15. Chỉnh đốn hành vi ngôn ngữ

Trình chơi Âm thanh

Cách thức cầu nguyện

Con ơi ! con hãy nói thế này trong mọi trường hợp : Lạy Chúa ! nếu đẹp ý Chúa, con xin như vậy ! Nếu hiển danh Chúa, con xin cho được ơn đó vì danh Chúa.

Lạy Chúa ! nếu xét cái này tiện và lợi cho con, xin  Chúa ban phép cho con dùng để làm vinh danh Chúa.

Nhưng nếu Chúa thấy nó có hại hay không giúp gì cho phần rỗi linh hồn con, xin Chúa đừng để con ước ao cái đó.

Vì không phải tất cả mọi ước muốn đều xem ra tốt và hợp lý  đều do Chúa Thánh Thần cả đâu.

Thực rất khó phân biệt rõ được chính thần hay tà thần xui ta ước ao điều này điều nọ, hay lại do ý riêng ta.

Nhiều người ban đầu xem ra được chính thần soi dẫn, cuối cùng mới té ra bị lừa.

Hãy khiêm tốn và tự hạ

Vậy mọi lúc con hãy ước ao và cầu xin với một lòng kính sợ Chúa và khiêm nhường thực tâm-  tất cả những cái xem ra đáng cầu xin. Nhất là con hãy tự thoát phú thác cho Cha và nói :

– Lậy Chúa, Chúa biết rõ đàng nào tốt hơn. vậy xin Chúa làm cái này, cái nọ tùy ý Chúa.

Chúa ban cho con ơn gì, ban bao nhiêu, ban lúc nào tùy ý Chúa. Chúa định đoạt về con theo Thượng trí Chúa, cho đẹp ý và vinh danh Chúa hơn.

Chúa muốn con ở đâu, xin đặt con vào đó, xin tự do định đoạt về con trong mọi cái.

Con đang ở trong tay Chúa. Chúa lật đi lật lại mặc Chúa.

Con đây là tôi tớ Chúa, con sẵn lòng mọi cái. Con không muốn sống cho con, nhưng là sống cho Chúa. Ước chi con sống xứng đáng và trọn hảo hơn.

Xin ơn làm trọn ý Chúa

Lạy Chúa Giêsu hiền từ ! xin ban cho con ơn Chúa, để ơn đó ở cùng con, hành động với con và gìn giữ con cho đến cùng.

Xin làm cho con luôn luôn ước ao và muốn những gì Chúa muốn, những gì đẹp lòng Chúa hơn.

Ước chi ý Chúa là ý con và ý con theo ý Chúa luôn và hoàn toàn phù hợp với ý Chúa.

Ước chi con cũng muốn hay không muốn với Chúa.

Ước chi con không thể muốn hay không muốn cái Chúa muốn hay không muốn.

Xin cho con được nghỉ ngơi trong Chúa, hơn mọi cái người đời có thể mong ước, và cho tâm hồn con chỉ yên hàn trong Chúa.

Chúa là an bình thiết yếu của lòng, là trạm nghỉ duy nhất của tâm hồn. Ngoài Chúa, mọi cái đều nặng nhọc và đầy phiền não.

Tôi sẽ ngủ và nghỉ yên trong nơi an bình này (Ps 4,9) nghĩa là trong Chúa là của duy nhất, tuyệt phẩm và bất diệt. Amen.

SUY NIỆM

Lòng con người ước muốn không cùng :đó là một khổ tâm và có khi cũng là một nguy cơ. Vì “nguồn gốc một điều ác là tại ước muốn. Có người chỉ vì quá theo ước muốn mà mất đức Tin và đâm ra khổ cực”.

Những lúc tình dục quá mạnh, nó làm lu mờ lý trí, kiệt quệ ý chí, ta rất dễ ngộ nhận và cho là tốt, cái sự thật chỉ đáng bỏ. và bỏ cái sự thật lại đáng giữ, và hành vi ngôn ngữ của ta cũng vì đó mà thiên lệch.

Phương phảp tối hảo để đề phòng ước muốn là chỉ muốn cái Chúa muốn, muốn như Chúa muốn, muốn lúc Chúa muốn, và đừng bao giờ cố tình thất tín làm trái ý Chúa.

Lạy Chúa, ý Chúa là qui luật và là nguyên ủy của mọi điều thiện. Xin Chúa trở nên hồn sống cho mọi hành vi của con. Con quyết làm, bỏ, muốn mọi cái Chúa muốn và Chúa sẽ muốn.

Xin cho “ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Comments are closed.