Mầu-Nhiệm Phục Sinh: 30 chủ đề
Biên soạn và diễn giải: Đức ông Giuse Hoàng Minh Thắng

MNPS 01 Khi chàng tặng nàng bông hoa – Tặng hoa và Hai môn đệ trên đường Emmaus- Theo lộ trình diễn giải của Chúa Giêsu
MNPS 02 Lên đường nhập cuộc- Mộng ước cuộc đời- Cái chết và những thái độ đối phó- Hai thứ ngôn ngữ
MNPS 03 Dân Do thái trong Cựu Ước sống cuộc mạo hiểm của chúng ta- Một suy tư về thân phận làm người
MNPS 04 Chết đi để được sống.Các thái độ của con người trước cái chết: nổi loạn, tin tưởng phó thác, chọn lựa cái chết
MNPS 05 Biến cố xuất hành, từ cõi chết bước sang sự sống, Lịch sử đòi người dưới ánh sáng của ngày sau hết
MNPS 06 Một vài nét mạc khải của Thánh Kinh Cưu Ước: con người được nâng lên cao và tán tụng
MNPS 07 Sự sống lại của các bậc thánh nhân
MNPS 08 Tóm tắt các vấn đề đã được bàn đến trong Cưu Uớc.Con Thiên Chúa với sứ mệnh tái lập Nước của Ngài
MNPS 09 Quan niệm về sự sống lại của các nhóm tôn giáo thời Chúa Giêsu
MNPS 10 Những tài liệu kể lại biến cố phục sinh: các Kinh Tin Kính và các thánh ca, các trình thuật Phúc Âm và sách Tông Đồ Công Vụ
MNPS 11 Kinh Tin Kính cổ xưa nhất
MNPS 12 Những khẳng định đầu tiên về đức tin.

MNPS 13 Ba lược đồ được dùng để diễn tả Mầu Nhiệm Phục Sinh
MNPS 14 Lược đồ được cất nhăc lên cao hay được chúc tụng
MNPS 15 Chứng tá của những người đã sống kinh nghiệm với Chusa Kitô phục sinh
MNPS 16 Chúa Kitô Phục sinh hiện diện và hành  động trong lời giảng dậy của Giáo Hội
MNPS 17 Chứng tá của Giáo Hội qua trinh thuật của các sách Phúc Âm.Bữa Tiệc Ly
MNPS 18 Chúa Giêsu hấp hồi trong vườn Cây Dầu.Trước Pháp Đình Do thài và trên thập giá
MNPS 19 Chúa Giêsu sống sau khi chết.Ngôi mộ trống
MNPS 20 Bình giảng trình thuật của các sách Phúc Âm về ngôi mộ trống
MNPS 21 Những lần Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra
MNPS 22 Kinh nghiệm với Chúa Giêsu Kitô phục sinh của Mười Một Tông Đồ theo thánh sử Mátthêu.Kinh nghiệm của các môn đệ
MNPS 23 Đúc kết đề tài. Lễ vượt qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm được hoàn thành trong sự kín nhiệm của Thiên Chúa.Cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu
MNPS 24 Sự sống lại và việc được cất nhắc lên cao
MNPS 25 Sự sống lại và việc Chúa Thánh Thần hiện xuống
MNPS 26 Sự vượt qua của Chúa Giêsu là một biến cố lịch sử.Sự hiện diện của một cộng đoàn tín hữu
MNPS 27 Sự vượt qua của Chúa Giếu là biến cố lịch sử.Sự kiện ngôi mộ trống và cái chết của chúa Giêsu
MNPS 28 Thánh Phaolô đối diện với cái chết hay sự sống lại của người
MNPS 29 Thánh Phaolô đối diện với cái chết hay sự sống lại của thánh Phaolô
MNPS 30 Một vài suy tư về thái độ sống trong bối cánh của nền văn hóa á đông, dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng.
Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.