https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2017/03/Easter.jpg

SUY NIỆM LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH NĂM A

1. Lễ Lá A: Mầm sống nảy sinh từ hạt giống chết ( Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66)
2. Lễ Phục Sinh A: Như con bướm xinh (Cv 10,34°.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)
3. CN 2 PS A: Cuộc sống mới hướng về sự thiện
(Cv 2,42-47; Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)
4. CN 3 PS A: Một cuộc gặp gỡ đổi đời
(Cv 2,14a.22-28; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35)
5. CN 4 PS A: Mục tử nhân lành
(Cv 2,14a. 36-41; 1 Pr 2,20-25; Ga 10,1-10)
6. CN 5 PS A: Bản chất cộng đoàn giáo hội
(Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)
7. CN 6 PS A: Lòng tin kitô là loài cây Tước sáng trường sinh
(Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)
8. Lễ Chúa Giêsu lên Trời A: Lạc quan, hy vọng và dấn thân
(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,26-20)
9. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống A: Cuộc sống mới trong Thánh Thần
(Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3-7.12-13; Ga 20,19-23)
10. Lễ Chúa Ba Ngôi A: Nước mặn bốc hơi thành muối
(Xh 34,4-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18)
11. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu A: Mầu nhiệm Thánh Thể như suối nguồn tình yêu
(Đnl 8,2-3.4.14-16; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.