Kính gởi quý vị:

Những sẻ chia phong phú qua việc phòng và trị bệnh với liệu pháp TKN của TKN viên từ khóa I Sydney, Úc châu về thăm Việt-nam, của những TKN Việt-nam từ khóa I đến khóa XII.

Video cũng trình bày những liệu pháp khác như dầu dừa, lá neem…kết hợp với TKN, được những diễn giả trình bày rất linh hoạt đầy tính sáng tạo.

(Video có sử dụng tư liệu tân-cổ lời nguyện TĐMVSK do tam ca ViTiDi – KiTi – DiTi trình bày trong phần hình ảnh khóa XIII)

Riêng phóng sự chia sẻ về https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/new.gifTẩy Sạn Mật và Gan với Nước Bưởi và Muối Epsom trong khóa XIII rất hay, chúng tôi sẽ giới thiệu trong nay mai.

Kính chúc an vui trong phục vụ.

BĐH TĐMVSK VN

Những khóa trước: https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa I & II    https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa III & IV  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa V  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VI 

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VII  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VIII  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa IX   https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa X   https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa XI & XII  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa XIII

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/07/TDMVSK-Logo.jpg

Comments are closed.