22. Nhớ lại ơn Chúa

Trình chơi Âm thanh

Đừng vô ơn

Lạy Chúa,  “xin mở lòng con hiểu biết lề luật Chúa và dạy con bước đi trong đường giới răn Chúa” (2 Mach 1,4).

Xin dạy con hiểu thánh ý Chúa, biết cần cù và kính cẩn tưởng nhớ trăm ngàn ơn Chúa ban  chung cũng như riêng, để con cảm tạ Chúa cho xứng đáng.

Con biết và thú thực dẫu chỉ biết ơn cho xứng đáng trong muôn một, con cũng hoàn toàn bất lực.

Đứng trước mọi ơn Chúa ban cho con, con thấy mình thấp bé quá.   Và khi suy đến đức quảng đại Chúa, trí con lu mờ trước cái cao cả ấy.

Đừng tự hào vì  ơn Chúa

Mọi cái con có trong tâm hồn cũng như ngoài thân xác,  bất luận thuộc phạm vi nội hay ngoại, tự nhiên hay siêu nhiên, tất cả đều là ơn bởi tay Chúa. Nó là bấy nhiêu tiếng tuyên dương lòng đại độ, đức hiền từ và quảng tâm Chúa đã ban nó cho con.

Và dầu kẻ được hơn người được kém, tất cả đều do Chúa và  không có Chúa, không ai được chút nào.

Người được hơn cũng đừng lấy nó mà tự hào như thể mình xứng đáng. Đừng tâng mình trên người khác và khinh rẻ người kém. Vì ai càng thú nhận mình thiếu thốn càng tự hạ và thành tâm cảm tạ Chúa, người ấy càng cao trọng và trọn hảo.

Ai tự nhận mình tháp hèn hơn hết, bất xứng hơn hết, người ấy lại đáng được những ơn vĩ đại hơn hết.

Còn người được ít, cũng không nên buồn phiền, than trách và phen bì với những người được phần hơn. Trái lại phải ngước nhìn lên Chúa, và hết sức ca tụng lượng từ bi Chúa đã ban ơn một cách trọng hậu, ban nhưng không, ban một cách vui lòng và không thiên vị .

Mọi cái đểu do Chúa, nên Chúa phải được chúc tụng trong mọi cái.

Nghèo túng và thấp hèn cũng là ơn Chúa

Chúa biết phải ban ơn gì cho ai. Còn xét tại sao người này được nhiều người kia được ít, cái đó không phải việc ta nhưng là việc Chúa, vì chỉ có Chúa xét định được công riêng mỗi người.

Vì thế, lạy Chúa Trời con ! con nghĩ : được ít cái to tát lộng lẫy bên ngoài, những cái đáng người đời khen ngợi, đó lại là một ơn vĩ đại.

Thế nên ai thấy mình túng thiếu và bị khỉnh chê, chẳng những không nên buồn chán mà phải tự an ủi và vui mừng nữa.

Vì lạy Chúa,  Chúa đã chọn thuần những người túng nghèo, thấp kèm và bị đời khinh làm bạn thiết, tôi trung của Chúa. Bằng chứng cụ thể nhất chính là các môn đệ mà “Chúa đã đặt làm người lãnh đạo trái đất” (Thánh vịnh 46,17)

Các Ngài đã sống ở đời không than phiền, tận tình khiêm tốn đơn

Sơ, không biết mưu mô xảo trá, lại còn “vui mừng khi được chịu nhục vì Danh Chúa” (Tđcv 6,41), vui nhận tất cả mọi thứ người đời nhờm gớm.

Ý Chúa quí hơn ơn Chúa

Không gì sung sướng cho người yêu mến và quí trọng ơn Chúa bằng chu toàn Thánh ý và chương trình Chúa.

Họ lấy đó làm thỏa mãn và an ủi, đến nỗi họ vui lòng trở nên bé nhỏ nhất cũng như người khác ước ao làm lớn vậy. Họ sẵn lòng chịu khinh chê và thấp hèn, vô danh tiểu tốt, cũng như người khác muốn được chức trọng quyền cao ở đời.

Vì Thánh ý Chúa và lòng ái mộ vinh danh Chúa phải thắng vượt tất cả, đem lại vui mừng và an ủi cho họ hơn tất  cả ơn Chúa đã ban hay sẽ ban cho họ.

SUY NIỆM

Được ơn Chúa nhiều hay ít, cái đó không hệ bằng nhận ơn Chúa mà biết cảm ơn và lợi dụng để mưu  ích cho mình.

Phương pháp hiệu nghiệm nhất để lợi dụng và kéo được thêm ơn Chúa là tự hạ, nhìn nhận mình không đáng ơn nào, và chúc tụng Chúa vì mọi ơn đã ban, không ban hay đã cất lấy.

Trái lại, người kiêu ngạo tự hào về ơn Chúa, sẽ bị Chúa cất ơn đi và ơn Chúa,thay vì mưu ích,  sẽ nên lợi khí tiêu diệt họ.

Lạy Chúa,  con tạ ơn Chúa đã thươngnghe lời con xin. Con đã chịu ơn Chúa nhiều mà đền đáp được ít quá.  Xin cho con biết lơi dụng ơn Chúa và đừng bao giờ để ơn Chúa trở lợi khí sát hại con.

Comments are closed.