14. Suy lý đoán Chúa sâu nhiệm mà tự hạ

Trình chơi Âm thanh

Lý đoán  Chúa đáng sợ

Lạy Chúa  án Chúa tuyên xử con như sấm động, sét vang, làm xương cốt con rụng rời vì khiếp sợ và linh hồn con sửng sốt.

Con ngẩn ngơ thầm nghĩ : “Đến các tầng trời cũng chẳng trong sạch gì trước nhan Chúa ” (Job 15,16)

Nếu như trong các thiên thần. Chúa còn thấy thối nát” (Job 15,15) và đã không tha thứ, thì con đây còn đến thế nào?

“Tinh tú trên trời còn rơi xuống” (Apo 6,13). Nếu thế, là bụi đất, con sẽ chờ cái gì ?

Những người đã có những hành động xem ra rất đáng khen, mà nay ngã  xuống chỗ rốt cùng ! Và những người xưa ăn bánh thiên thần mà nay thấy sung sướng được ăn của nuôi heo!

Không gì thánh thiện ngoài Chúa

Lạy Chúa ! Nếu Chúa rút tay lại thì còn gì là thánh thiện .

Nếu Chúa bỏ không hướng dẫn cho thì khôn giỏi đến đâu cũng vất đi !

Nếu Chúa không nâng đỡ cho, thì sức mạnh nào cũng vô hiệu .

Nếu Chúa không bang hộ, chả tình thiết nào có bảo đảm !

Nếu Chúa không canh giữ giúp, một mình canh giữ thế nào được .

Vậy nếu Chúa bỏ mặc, chúng con sẽ ngã và chết mất.

Nhưng khi Chúa đến thăm, chúng con lại đứng vững và được sống.

Chúng con đang lảo đảo và Chúa củng cố cho vững. Chúng con nguội lạnh và có Chúa sưởi cho nóng.

Sức con không làm gì được

Con phải nghĩ mình thấp bé và hèn hạ chừng nào ? giả như con có được chút gì hay tốt, thì cái hay, cái tốt ấy phải kể là không đến mấy lần !

Lạy Chúa ! suy đến lý đoán mầu nhiệm Chúa, con phải tự hạ cho sâu thẳm chừng nào, vì con chỉ thấy con thuần là không, là hư vô.

Thực như núi cao, như biển rộng, trong đó con chỉ thấy thình hoàn toàn hư vô ! Như vậy còn kiêu hãnh vào đâu ? Còn đâu để cậy tài cậy đức?

Tất cả hư vinh đều tiêu tan trước những lý đoán sâu nhiệm của Chúa.

Con người là chi trước nhan Chúa ! “đất sét có dám tự kiêu, cãi lại người thợ gốm không ? (Is 26,16)

Người mà tâm hồn đã thực tình khuất phục Chúa, còn tự cao tự đại vì hư vinh thế nào được !

Toàn thể vũ trụ cũng không tài nào gợi được một cảm tưởng tự kiêu-  dẫu là một cảm tưởng tầm thường nhất – cho người đã khuất phục chân lý. Tất cả tiếng khen của nhân loại cũng không lung lạc được người đã đặt trót hy vọng vào Chúa .

Vì cả chính thân người nói, tựu trung cũng là hư vô. Họ cũng sẽ qua đi như tiếng họ nói, còn “đức tín trung Chúa sẽ tồn tại muôn đời” (Ps 116,2).

SUY NIỆM

Cám dỗ có sức quyến dũ nhất mà cũng nguy hại nhất là tự kiêu và làm vì việc thiện.

Sửa được vài khuyết điểm, tập được vài nhân đức, người ta bắt đầu tự thỏa, kể công và tưởng mình hơn người. Tệ hơn có khi người ta còn cướp cả ơn Chúa cho mình.

Nhưng Chúa hay ghen  và báo oán. Ngài không nhường vinh hiển Ngài cho ai và Ngài cự  tuyệt người kiêu ngạo .

“Chúa sẽ dứt tay bang trợ và họ sẽ ngã xuống như chiếc lá rụng”.

Lạy Chúa,  Chúa không chịu được một tội, sao Chúa còn nhịn con?

Với Chúa, trời cũng không sạch, thiên thần cũng chẳng trong, mà Chúa còn nhịn con !

Xin Chúa tẩy rửa và thánh hóa con. “xin rửa con sạch, những lỗi lầm thầm kín. Xin quên những tội con sảng sót, và tha thứ  lầm lỗi của mọi người”.  

Comments are closed.