1. KHÓA DƯỠNG SINH TẠI TOULOUSE PHÁP

4-9 tháng 10 năm 2018

Địa chỉ liên lạc:

Chị Germaine NGUYEN Ngoc Tan

44 Rue Bernadette, 31100 TOULOUSE – FRANCE.

Email: [email protected]

Tel: 05 61 44 52 38

Cell: 06 95 84 44 21

2. KHÓA DƯỠNG SINH TẠI ĐAN MẠCH

12-14 tháng 10 năm 2018

Địa chỉ:

AXELBOR  BEBOERHUS, AXELBOR  4c, 8700 Horsen, Danmark.

Liên lạc:

Telefon:  Lê xuân Bảng.

Telefon :  0045 27292344.

Email: [email protected]

3. KHÓA DƯỠNG SINH TẠI WESTMINSTER CALIFORNIA

3-10 THÁNG 2 NĂM 2019

Địa chỉ liên lạc:

MARK TIẾN NGUYỄN

9312 Westminster Blvd, Westminster, Ca 92683.

Tel: 714-247-3857

Fax: 562 -741-4607

Email: [email protected]

ĐỊA CHỈ MUA TRÀ DƯỢC THẢO

Giúp cải tiến sức khỏe

1.           Thiên Phước (ung thư, tổng quát)

2.           Thiên Bình (hệ thần kinh)

3.           Thiên An (đau nhức)

4.           Thiên Quang (mắt)

Chị Maria Lê Kim Tuyến

2416 Oriole St. Ponca City – OK 74601.

Tel: 001-580-763-2733

Email: [email protected]

Comments are closed.