11. Tìm xét và tiết chế ước muốn của lòng

Trình chơi Âm thanh

Ước muốn phải hợp ý Chúa

– Con ơi, con còn phải học nhiều cái, những cái mà đến giờ con vẫn chưa biết.

– Những cái gì, lạy Chúa?

– Con phải bắt những ước muốn của con lệ thuộc hẳn ý muốn Cha, và con đừng tự ái quá, nhưng  phải thành tâm theo ý Cha.

Những ước muốn của con thường làm cho con nóng nảy và hăng hái, nhưng con nên xét xem duyên cớ nào đã xui nên nó : vinh danh Cha hay tư lợi của con?

Nếu như con chỉ chú trọng đến Cha thì dù Cha định đoạt cách nào con cũng vẫn được thỏa mãn. Nhưng nếu con có thêm mục đích tìm ích riêng, thì chính đó là cái làm chậm bước tiến và thêm nặng lòng cho con đấy.

Điều chế cả những ước muốn tốt

Vậy con hãy dè dặt đừng quá dựa vào ước muốn riêng khi chưa lĩnh ý Cha, để sau khỏi hối hận và chán ghét cả chính cái mà trước con đã ưng ý và tìm tòi như là một của tối hảo.

Vì không phải bất cứ cảm xúc nào xem bộ tốt là đáng theo ngay, cũng như không phải bất cứ cảm xúc nào xem bộ đối lập là đáng bài trừ ngay.

Đôi khi cũng nên dè dặt trong cả những cử chỉ đạo đức thánh thiện, những ước muốn tối hảo, để khỏi vì hấp tấp mà chia trí, vì sốt sáng trái mùa mà nêu gương xấu cho người khác, vì công kích mà sinh xao xuyến và chán nản.

Xác thịt phải tùy thuộc lí trí

Đôi khi cần phải dùng cường lực và can đảm để cự tuyệt những ước muốn của giác quan mà không cần xét nó có bằng lòng hay không, và phải cố gắng bắt nó tùy phục tinh thần mặc dầu nó không muốn.

Và đừng bao giờ ngừng tay sửa trị và chịu thua nó, cho đến khi thấy nó sẵn sàng tùng phục luôn, và bằng lòng chịu thua thiệt, vui mừng trong những cái hèn và không kêu ca khi gặp điều trái ý.

Suy Niệm

Phải kiềm chế ước muốn theo ý Chúa. Điều chế bằng ơn Chúa và qui đinh vào ước muốn đẹp lòng Chúa. Thực tình thống hối là một phương pháp điều chế mãnh lực của ước muốn, dùng cường lực của nó để chống lại nó, kết hợp nó vào ước muốn duy nhất là đẹp lòng Chúa.

Tinh thần tự thoát – nhiệm vụ tất yếu của người công giáo – hệ tại điều chế những ước muốn lố lăng, siêu nhiên hóa ước muốn trung lập, rồi từ ước muốn đến quyết định và thực hành. Đó là căn bản của đời sống Công giáo.

Lạy Chúa, dưới hỏa ngục đầy những ước muốn suông với những câu “Tôi muốn được rỗi”. Nếu con chỉ muốn mà không làm, con cũng sẽ phải sa xuống đó. 

Xin cho con bỏ hẳn những ước muốn suông và biết thực hành theo ơn Chúa.

Comments are closed.