Suy niệm Lời Chúa

SUY NIỆM MÙA VỌNG NĂM B

SUY NIỆM MÙA VỌNG NĂM B

 1. CN 1 MV B: Thức tỉnh chờ đợi Chúa đến trong hy vọng và tâm tình cầu nguyện tạ ơn (Is 63,16b-17.19-64,1c-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)
 2. CN 2 MV B: Hoán cải tâm lòng là cuộc cách mạng vĩ đại nhất (Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3, 8-14; Mc 1,1-8)
 3. CN 3 MV B: Sống tươi vui và biết ơn trong mọi sự (Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28)
 4. CN 4 MV B: Chiếc ngài vàng trống rỗng (“ Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)
 5. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội B: Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, hình  ảnh của con người toàn vẹn thời tạo dựng (St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-36)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

1. CN 1 MV B: Thức tỉnh chờ đợi Chúa đến trong hy vọng và tâm tình cầu nguyện tạ ơn (Is 63,16b-17.19-64; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

2. CN 2 MV B: Hoán cải tâm lòng là cuộc cách mạng vĩ đại nhất (Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

3. CN 3 MV B: Sống tươi vui và biết ơn trong mọi sự (Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

4. CN 4 MV B: Chiếc ngai vàng trống rỗng (Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled chưa phân loại, Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

5. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội B: Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội: hình ảnh của con người toàn vẹn thời tạo dựng (St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-36)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH NĂM B

SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH NĂM B

 1. Giáng Sinh lễ nửa đêm: Ánh sáng cứu độ (Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)
 2. Giáng Sinh lễ ban mai: Tin Mừng Tình Yêu (Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20)
 3. Giáng Sinh lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-8)
 4. CN 1 GS B: Lễ Thánh Gia: Tôn thờ Chúa Trời, tưởng niệm tổ tiên, hiếu kính cha mẹ, thân thảo anh em (Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,24-40)
 5. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa B: Thiên Chúa trao ban phước lành lớn lao nhất cho nhân loại qua một phụ nữ (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7: Lc 2,16-21)
 6. Lễ Hiển Linh B: Ông vua thứ tư (Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)
 7. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa B: Phép rửa tái sinh (Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-10)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

1. GS Lễ nửa đêm B: Ánh sáng cứu độ (Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

2. GS Lễ ban mai B: Tin Mừng tình yêu (Is 62,11-12; Tt 3,4-7; LC 2,15-20)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

3. GS B Lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10: Dt 1,1-6; Ga 1,1-8)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh