08. Tự hạ trước Nhan Chúa

Trình chơi Âm thanh

Tự giác

– “Tôi sẽ thưa cùng Chúa, dầu tôi là bụi tro”. (Gen 18,27)

Nếu con tự tôn hơn một chút, là y như chính Chúa sẽ phản kháng con và tội lỗi con sẽ minh chứng rõ rệt, mà con không thể chối cãi được,

Nhưng nếu con biết tự hạ và tự diệt, nếu con bỏ được hẳn óc tự tôn mà coi mình là bụi tro như con đáng, ơn Chúa sẽ giúp con, ánh sáng Chúa sẽ soi tới lòng con và mọi tư tưởng tự tôn – dầu bé nhỏ mấy – cũng sẽ bị thủ tiêu hẳn trong đáy vực hư vô của con.

 Lúc đó Chúa sẽ cho con hiểu rõ về con, thấy rõ hiện tại của con, dĩ vãng của con và tương lai của con,”Vì con là hư vô mà con vẫn không biết” (Ps 87,21)

Sức riêng con, con là hư vô và thấp hèn. Nếu được Chúa đoái nhìn, tức khắc con trở nên mãnh liệt và đầy tràn vui sống.

Có điều con còn lấy làm lạ, là bản thân con, con chỉ luôn hướng về bụi đất, mà sao Chúa tôn con lên sớm quá và hậu đãi con thế !

Ơn Chúa vượt công đức và ước muốn ta

Tất cả những cái đó là do lòng Chúa thương yêu ban cho con nhưng không.

REPORT THIS AD

Lòng thương Chúa đã trợ giúp con trong những lúc khẩn cấp, đã gìn giữ con khỏi

bao gian lao, sau cùng đã cứu con khỏi bao nhiêu tai ác.

Chính con đã tự hủy diệt, vì đã yêu mình một cách bất chính. Nhưng giờ đây, chính lúc con đi tìm Chúa và yêu mến Chúa bằng một tình yêu tinh thuần, con đã thấy Chúa, con đã hiểu mình con và tình yêu Chúa đã giúp con hiểu thấu được cái hư vô của con.

Vì, ôi Chúa là bạn chí ái con. Chúa đã xử với con hậu hơn con đáng, hơn điều con dám mong ước và cầu xin.

Lạy Chúa, xin chúc tụng Chúa, vì dầu người ta không đáng  mà lòng khoan dung từ ái Chúa đã ban ơn cả cho người vô ơn, cả cho người phản bội Chúa.

Chúa hãy làm cho chúng con trở lại với Chúa, để  chúng con nên những người biết ơn, khiêm nhượng và nồng nhiệt, vì Chúa là phần rỗi, là thánh đức, là sức mạnh chúng con.

Suy niệm

Chúa khoan hồng với mọi lầm lỗi của nhân loại,  nhưng Chúa đã không tha tội kiêu ngạo vì nó xúc phạm trực tiếp đến bản thể Chúa.

Luxiphe trong giây lát phải đầy xuống hỏa ngục. Nguyên tổ Adam trong nháy mắt phải trục xuất khỏi địa đường chỉ vì muốn ngang hàng với Thiên Chúa.

Trái lại, Chúa  nâng đỡ và bang trợ người khiêm nhường: “Ai hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên “

Lạy Chúa, xin đừng để cho lòng tự ái che mắt không cho con nhìn thấy cái thấp hèn của con.

Xin giúp con hạ mình xuống để đáng Chúa khoan hồng trong ngày công phán.

Quảng cáo

Comments are closed.