SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

 1. CN Lễ Lá B: Cái nhìn khác (Is 50,4-7: Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47)
 2. CN PS B: Ánh sáng trong mồ (Cv 10,37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)
 3. CN 2 PS B: Đồng tâm nhất trí (Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31)
 4. CN 3 PS B: Niềm vui được tha thứ (Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5; Lc 24,35-48)
 5. CN 4 PS B: Mục tử tối hảo (Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)
 6. CN 5 PS B: Hiệp nhất trong đa dạng (Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8)
 7. CN 6 PS B: Yêu người như Chúa yêu ta (Cv 10,25-27.34-35.44-48; 1 Ga 15,7-10; Ga 15,9-17)
 8. Lễ Chúa Giêsu lên Trời B: Không xa mặt cũng chẳng cách lòng (Cv 1,1-11; Ep 4,1-13; Mc 16,15-20)
 9. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống B: Thánh Thần là Thiên Chúa Mẹ (Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27; 16,12-15)
 10. Lễ Chúa Ba Ngôi B: Thiên Chúa là Cha, nhưng còn hơn thế nữa Ngài là Mẹ (Dt 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20)
 11. Lễ Mình Máu Thánh Chúa B: Thương con máu chảy ruột mềm (Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

Lm Giuse Hoàng Minh Thắng

Comments are closed.