27. Tai hại của tự ái

Trình chơi Âm thanh

Tự ái là yêu mình quá đáng

– Muốn được tất cả, con hãy hiến toàn thân con và đừng giữ lại chút đỉnh gì về con.

Con nên biết : trên đời không gì tác hại con bằng tự ái.

Con dan díu với sự vật nhiều hay ít, cái đó tùy ở lòng yêu và cảm tình con đối với vật ấy.

Yêu trong sạch, đơn sơ và đứng đắn, con sẽ không phải bị nô lệ tình yêu.

Con đừng mong muốn những cái không nên có.

Con đừng theo đuổi điều trói buộc con và làm mất tự do tâm hồn.

Cha lấy làm lạ vì con không muốn thành tâm dâng trót mình con cho Cha, với tất cả những điều con có thể ao ước cũng như những điều có thể đạt được !

Bỏ ý riêng để tìm ý Chúa

Sao ! Con phiền muộn vô ích làm gì cho mệt lòng ! Con lo hão làm gì cho nhọc xác !

Hãy cứ chuyên lo làm thỏa lòng Cha, con sẽ không phải thiệt gì.

Nếu vì tư lợi hay để sướng xác mà con tìm vật này vật khác, chuộng ở chỗ nọ hơn nơi kia, sẽ chẳng bao giờ con được thoải mái và khỏi âu lo, vì cái gì cũng có khuyết điểm, nơi nào cũng có người trái ý con.

Không phải hễ được giàu có và được trao tặng nhiều là sung sướng, nhưng là cần biết khinh và từ bỏ tất cả.

Không những phải hiểu như thế về tiền bạc và của cải, mà cả về chức quyền, danh vọng và những gì sẽ cùng qua đi với thế tục.

Thiếu tinh thần đạo đức, không đâu được bảo đảm. Nếu tâm hồn con không xây trên nền tảng vững chắc, nghĩa là dựa hẳn vào Cha, thì sự bình an con đi tìm ở ngoài sẽ không có nghĩa lý gì, con có thể đổi chỗ ở, nhưng con vẫn không có thể vì đó mà tốt hơn.

Vì ở nơi con ưng ý, con vẫn gặp điều bất trắc và còn tệ hơn.

Xin ơn khôn ngoan từ trời

– Lạy Chúa ! Xin ban cho con Thánh Thần Chúa, để con được vững chí.

Xin ban sức mạnh củng cố nội tâm con. Xin giải thoát tâm hồn con khỏi những lo lắng, sầu muộn vô ích. Đừng để con bị lôi cuốn theo một điều gì bất luận trọng hèn, hãy cho con thấy tất cả là mau qua, và chính con cũng sẽ qua theo một trật với chúng.

Không có chi bền vững dưới mặt trời; tất cả chỉ là phù vân và khổ đau. Ai nghĩ được thế là người khôn đặc biệt đấy.

Lạy Chúa ! Xin ban cho con ơn khôn ngoan từ trời, để con biết đi tìm cho được Chúa trước hết, cảm mến Chúa trên hết và nhận định mọi sự khác theo trật tự mà Thượng trí Chúa an bài.

Xin cho con được sáng suốt xa lánh người dua nịnh, và nhẫn nhục chịu đựng người ngược đãi con.

Ai đứng vững được trước những giọng nói lả lơi, ai bưng tai khỏi trước những lời phỉnh nịnh, người đó mới thực là khôn.

Bước chân lên đường mà giữ được như thế chắc chắn sẽ đạt tới đích.

SUY NIỆM

Tín thác là :

– Không phàn nàn điều xấu người khác làm cho mình.

– Lúc nào cũng nhượng bộ và trọng ý Chúa hơn ý riêng.

– Không cho phép và cũng không tha thứ cho mình những điều không đẹp ý Chúa.

– Nhận Chúa làm chủ, làm Thầy tuyệt đối có toàn quyền định đoạt mọi sự về ta, trong ta và của ta.

– Sống lệ thuộc và hoàn toàn phục tùng ơn Chúa.

Lạy Chúa ! Lòng con là tác phẩm của tay Chúa, đã được Máu Chúa cứu chuộc. Xin Chúa đừng để nó thuộc về ai, yêu ai hơn hay bằng Chúa. Xin cho con chết cho mình để sống cho Chúa.

Comments are closed.