SUY NIỆM MÙA GIÁNG SINH NĂM B

  1. Giáng Sinh lễ nửa đêm: Ánh sáng cứu độ (Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)
  2. Giáng Sinh lễ ban mai: Tin Mừng Tình Yêu (Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20)
  3. Giáng Sinh lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-8)
  4. CN 1 GS B: Lễ Thánh Gia: Tôn thờ Chúa Trời, tưởng niệm tổ tiên, hiếu kính cha mẹ, thân thảo anh em (Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,24-40)
  5. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa B: Thiên Chúa trao ban phước lành lớn lao nhất cho nhân loại qua một phụ nữ (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7: Lc 2,16-21)
  6. Lễ Hiển Linh B: Ông vua thứ tư (Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)
  7. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa B: Phép rửa tái sinh (Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-10)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Comments are closed.