https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/MuaChaySuyNiem.jpg

SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÙA CHAY NĂM A

MC 1 A: Trường kỳ kháng chiến (St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11)
MC 2 A: Trở thành phúc lành cho tha nhân (St 12,1-4a: Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)
MC 3 A: Nước sự sống (Xh 17,3-7; Rm 5,2.5-8; Ga 4,5-43)
MC 4 A: Ánh sáng lòng tin (1 Sm 16,1b.4a.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41)
MC 5 A: Sự sống vĩnh cửu (Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng biên soạn và trình bày

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.