Cơ thể con người có cấu trúc tuyệt vời, vì có mười vùng năng lượng và 10 đường kinh âm dương chạy dọc theo các đầu ngón tay và các đầu ngón chân, nối liền với mọi cơ phận trong người.

     Hệ thống các điểm “tận cùng” hay “khởi đầu”  của các đường kinh ở hai mép dưói các móng tay và  móng chân Vẫn theo cấu trúc nói trên ngành châm cứu bằng  điện (elettro-agopuntura) tác động trên các điểm tận  cùng hay các điểm khởi đầu của các đưòng kinh mạch của liệu pháp châm cứu cổ điển. Các điểm này nằm ở hai mép phía dưói của các móng chân và các móng tay.

     Đây là lý do giải thích tại sao khi chúng ta xoay hay nắn các đầu ngón tay và các đầu ngón chân lại có thể tác động trên các đường kinh đó và cải tiến sức khỏe cho chính mình. Càng hay xoay nắn chúng bao nhiêu, chúng ta lại càng củng cố và gia tăng sức khỏe cho mọi cơ phận bấy nhiêu. 

 

1) Trên tay phải và tay trái:       

       Cạnh móng ngón tay cái phía dưới

– Mép ngoài: mạch bạch huyết

– Mép trong: phế kinh

       Cạnh móng ngón tay trỏ phía dưới

– Mép phía ngón cái: đại tràng kinh

– Mép phía ngón giữa: hệ thống thần kinh

       Cạnh móng ngón tay giữa phía dưới

– Mép phía ngón trỏ: hệ thống tuần hoàn – tính dục

– Mép phía ngón đeo nhẫn: các điểm dị ứng

       Cạnh móng ngón tay đeo nhẫn phía dưới

– Mép phía ngón giữa: các điểm suy thoái của các cơ phận

– Mép phía ngón út: mạch tam tiêu

       Cạnh móng ngón tay út phía dưới

– Mép phía ngón đeo nhẫn: tâm kinh

– Mép phía ngoài: tiểu tràng kinh

2) Trên chân trái và chân phải

       Cạnh móng ngón chân cái

– Mép ngoài: phế kinh (phổi)

– Mép trong: can kinh (gan)       

       Cạnh móng ngón chân thứ hai

– Mép phía ngón chân cái: các điểm suy thoái của các khớp

– Mép phía ngón thứ ba: vị kinh (dạ dầy)     

        Cạnh móng ngón chân thứ ba

– Mép phía ngón thứ hai: cơ nối

– Mép phía ngón thứ tƣ: các điểm của da       

       Cạnh móng ngón chân thứ tư

– Mép phía ngón thứ ba: suy thoái dạng mỡ

– Mép phía ngón út: đởm kinh (mật)

       Cạnh móng ngón chân út

– Mép phía trong: thận kinh

– Mép phía ngoài: bàng quang kinh

     

     Khi nắn, bấm, thoa, bóp, và chuyền thiên khí năng vào các điểm này là chúng ta tác động trên các đường kinh và các cơ phận liên hệ, củng cố và chữa bệnh cho chúng.

Thực hành:

1. Dùng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ xoay và nắn từng đầu ngón tay và đầu ngón chân, hay các lóng của ngón tay 15-20 giây. 

2. Nắm bàn tay phải và xoay quanh các ngón tay trái, và nắm bàn tay trái xoay quanh các ngón của tay phải 15-20 giây.

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Tự chữa bệnh bằng Thiên Khí Năng Chương II.

One Comment

  1. Vũ Thị Hồng Nhung says:

    Cha ơi, Cha có thể làm mẫu trên video cho chính xác hơn được không Cha