Tông đồ Mục vụ Sức khỏe xin giới thiệu
các video Đức Ông Hoàng Minh Thắng
hướng dẫn khóa Thiên Khí Năng

  tại:      Trung tâm Hội Cao Niên Đông Dương

            41 Marion St. Bankstown NSW 2200

            Sydney, Australia

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

1-   Bài tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh:

2- Nguyên tắc cơ bản tác động trên 12 đường kinh của cơ thể
để đả thông kinh mạch, khí huyết lưu thông điều hòa
– Cách chữa bệnh trĩ:

3-   Năng lực âm dương điều hòa.
12 chakra (luân xa,vòng xoáy năng lực):
12 trung tâm năng lực:


4-   Các thế đặt tay chữa bệnh.
Thế đặt tay tăng sức mạnh cho người suy yếu:

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

Comments are closed.