29. Kêu cầu và chúc tụng Chúa khi gặp khổ đau

Trình chơi Âm thanh

Kêu cầu Chúa

– “Ngợi khen thánh danh Chúa muôn đời” (Tob. 3, 23). Lạy Chúa, vì Chúa đã để đau khổ và cám dỗ này xảy đến cho con.

Con không thể trốn được; nhưng con cần chạy đến cùng Chúa, để Chúa trợ giúp và biến nó thành lợi ích cho linh hồn con.

Lạy Chúa, con đau điếng người, và tâm hồn con phiền muộn : hơn nữa, tình dục trong con đang làm khổ con.

Ôi ! Lạy Chúa khả ái ! “Con biết nói gì bây giờ”

Con đang cực khổ, “xin Chúa cứu con khỏi giờ đen tối này” (Ga. 12, 27)

Sở dĩ con phải đến nông nổi này là để danh Chúa được vinh quang. Vì sau khi hạ con xuống, chính Chúa lại cứu con.

“Lạy Chúa ! Xin hãy đến cứu con” (Ps. 39, 14) vì bần tiện như con, con còn trông làm được trò gì, đi được đến đâu, khi không có Chúa giúp.

Lạy Chúa ! Một lần nữa xin hãy ban cho con ơn nhẫn nhục.

Lạy Chúa ! Xin đến giúp con, và con sẽ không sợ, dầu phải đau khổ gấp mấy !

Chúc tụng Chúa

Và đây, trong giờ phút cơ cực này con sẽ thưa gì cùng Chúa !

“Lạy Chúa ! Xin cho ý Chúa được nên trọn” (Mt.6,10).

Con phải ưu phiền, nhục nhã là xứng đáng.

Vì thế con cần phải vui chịu, con chỉ mong nhẫn nhục được cho đến lúc giông tố qua và trời trở lại thanh bình.

Nhưng cánh tay toàn năng Chúa vẫn có thể cứu con khỏi cơn thử thách này và làm dịu bớt cường lực của nó, để con khỏi ngã gục; chính Chúa đã xử với con nhiều lần như thế, lạy Chúa từ nhân của con !

Điều càng khó cho con, với Chúa lại càng dễ.

SUY NIỆM

Phải cự tuyệt cám dỗ, đồng thời phải chạy lại cùng Chúa. Chúa để ta đau khổ, chịu cám dỗ, là cốt để ta tự hạ, tin tưởng và đến với Chúa.

Là Chúa, Chúa có thể cứu ta; là Cha, Chúa muốn cứu ta : đã dựng nên ta, đã cứu ta bằng giá máu Chúa, Chúa còn lấy việc cứu ta lúc này là nghĩa vụ và là vinh dự của Chúa.

Nhưng trong mọi lúc, điều kiện để Chúa cứu ta, là ta phải tín nhiệm vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chuộc con bằng Máu Thánh Chúa. Xin đừng để Máu đó nên án phạt con. Con không là gì. Con hèn yếu. Xin Chúa hãy hoạt động trong con, thay con để mưu phần rỗi cho con.

Comments are closed.