Muốn được lòng người đời là dại

– Con ơi ! Nếu con tưởng bình an của con lệ thuộc vào ai, vì thấy hợp cảm tình và tính khí với người ấy, con sẽ phải bối rối và xao xuyến.

Nhưng nếu con chạy lại cùng chân lý hằng sống và bất di bất dịch, con sẽ không phải buồn chán lúc phải xa lìa người yêu.

Mọi tình bằng hữu phải có nền tảng ở Cha, và con phải yêu vì Cha tất cả những người tình nghĩa, những bạn thân yêu nhất của con trên đời.

Không có Cha, tình bằng hữu không thể bền vững. Mọi liên hệ cảm tình không do Cha chắp nối, chẳng trong sạch và chân thực gì.

Con phải chết cho những thứ tình nghĩa thuần túy nhân loại ấy. Nếu có thể, con nên xa lánh thân tình với người đời là hơn.

Càng xa được mọi sự an ủi trần tục, ta càng gần Thiên Chúa. Càng tự hạ thẳm sâu, càng cho mình là hèn kém, ta càng tiến lên, tiến cao gần Thiên Chúa.

 

Được lòng người là tai hại

Ai tưởng mình hay, giỏi, người ấy ngăn trở ơn Chúa xuống trên họ, vì ơn Chúa Thánh Thần bao giờ cũng chỉ tìm những tâm hồn khiêm tốn.

Nếu con biết hoàn toàn tự diệt và cởi bỏ mọi tình yêu tạo vật lúc đó buộc lòng Cha phải đổ tràn ơn xuống trên con.

Nếu con để mắt nhìn tạo vật, không tài nào con nhìn thấy Đấng Tạo Thành.

Con hãy tập quen tự thắng lướt trong mọi hoàn cảnh vì lòng mến Chúa Tạo Thành, tất con sẽ có thể hiểu rõ về Chúa.

Nếu con còn thèm khát, còn mê mải một vật gì, dầu là một vật nhỏ bé nhất, nó sẽ làm con xa Chúa Chí Thánh và làm nhơ linh hồn con.

 

SUY NIỆM

Đạo Công giáo không chủ trương cấm đoán, nhưng thánh hóa tình yêu tự nhiên. Chính Chúa Kitô đã công nhiên nâng tình tương ái lên ngang hàng với đạo luật mến Chúa, và bình sinh Ngài cũng đã tha thiết yêu thánh Gioan và cho dựa đầu vào lòng trong bữa tiệc ly.

Nhưng muốn tình yêu được trong sạch và bảo đảm bình an cho tâm hồn, phải lấy Chúa làm nguyên ủy và qui mô.

Người có tình yêu đó lúc nào cũng bình thản, họ không phàn nàn khi vắng hay mất bạn, vì họ tin chắc sẽ có ngày hiệp hoan trên nước trời.

Lạy Chúa là trung tâm của mọi tình yêu ! Xin Chúa chúc lành cho mọi người thân yêu của con. Xin giúp con yêu họ trong Chúa, vì Chúa, và một ngày kia xin cho chúng con được hiệp hoan cùng Chúa muôn đời.

Comments are closed.