Đầu năm Quý Tỵ 2013, 80 thành viên gồm Thiên Khí Năng viên và học viên,
đã tề tựu về tu viện Thánh mẫu Saigòn để tham dự TKN khóa XVI.
Sau đây là hình ảnh và ghi chú khóa học này…

Những khóa trước: https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa I & II    https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa III & IV  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa V  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VI  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VII 

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa VIII  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa IX   https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa X   https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa XI & XII  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifKhóa XIII

  https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifkhóa XIV & XV https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifkhóa XVI

Comments are closed.