https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/TKN2.jpg

Video có nhiều phần, xem trực tiếp phần nào, rê chuột vào thanh thời gian trên youtube và bấm đúp chuột.
Muốn xem đẹp hơn và đường truyền internet mạnh, chon biểu tượng RĂNG BÁNH XE rồi rê chuột chọn 480p
https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif

Comments are closed.