https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2013/02/bac-si-dau-dua-Bruce-Fife.jpg

Bác sĩ Bruce Fife:
“…Vâng, dầu dừa là tốt nhất đã được dùng hằng ngàn năm nay để tránh ánh nắng và dưỡng da…”


One Comment

  1. Mình đã , đang và luôn sử dụng dầu dừa … từ ăn uống cho tới làm đẹp và chữa bệnh… cảm ơn tongdomucvusuckhoe rất nhiều.