Post Tagged with: "khóa thiên khí năng Sydney"

Khóa Thiên Khí Năng tại Sydney, Úc do Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng hướng dẫn

Khóa Thiên Khí Năng tại Sydney, Úc do Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng hướng dẫn

Tông đồ Mục vụ Sức khỏe xin giới thiệu
các video Đức Ông Hoàng Minh Thắng
hướng dẫn khóa Thiên Khí Năng

  tại:      Trung tâm Hội Cao Niên Đông Dương

            41 Marion St. Bankstown NSW 2200

            Sydney, Australia

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

1-   Bài tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh:

2- Nguyên tắc cơ bản tác động trên 12 đường kinh của cơ thể
để đả thông kinh mạch, khí huyết lưu thông điều hòa
– Cách chữa bệnh trĩ:

3-   Năng lực âm dương điều hòa.
12 chakra (luân xa,vòng xoáy năng lực):
12 trung tâm năng lực:


4-   Các thế đặt tay chữa bệnh.
Thế đặt tay tăng sức mạnh cho người suy yếu:

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

by Tháng Mười 14, 2012 Comments are Disabled Thiên Khí Năng, Tông đồ sức khỏe