17. Phú thác cho Chúa những lo toan về mình

Trình chơi Âm thanh

Chúa sẽ định đoạt về ta

– Con ơi  hãy cứ để Cha định đoạt về con mặc ý Cha. Cha biết rõ cái gì hợp cho con.

Con xét đoán theo tư cách là người. Con xét đoán nhiều cái theo cảm giác mà tình đời gợi cho con.

 Lạy Chúa  quả như lời Chúa, Chúa săn sóc con còn bằng vạn con tự săn sóc cho mình.

Ai không tựa hẳn vào Chúa. người ấy tự chuốc lấy nguy cơ cho mình.

Lạy Chúa ! Xin Chúa định đoạt về con hoàn toàn theo thánh ý Chúa, miễn là ý muốn con lúc nào cũng thẳng thắn và vững tin ở Chúa.

Vì cái gì Chúa định đoạt về con, cái đó không thể không tốt được.

Nếu Chúa muốn con phải tối tăm : xin chúc tụng Chúa.

Nếu Chúa muốn con được sáng sủa : xin chúc tụng Chúa.

Nếu Chúa thương an ủi con : xin chúc tụng Chúa.

Nếu Chúa để con chịu đau khổ, cũng xin chúc tụng Chúa luôn.

Hay, giở cũng do tay Chúa

Con ơi, nếu muốn cùng nhịp bước với Cha, con phải có tâm trạng ấy luôn.

Con phải sẵn sàng để chịu đau khổ cũng như để được vui sướng.

Con phải yêu được thiếu thốn và nghèo nàn cũng như được giầu có và sung túc.

Lậy Chúa ! con sẽ vui chịu tất cả những cái gì Chúa muốn gửi cho con.

Con sẽ nhận bởi tay Chúa bất luận điều lành hay dữ, êm dịu hay đắng đót, vui hay buồn, và sẽ cảm ơn Chúa vì tất cả mọi cái xảy đến cho con.

Xin Chúa gìn giữ con khỏi phạm tội, thế là con không sợ chết, không sợ cả hỏa ngục.

Miễn là Chúa đừng bỏ con và đừng xóa tên con khỏi sổ trường sinh, tất cả bao nhiêu đau khổ xảy đến sẽ không làm hại nổi con.

Suy Niệm

“Chúa lo cho ta còn bằng vạn ta lo cho mình”. Đó là một chân lí cần được tin chắc và đem ra áp dụng:

– Để mặc Chúa định đoạt về những sự may lành cho ta. Chỉ xin Chúa ban cho một ý muốn ngay thẳng, kiên quyết và can trường để đứng vững trong đường lối Chúa .

– Vui nhận và chịu cho nhẫn nhục tất cả mọi đau khổ Chúa gửi cho, nhưng xin Chúa cứu ta khỏi sự dữ duy nhất là tội.

Lạy Chúa , xin cho con an nghỉ dưới cánh tay uy quyền và luợng từ bi Chúa .

Xin Chúa phân định mọi cái về con. Nhưng xin Chúa giúp con khỏi phạm tội, thế là con được an lòng.

Comments are closed.