09. Quy định tất cả về Chúa như cứu cánh sau hết

Trình chơi Âm thanh

Luật hạnh phúc

– Con ơi, muốn được hạnh phúc thật, con phải đặt Cha làm cứu cánh trước hết và sau hết của con.

Tư tưởng đó sẽ luyện lọc cảm tình con để khỏi chiều hướng về mình con và tạo vật một cách thái quá.

Vì nếu con tự tìm con trong bất luận cái gì, con sẽ suy nhược và khô lạnh ngay.

Vậy con hãy qui hướng mọi cái về Cha như cứu cánh chính của con, vì chính Cha đã ban cho con mọi cái.

Con hãy suy nghĩ mọi cái như thể phát xuất do một của tuyệt hảo, và vì thế nó phải qui nguồn về Cha như về cội gốc của nó vậy.

Luật thánh hóa

Chính trong Cha như suối nước trường sinh mà người lớn trẻ con, người giầu người nghèo đến kín nước uống. Với người tự tình và thành tâm phụng thờ Cha, Cha sẽ ban cho hết ơn này đến ơn khác.

Còn ai muốn được vinh dự ngoài Cha, muốn tìm thỏa mãn trong của hèn thế tục người đó chẳng bao giờ được vui mừng thật, tâm hồn họ không được tự do, nhưng phải khổ tâm và phiền sầu đủ thứ .

Trong con có gì hay, tốt, con đừng tưởng là của con, hay trong ai có nhân đức nào, con cũng đừng tưởng là của riêng họ.

Con hãy qui hướng mọi cái về Chúa, vì không có Chúa người ta chỉ có tay không.

Cha đã ban tất cả, Cha sẽ đòi về tất cả, và Cha thẳng thắn buộc con phải biết ơn Cha cho xứng đáng.

Thắng lợi cuối cùng

Đó là một chân lý một chân lý trục xuất mọi hư vinh.

Và ở đâu có ơn Chúa và có bác ái thật, ở đó không còn ghen tương, không còn chật hẹp, không còn tự ái.

Vì tình yêu Chúa thắng phục tất cả và mở rộng các cơ năng của linh hồn,

Nếu con khôn thực, con chỉ vui mừng trong Cha, tin tưởng ở Cha, vì không ai là người tốt thật, trừ một Thiên Chúa. (Lc 18,19).

Một mình Chúa đáng được chúc tụng trong tất cả và trên tất cả.

Suy niệm

Mọi cái trong ta là của Chúa, và nó phải qui hướng về Chúa là chính nguồn của nó.

Của riêng ta là tội nó là sản phẩm của ý chí tự do và ác quả của nó là chết.

Ai tự tôn tự trọng và mong được người khác tôn trọng, người đó ăn  cướp vinh dự của Chúa, và đáng Chúa oán thù.

Lời thánh vương David : “Chúa ghét và cười nhạo những ai cướp vinh dự ở người khác”.

Lạy Chúa, đừng để con cướp vinh dự Chúa ; con qui hướng mọi cái về Chúa, vinh dự con dâng cả cho Chúa. Tội lỗi, xấu hổ thấp hèn là kỷ nghiệp con, con xin vui nhận. Xin Chúa thiêu hủy  nó trong tình yêu Chúa.

Comments are closed.