10. Thờ Chúa khinh đời

Trình chơi Âm thanh

Đặc thú chiêm nghiệm

“Lạy Chúa, con sẽ nói và con sẽ không nín lặng. Con sẽ nói thầm vào tai Thiên Chúa là Chúa con và Vua ngự trên chín tầng cao.

Lạy Chúa, với những ai kính sợ Chúa,Chúa dành cho những êm dịu dồi dào biết mấy” (Ps 30, 20).

Còn những người mến Chúa thì sao? những người thành tâm phụng sự Chúa thì sao ?

Cái thú trong khi chiêm nghiệm Chúa dành cho những ai mến Chúa, mới thực là cái thú khôn tả.

Chính trong lúc đó Chúa đã tỏ cho chúng con biết cái dịu ngọt của tình yêu Chúa, vì khi chưa có con, Chúa đã làm cho con có; khi con lạc xa Chúa, Chúa đã cho con trở về phụng sự Chúa, và Chúa đã truyền con phải mến Chúa.

Ôi, nguồn yêu mến bất diệt, con sẽ nói thế nào về Chúa? Con quên Chúa thế nào khi Chúa đã thương nhớ con cả lúc con đã hư, đã chết!

Lòng khoan dung Chúa đối với tôi tớ Người thắng vượt trên mọi hy vọng, mọi ân sủng, và tình yêu Chúa ban trổi xa trên mọi công nghiệp. Ơn dường ấy con biết lấy chi đền đáp.

Vì có phải ai cũng được bỏ tất cả, từ giã thế tục để sống đời sống tu trì đâu?

Con sẽ phụng thờ Chúa ư? Như thế cũng chưa có gì là đáng công, vì loài thụ tạo nào lại không có trách nhiệm phụng thờ đó ?

Phụng thờ Chúa đối với con cũng chưa lấy gì làm to tát ;

Cái to tát và kỳ lạ là Chúa đã thương nhận con vào giúp việc Chúa và hợp đoàn cùng các tôi tớ thân yêu của Chúa, mặc dầu con khốn khó và bất xứng !

Phụng sự Chúa là cai trị

Mọi của con có, mọi cái con dùng để phụng thờ Chúa tất cả đều là của Chúa! Mà xét lại, chính Chúa đã phục vụ con nhiều hơn là con phụng sự Chúa.

Kìa, trời và đất Chúa đã tạo nên để mưu ích cho người đời để chúng sẵn sàng luôn và ngày ngày thi hành mệnh lệnh Chúa. Hơn nữa, Chúa đã tổ chức nên đoàn bộ thiên thần cũng vì nhân loại.

Nhưng cái trổi vượt hơn cả chính là Chúa đã tự hạ để phục vụ người đời, và Chúa đã tự ý ban cả mình Chúa cho người đời nữa.

Con sẽ lấy chi đáp đền Chúa vì trăm ngàn ơn ấy.

Ước chi con được phụng sự Chúa hàng ngày và trót đời con !

Ước chi con phụng sự Chúa cho xứng đáng ít là được lấy một ngày.

Thực Chúa đáng mọi lễ thờ, mọi vinh dự và đáng chúc tụng muôn đời.

Thực Chúa là Chúa con và con là tôi tớ thấp hèn Chúa. Nghĩa vụ con là phụng thờ Chúa cho tận lực và ca vinh Chúa, không hề chán nản.

Đó là điều con mong ước, đó là điều con hy vọng : tất cả những gì còn thiếu sót xin Chúa bù cho con.

Được phụng thờ Chúa và khinh chê tất cả vì Chúa là một hân hạnh lớn, một vinh dự đặc biệt.

Những ai tự tình hiến thân phụng thờ Chúa, sẽ được Chúa ban cho muôn vàn ơn.

Những ai từ bỏ tất cả vui thú giác quan vì tình yêu Chúa, sẽ được ơn Chúa Thánh Thần an ủi đầy êm dịu.

Những ai vì danh Chúa, đi vào đường khắc khổ, từ bỏ tất cả những bận tâm thế tục, sẽ được tự do đặc biệt trong tâm hồn.

Nô lệ Chúa – một thứ nô lệ êm dịu và khả ải – nó làm cho người ta trở nên tự do và thánh thiện thực.

Phụng sự Chúa trong bậc tu trì là một bậc thánh chừng nào, vì nó làm cho người ta bình đẳng với thiên thần, đẹp lòng Chúa, ma quỉ khiếp sợ và giáo hữu tôn kính !

Phụng sự Chúa là một công việc đáng ta theo dõi và mong muốn, vì nó làm cho ta đáng được của tuyệt phẩm và một vui sướng bất diệt.

Suy niệm

Dầu được lợi lãi cả vũ trụ mà mất linh hồn, hỏi có ích chi?

Câu đó đã giác ngộ được thánh Phanxico, làm cho Ngài từ biệt thế tục, nhốt mình trong Viện tu và sống một đời hy sinh tuyệt bậc.

Nó còn phải cảnh tỉnh những ai đã quá đà đuổi theo thế tục mà bỏ quên việc phụng sự Chúa.

Chỉ có phụng sự Chúa là đem lại bình an và hạnh phúc cho con người.

Lạy Chúa, con sẽ phụng sự trong nhà Chúa mọi ngày trong đời con ” Xin Chúa giúp con trung thành với ý định.

Comments are closed.