video hình ảnh Thiên Khí Năng & Dược Thảo
https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifkhóa 25 và 26  tại Saigon 28.9.2013
https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifkhóa 24 giáo xứ Bùi- chu Hố Nai 22.9

Audio Thuyết trình Dược Thảo tại TKN & DT khóa 25
do chị Kim Tuyến, chuyên viên thảo dược (bấm tam giác để nghe)
*Những nguyên nhân gây bệnh
*Loại trừ ng. nhân gây bệnh
*Công thức thảo dược
*Ghi chú

Audio chia sẻ chứng từ  Siêu Bổ – Ớt – Dầu Dừa
tại TKN & DT khóa 25
doRaphael Tiết Minh SJP (bấm tam giác để nghe)

Comments are closed.