4 Comments

 1. That cam-dong va phan-khoi khi duoc xem hinh anh ky-niem mot nam thanh-lap Nhom TDMVSK-VN.
  Tat ca cac ACE TKN vien deu co tinh-than khiem-nhuong, hang say phuc-vu, chia-se va hoc-hoi tich-cuc.
  Toi cam thay hanh-phuc khi duoc “biet mat” Sr. Minh-Tam, anh Qui, and Dung, anh Phuc va mot so ACE khac ma toi chi duoc nghe tieng luc truoc!
  Loi chia se cua cac chung-nhan ve TKN rat hap-dan va lam cho toi rat phan-khoi va cang cam-nhan duoc tinh-yeu bao la cua Thien Chua doi voi con nguoi, nhat la voi cac benh-nhan ngheo.
  Toi cung cam-nhan duoc tinh-than hy-sinh phuc-vu cao-ca cua cac ACE TKN vien trong TDMVSK-VN.
  Xin THien Chua chuc lanh dac-biet cho cac ACE.

  Thanh-that cam-phuc va qui men !

  Phero Nguyen Duong

  • Tiến sĩ Nguyễn-Dương kính mến,

   Qua video kỷ niệm TĐMVSK VN 1 Năm, chúng em nguyện xin thánh Phêrô, cũng là bổn mạng của Anh, cầu thay nguyện giúp và chuyển nhiều ơn lành đến Anh trên bước đường phục vụ tha nhân.

   Chúng em rất cảm động vì những lời nhận xét, khích lệ của Anh.

   Xin tiếp tục thương cầu nguyện và đồng hành với TĐMVSK VN, Anh nhé.

   BĐH TĐMVSK VN

 2. Xin cau-nguyen cho nhau va giup nhau chu-toan su-vu Chua da trao ban.

  Qui men,

  Duong

 3. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối…!.Xin cầu Chúa và Mẹ Maria cho những bệnh nhân không phải chịu đau đớn và có thể làm chứng cho TĐMV SK VN – Nguyễn Thị Thủy Song Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh./.