Nếu quý vị cần tư vấn thêm về phương pháp chữa trị, hay mua sách, thảo dược, vòng thiên khí năng…. Xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.

A. Ở Mỹ:
Kim Tuyen: Email: [email protected] – 001 580 763 2733

B. Ở Australia:
Hoang MinhHung: Email: [email protected] – 0415 652 211

C. Ở Pháp và Âu Châu:
Schumacher Trang : Email: [email protected] – 03 89 54 23 27

D. Ở Việt Nam:
1/ Mai Đức Dũng: Email: [email protected] – 0923704353
2/ Nguyễn Phúc: Email: [email protected] – 0978782671

Comments are closed.