TỎI: tổng hợp từ Cựu Ước
đến tài liệu của Dr. Christopher’s Volume II, Issue 9

Diễn giải: Linh mục Giuse Hoàng Minh Thắng
(Bấm tam giác phía trái để nghe – Bấm hàng chữ để lưu vào máy)

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/12/DISCLAIMER.jpg

Comments are closed.