Trong video KHÓA X này:
Đức Ông  Hoàng minh Thắng phân tích khác nhau giữa Khí Công, Nhân Điện và THIÊN KHÍ NĂNG;
Kỹ Thuật Chữa Bệnh theo TKN; Hệ thống 12 chakra trên cơ thể con người.
Những hình ảnh thân thương của khóa X tại giáo xứ Bình Lâm và những thước phim đặc sắc khác nữa.


Những khóa trước: Khóa I & II (hình slideshow bên dưới)     KHÓA III & IV
KHÓA V    KHÓA VI    KHÓA VII    KHÓA VIII   KHÓA IX

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

Comments are closed.