01. Tâm sự Chúa Giêsu với tâm hồn trung tín

Trình chơi Âm thanh

Người hạnh phúc

“Tôi sẽ nghe tiếng Chúa Trời tôi phán trong thâm tâm tôi” (1)

Hạnh phúc linh hồn nghe tiếng Chúa nói trong mình, và nhận được bởi miệng Chúa những lời an ủi.

Hạnh phúc những tai nghe được âm thanh dịu dàng của lời Chúa, và bưng tai trước tiếng ồn ào của trần tục.

Hạnh phúc thực những tai chăm chú – không phải để nghe tiếng dội bên ngoài – những là tiếng Chân lý dạy vẽ bên trong.

Hạnh phúc con mắt biết nhắm nghiền lại trước ngoại vật, mà chỉ xem những cái bên trong.

Hạnh phúc những ai bước vào đời sống nội tâm, và ngày ngày tu luyện, để dọn lòng hiểu thấu đáo những mầu nhiệm trên trời.

Hạnh phúc người chỉ lấy việc chuyên lo về Chúa làm vui sướng, và thoát ly tất cả những bận bịu của thế tục.

Linh hồn ta hỡi! người hãy lưu tâm tất cả những cái đó. Và hãy đóng chặt cửa giác quan lại, để nghe Thiên Chúa nói trong người.

Lời bạn nhắn

Đây lời người yêu nhắn nhủ: “Ta là rỗi của con” (2), an bình và sống của con.

Hãy xích lại gần ta và con sẽ được an bình. Hãy bỏ tất cả những cái mau qua và hãy đi tìm những cái bất hủ.

Tất cả của đời không là lừa phỉnh còn là gì? Nếu như Chúa Tạo Thành bỏ Bạn, lúc đó tất cả tạo vật có ích gì cho Bạn?

Vậy muốn được hạnh phúc thật, Bạn hãy xa lìa tất cả, hãy ăn ở cho đẹp lòng và trung tín với Chúa đã dựng nên Bạn.

SUY NIỆM

Chúa nói với ta bằng cảm hứng bên trong và bằng tạo vật bên ngoài: “Nó là những tiếng sống của Thiên Chúa”.

Nhưng ta có thể không nghe tiếng Chúa hay chỉ nghe bằng tai, những khi linh hồn xao xuyến vì tình dục và bận bịu vì ngoại vật, nên không nghe được tiếng Chúa nói bên trong.

Muốn nghe được tiếng Chúa nói trong lòng, ta phải có tinh thần lặng tĩnh và tâm hồn cầu nguyện, ưa ở một mình với Chúa, đi tìm Chúa trong mình bằng đức Tin linh động, và kính cẩn, trung thành với ơn Chúa.

—————–
1. Ps. XXXXIV, 3.
2. Ps. XXXXIV, 3.

Comments are closed.