21. An nghỉ trong Chúa

Trình chơi Âm thanh

Chúa trên hết

– Linh hồn ta hỡi ! ngươi hãy lấy Chúa làm trạm nghỉ trong mọi cái và trên mọi cái, vì Chúa là nơi an nghỉ muôn đời của các Thánh.

Ôi ! Chúa Giêsu rất êm dịu và khả ái, xin cho con an nghỉ trong Chúa trên mọi tạo vật, trên hết cả sức khoẻ và vẻ đẹp, trên mọi vinh quang, mọi danh dự, mọi uy thế, mọi quyền lực, mọi khoa học, mọi sâu sắc, mọi của cải và tài nghệ, mọi vui mừng và sung sướng, trên mọi danh tiếng và lời khen, trên mọi hy vọng và hứa hẹn, mọi huân công và ước nguyện, trên mọi hồng phúc và ân trạch Chúa có thể ban, trên tất cả  khoái sảng và hoan lạc một linh hồn có thể có và cảm được.

Sau hết, trên tất cả Sứ thần, Tổng thần và toàn thể đạo binh Thiên quốc,  trên cả mọi cái hữu hình và vô hình, trên tất cả những cái không phải là Chúa, vì Chúa còn trọn hảo hơn tất cả.

Ngoài Chúa tất cả chỉ là hư vô

Một mình Chúa tối cao, một mình Chúa toàn năng, một mình Chúa uy quyền và sung mãn vô cùng. Một mình Chúa êm dịu và hay an ủi. Một mình Chúa tuyệt mỹ và khả ái.

Một mình Chúa trọng đại và đáng tôn vinh trên hết. Trong Chúa đang có, đã có, và muôn đời sẽ có đồng thời tất cả mọi của và có một cách tuyệt đối hoàn hảo.

Vì lý do đó, tất cả những cái Chúa ban cho con ngoài Chúa, những cái Chúa mạc khải cho con về Chúa hay Chúa hứa cho con ; tất cả những cái đó còn ít ỏi và thiếu sót lắm, nếu con không được thấy chính Chúa, và được Chúa cho đầy đủ.

Vì tâm hồn con không thể nghỉ an và hoàn toàn thỏa mãn được, nếu không được nghỉ trong Chúa trên mọi ân phúc và mọi tạo vật.

Bạn trăm năm của linh hồn

Lạy Chúa Giêsu, Bạn trăm năm chí ái của hồn con ! Bạn yêu dấu và trong sạch.

Chúa cao cả muôn loài ! “Ai sẽ cho con được cánh) (Thánh vịnh 26,7) để con được thong dong thực mà bay lên cùng Chúa và nghỉ yên trong Chúa ?

Bao giờ con mới nhìn thấy Chúa tỏ tường và cảm được Chúa êm dịu chừng nào, lạy Chúa Trời con ?

Bao giờ con mới được chìm ngập hẳn trong Chúa để chỉ yêu Chúa, để không cảm thấy con, mà chỉ cảm thấy Chúa, bằng một cảm giác siêu việt và bằng một cách thế mà người đời không mấy ai biết !

Giờ đây, con chỉ than khóc và đau phiền vì tình trạng khốn nạn của con. Vì, bao lâu còn sống trong lũng nước mắt này, biết bao là đau khổ nó lung lạc, nó giằn vặt,nó bao phủ con ! Nó thường ngăn trở và làm con chia trí, nó quyến dủ và làm cho xao xuyến, nên con không còn được tự do đến cùng Chúa và được Chúa vỗ về sẵn sóc như các linh hồn tín trung !

Lời con kêu than và ngàn vạn đau khổ con chịu có chấn động được Chúa không ? Lạy Chúa !

Không có vui thật ngoài Chúa

Ôi Chúa Giêsu! ánh sáng vinh quang muôn đời (Dothái 1,3) Đấng an ủi những linh hồn lữ khách! trước nhan Chúa, miệng con không nói ra lời, nhưng con không cần nói Chúa cũng quá hiểu.

Chúa còn trì hoãn bao giờ mới đến !

Xin Chúa đến thăm tôi tớ hèn mọn Chúa và làm cho con vui mừng. Xin Chúa giơ tay cứu tôi mọn Chúa cho khỏi trăm ngàn đau khổ!

Xin Chúa đến, lạy Chúa! Xin Chúa đến, vì không có Chúa, thời gian trở nên thê thảm chừng nào ! Chúa  là vui của con và không gì thỏa mãn được con ngoài Chúa.

Con còn khổ sở  không khác một tù phạm bị xiềng xích  cho đến khi Chúa tỏ mặt yêu thương, hiện đến sáng láng mà trả lại vui mừng và tự do cho con.

Mặc ai đi tìm thỏa mãn ngoài Chúa, riêng con, không gì thỏa mãn được con, nếu không phải là Chúa, lạy Chúa ! vì Chúa là hy vọng và hạnh phúc muôn đời của con.

Con sẽ không nín lặng, sẽ không thôi kêu cho đến khi được Chúa đến ban ơn và nói với linh hồn con : ” Cha đây !” Cha đến với con vì con đã kêu đến Cha. Nước mắt con, nguyện vọng con, đức tự hạ và lòng thống hối con đã làm mủi lòng Cha và đưa Cha đến với con”.

Chúc tụng Chúa

Con đã nói : lạy Chúa ! con đã gọi Chúa, con đã ao ước được Chúa, con sẵn sàng khinh tất cả vì Chúa.

Chính Chúa là người đầu tiên đã xúi giục con đi tìm Chúa.

Lạy Chúa  con chúc tụng Chúa vì đã lấy lượng khoan hồng mà xử đối với tôi mọn Chúa một cách quá nồng hậu !

Tôi mọn Chúa còn làm gì trước nhan Chúa hơn là tự hạ thâm sâu trước mặt Chúa, luôn luôn thú nhận mình tội lỗi và thấp bé.

Vì trong các cái kỳ lạ trên trời dưới đất không có gì giống Chúa cả.

Những kỳ công Chúa tuyệt hảo, lý đoán Chúa chân thực, thượng trí Chúa an bài mọi cái.

Lạy Chúa là thượng trí Đức Chúa Cha ! xin chúc tụng và ca vinh Chúa. Ước chi miệng lưỡi và linh hồn con hòa điệu cùng muôn loài để ca khen và chúc tụng Chúa.

SUY NIỆM

Muốn được an nghỉ trong Chúa phải tự thoát, cất mình lên trên tạo vật để đến cùng Chúa và tan hòa trong Chúa, thờ lạy Chúa trong tâm hồn và hành động để chứng minh. Chúa là chủ tể vạn vật và của lòng mình.

Ai có Chúa trong lòng, người ấy được bình an thực. Họ không thiếu gì vì Chúa là tất cả cho họ. Họ không tham vọng gì vì một mình Chúa đủ cho họ. Họ không sợ cám dỗ, xao xuyến, vì Chúa là sức mạnh của họ.

Lạy Chúa,  con muốn lên cùng Chúa, nhưng hằng giây phút con ngã từ Chúa xuống con và từ con xuống tạo vật. Nhưng khi con bất lực, với Chúa lại dễ như trở bàn tay.

Xin Chúa giúp con thắng mọi trở ngại để đi thẳng đến cùng Chúa.

Comments are closed.