Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa Mùa Phục Sinh Năm A

Suy niệm Lời Chúa Mùa Phục Sinh Năm A

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/Easter.jpg

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH NĂM A

1. Lễ Lá A: Mầm sống nảy sinh từ hạt giống chết ( Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66)
2. Lễ Phục Sinh A: Như con bướm xinh (Cv 10,34°.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)
3. CN 2 PS A: Cuộc sống mới hướng về sự thiện
(Cv 2,42-47; Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)
4. CN 3 PS A: Một cuộc gặp gỡ đổi đời
(Cv 2,14a.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35)
5. CN 4 PS A: Mục tử nhân lành
(Cv 2,14a. 36-41; 1 Pr 2,20-25; Ga 10,1-10)
6. CN 5 PS A: Bản chất cộng đoàn giáo hội
(Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)
7. CN 6 PS A: Lòng tin kitô là loài cây Tước sáng trường sinh
(Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)
8. Lễ Chúa Giêsu lên Trời A: Lạc quan, hy vọng và dấn thân
(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,26-20)
9. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống A: Cuộc sống mới trong Thánh Thần
(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3-7.12-13; Ga 20,19-23)
10. Lễ Chúa Ba Ngôi A: Nước mặn bốc hơi thành muối
(Xh 34,4-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18)
11. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu A: Mầu nhiệm Thánh Thể như suối nguồn tình yêu
(Đnl 8,2-3.4.14-16; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 12, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa
Suy niệm 5 Chúa Nhật Mùa Chay Năm A

Suy niệm 5 Chúa Nhật Mùa Chay Năm A

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/MuaChaySuyNiem.jpg

SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÙA CHAY NĂM A

MC 1 A: Trường kỳ kháng chiến (St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11)
MC 2 A: Trở thành phúc lành cho tha nhân (St 12,1-4a: Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)
MC 3 A: Nước sự sống (Xh 17,3-7; Rm 5,2.5-8; Ga 4,5-43)
MC 4 A: Ánh sáng lòng tin (1 Sm 16,1b.4a.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41)
MC 5 A: Sự sống vĩnh cửu (Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng biên soạn và trình bày

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

by Tháng Ba 4, 2017 Comments are Disabled Đèn soi lối, Suy niệm Lời Chúa