18. Chịu đau khổ với Chúa

Trình chơi Âm thanh

Chúa đau khổ luôn vì ta

– Con ơi ! Cha đã bỏ trời xuống cứu con, Cha đã gánh lấy mọi đau khổ của con, không phải vì ai cưỡng bách được Cha, chỉ vì lòng Cha quá yêu con, để dạy con đức nhẫn nhục và biết chịu đựng những đau khổ mà không kêu ca trách móc.

Vì từ khi Cha sinh ra cho đến lúc chết trên Thánhgiá, không giây phút nào Cha không phải chịu đau khổ.

Cha đã chịu thiếu thốn của đời, thiếu thì khổ đấy con ạ

Cha nghe thường những lời người ta trách mắng.

Cha đã chịu  xấu hổ và sỉ nhục không kêu nửa lời,

Cha đã thi ân để được đời báo lại bằng phụ bạc.

Cha đã làm phép lạ để rồi chịu tiếng đời nói phạm.

Cha đã mở miệng dậy vẽ cho đời mà đời cũng không tha bác bẻ.

Đau khổ dịp lập công

Lạy Chúa,  bình sinh Chúa đã nhẫn nhục và nhờ thế Chúa đã chu tất được mệnh lệnh Đức Chúa Cha.

Như thế, tội lỗi khốn nạn như con, con cũng phải vâng ý Chúa mà chịu cho nhẫn nhục và  bao lâu Chúa muốn  con sẽ mang gánh nặng của đời sống ô trọc này để cứu rỗi con.

Vì tuy dầu đời sống hiện tại là một đời sống nặng nề thật, nhưng với ơn Chúa, nó đã trở nên dịp lập công liên lỉ. Hơn nữa, nhờ gương Chúa và các Thánh, nó đã trở nên dễ chịu và đỡ tối tăm cả cho những người yếu đuối.

Người ta cũng được an ủi nhiều hơn xưa trong thời Cựu ước, vì lúc đó cửa Thiên đàng còn đóng và đường đưa đến Nước trời còn mờ tối, chỉ có rất ít người chịu khó đi tìm.

Lúc đó có những người lành thành đáng được rỗi cũng chưa vào được Thiên đàng, vì Chúa chưa chịu khổ nạn và chết để đền thay cho.

Ôi ! con phải cảm tạ ơn Chúa chừng nào vì đã thương chỉ cho con và các tín hữu, đường thẳng và vững chắc để lên nước đời đời.

Vì đời sống của Chúa là hướng dẫn chúng con, và chúng con sẽ đi đường nhẫn nhục để đến cùng Chúa là triều thiên thưởng chúng con.

Nếu Chúa không đi trước và không dậy chúng con biết đường ấy thì mấy ai dám đi .

Nếu không có gương Chúa trước mắt thì biết bao người còn đang rờ rẫm tắp tít đàng xa kia.

Ôi, tai nghe từng ấy lời dạy vẽ, mắt xem từng ấy phép lạ, mà chúng con vẫn chưa khỏi khô lạnh ! Giá mà không được ơn soi sáng đề biết theo Chúa, chúng con sẽ còn đến thế nào ?

SUY NIỆM

Gẫm suy cuộc Tử nạn Chúa , đó là phương thế đắc lực giúp ta chịu khó nên.

Tất cả những đau khổ Chúa gửi cho ta, đều có mục đích để thử lòng trung tín hoặc để phạt tội ta bất trung, vì thế ta phải chịu cho khiêm tốn với tinh thần thống hối thật.

Trong các đau khổ của ta, nặng nề nhất chính lại là bản thân ta. Những nổi loạn của tình dục, những lo âu của tâm hồn, những phiền toái của tính khí, những sai lạc của trí vẽ, và cái “Tôi” đối lập với Thiên Chúa, chính là ách nặng nhất đè lên ta.

Nhưng ta sẽ theo gương Chúa vác hết mọi thánh giá, dầu nặăng đến đâu,để đền tội ta bây giờ và khỏi đền đời sau.

Lạy Chúa , xin sửa phạt con, hành hạ con đời này và tha cho con đời sau.

Nhưng xin Chúa giúp sức, vì tính tự  nhiên con ngại chịu khó. Xin cho con noi gương Chúa, vác hết mọi Thánh giá của địa vị con,  để đáng Chúa cho hiệp vui trên Nước Chúa .

Comments are closed.