16. Chỉ trong Chúa mới có an ủi thực

Trình chơi Âm thanh

Vui đời chóng qua

– Những cái con có thể ao ước hay tưởng tượng để tự an ủi, con không trông được ở đời này mà chỉ hy vọng ở đời sau.

Dầu một mình con được hết mọi thú vui và thưởng thức được mọi khoái lạc ở đời : một điều chắc chắn, những lạc thú đó không bền lâu được.

Vậy linh hồn ta hỡi ! ngươi chỉ có thể được an ủi đầy đủ và vui hoàn toàn trong Chúa là Đấng yên ủi người nghèo và bênh đỡ người khiêm.

Linh hồn ta hỡi,  ngươi hãy gắng chờ một lúc, hãy chờ lời Chúa hứa và ngươi sẽ được hưởng dư đầy mọi của trên trời.

Nếu ngươi quá bừa bãi đi tìm của hiện tại, ngươi sẽ mất mọi của vinh viễn trên trời.

Hãy coi của tạm đời này như của để dùng, chỉ có của bất diệt mới đáng ao ước.

Chúa đã không dựng nên ta vì của dưới đất, vì thế, không một của nào dưới đất có thể thỏa mãn được ta.

An ủi ngoài Chúa là phù vân

Dầu được hết mọi của thụ tạo, ta cũng chưa được hạnh phúc và thỏa mãn. Tất cả hạnh phúc và vui sướng của ta, hệ ở trong Chúa là Chúa tạo thành muôn vật.

Không phải thứ sướng mà những người mê đời một cách điên rồ họ tưởng tượng và ca tụng, nhưng là cái sướng mà các tôi trung Chúa Kitô mong chờ, và đôi khi những người sống tinh thần và có tâm hồn trong sạch năng gẫm suy những cái trên trời được nếm trước.

Tất cả những yên ủi của người đời đều phù phiếm và chóng qua.

Thứ an ủi mà Chúa chân thực cho nếm bên trong mới thực thụ và hạnh phúc.

Người đạo đức đi đâu cũng đem Chúa Giêsu đi theo và thỏ thẻ với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trong mọi nơi và mọi lúc.

Ước chi con được cái này làm an ủi, là thực tâm muốn chịu thiếu mọi an ủi của người đời.

Mà nếu con thiếu ơn an ủi của Chúa, thì chính Thánh ý Chúa và cơn thử thách xứng đáng này xin nên an ủi tuyệt hảo cho con.

“Vì Chúa không thịnh nộ mà cũng không đe dọa mãi đến muôn đời” (Ps 102,9).

Suy Niệm

Lời thánh Augutinh:”Chúa là trung tâm của lòng tôi, tôi sẽ rạo rực cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.

Phải, bao lâu ta còn tìm hạnh phúc ngoài Chúa , lòng ta sẽ không được bình an.

Phải bỏ tất cả, tự  thoát cho tất cả và bỏ chính mình, ta mới đạt hạnh phúc thật, hạnh phúc trong Chúa.

Hạnh phúc người lấy một Chúa làm đủ.

Lạy Chúa, bao giờ con mới được lìa thế tục để về cùng Chúa? Bao giờ Chúa mới là của con như là của các thánh?

Lạy Chúa , con sẽ đi tìm Chúa trong thinh lặng của lòng con. Xin Chúa tỏ mình cho con và mau cứu thoát con khỏi xác chết này.

Comments are closed.