25. Điều kiện để được bình an và tiến bộ

Trình chơi Âm thanh

Bình an của Chúa

– Con ơi ! Cha đã nói : “Cha để lại bình an cho chúng con, Cha ban bình an cho chúng con, nhưng Cha không cho như người đời quen cho” (Gioan 14, 27).

Ai cũng biết bình an, nhưng có phải ai cũng lưu tâm đến những điều kiện để được bình an đâu !

Bình an Cha chỉ ở với những người có tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng.

Bình an của con, phải nhẫn nhục lắm mới được.

Nếu con nghe và giữ lời Cha, con sẽ hưởng an bình lớn lao.

– Vậy con phải làm gì ?

– Trong mọi trường hợp, con hãy lưu tâm đến việc con làm và lời con nói.

Con đừng có chủ ý nào khác ngoài mong muốn đẹp lòng Cha. Đừng ao ước, đừng tìm kiếm gì ngoài Cha.

Hãy đề phòng, đừng khi nào liều lĩnh xét lời nói, việc làm người khác. Đừng pha mình vào những việc mình không có trách nhiệm : Như vậy con sẽ rất ít khi phải xao xuyến hay có cũng chỉ đôi khi.

Còn như muốn thoát hẳn mọi xao xuyến, tránh hẳn mọi đau khổ, ưu tư trong tâm hồn cũng như ngoài thân xác, chỉ có đời sau, chứ ở đời này không bao giờ có.

Bình an giả mạo

Đừng tưởng cứ lúc nào không cảm thấy đau khổ là đã được bình an thực, hay khi không bị ai phản đối là công việc tốt cả đâu. Hoặc khi thấy mọi công việc thành tựu vừa ý cả, con cũng đừng tưởng như vậy là hoàn toàn cả rồi.

Con cũng đừng tưởng mình là cao trọng, cũng đừng nghĩ mình được Chúa thương riêng, khi thấy mình được sốt sắng nhiều và hưởng được những êm ngọt thiêng liêng. Vì không thể căn cứ vào đó mà nhận định được người mến nhân đức thật, cũng không phải trình độ tiến đức và trọn lành của con người chỉ hệ tại những cái đó.

– Thế, nó hệ tại những gì, lạy Chúa ?

Bình an thực

– Hệ ở chỗ thành tâm tận hiến mặc ý Chúa và không tìm tư lợi trong bất cứ điều gì dầu to dầu nhỏ, dầu đời này hay đời sau. Làm sao cho lúc nào con cũng bình tĩnh nhận định được mọi sự theo chân giá trị của nó; và cám ơn Chúa lúc may cũng như khi rủi.

Nếu con đủ can đảm và vững lòng trông cậy, thì dù thiếu mọi an ủi bên trong, con cũng vẫn dọn lòng để chịu những thử thách lớn hơn. Thế rồi chẳng những không dám phàn nàn như thể đã không làm gì nên tội mà phải chịu từng ấy đau khổ, mà trái lại, con chỉ ngợi khen đức công bình và thánh thiện Cha trong mọi việc Cha sẽ định.

Lúc đó là lúc con đi đường thẳng nhất để tới an bình thực và có thể hy vọng vững chắc : “sẽ lại được vui mừng trước mặt Cha” (Job 33, 26).

Mà nếu con tới được đến chỗ tự khinh hoàn toàn, con hãy tin chắc : con sẽ hưởng được thứ bình an dồi dào nhất mà đời sống hiện tại cho phép.

SUY NIỆM

Bình an và tiến bộ của con người hệ tại mức độ tự thoát, tự khinh, tự hạ trước mặt Chúa.

– Chúa muốn điều Chúa muốn.

– Không trốn đau khổ mà còn hiên ngang lĩnh nhận như một vinh dự.

– Trung tín và bền gan trong việc Chúa.

– Sẵn sàng hy sinh cả những sốt sắng bên ngoài cũng như những an ủi bên trong.

Con mến Chúa, lạy Chúa, và con sẽ chúc tụng Chúa mọi giây phút trong đời con, Chúa là bình an của con, xin cho con biết hoàn toàn tự thoát để bảo vệ an bình trong con.

Comments are closed.