người bác ái và khiêm nhượng thực, có biết giận gắt ai đâu, họa may có thì lại giận gắt chính mình.

Sống với những người từ tâm và thùy mị, thế có gì là đáng công. Tự nhiên ai cũng thích thế. Ai lại không thích sống yên hàn, không cảm tình với người hợp ý mình hơn?

Nhưng sống bình an được với những người quạu cọ, trắc nết, phóng túng, với những người phản đối mình; cái đó cần có ân sủng vĩ đại, nhân đức anh hùng và đáng phục.

Muốn hòa bình phải nhẫn nhục.

Nhiều người biết tự ổn và cũng sống an bình được với người khác.

Cũng có người không biết tự ổn và chỉ quấy rầy người khác; chẳng ai chịu được họ, mà họ cũng không chịu được chính mình họ.

Có người giữ được bình an và họ cố gắng đưa người khác về với an bình.

Trót nghệ thuật bình an ở đời này, hệ tại biết nhẫn nhục chịu đựng, hơn cả sống mà không phải trái ý.

Càng biết chịu đựng, càng được bình an.

Người như thế sẽ thắng được mình, làm chủ vũ trụ, nên Bạn thiết Chúa Kitô và được thiên đàng làm gia nghiệp.

Suy niệm.

Lời tác giả: “Bình an thực, hệ tại khiêm nhường chịu đựng những trái ý, hơn là không gặp trái ý”.

Vậy ta phải đi tìm bình an trong nghịch ý, tìm lặng tĩnh trong giông tố, nghĩa là chịu cho nhẫn nhục – dầu bị khủng bố cũng không lay – tất cả những cái người ta làm cho ta hoặc nói xấu ta.

Người khiêm tốn thật, chỉ nhận lỗi mình, chữa lỗi người, chỉ khó chịu và bẳn gắt với chính mình.

Lời tiên tri David: “Hãy đi tìm và theo đuổi cho kỳ được bình an”.

Lạy Chúa, trên thánh giá Chúa đã chuộc lại bình an và làm hòa con lại với Đức Chúa Cha, xin Chúa ban cho con ơn bình an con mong đợi.

Đã lâu con đi tìm sống bình an với Chúa với người và với chính mình con. Nhưng tính bồng bột, thất trung… đã khuấy đục tâm hồn và không cho con nếm được bình an. Lạy Chúa, Chúa đã truyền bão phải yên, gió phải lặng… Xin Chúa hãy kìm hãm những xao xuyến của lòng con và làm cho nó biết luôn luôn tùng phục Chúa.
*

Comments are closed.