SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN
SAU MÙA PHỤC SINH NĂM B

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

01 CN 10 TN B: Niềm tin vào Chúa Giêsu trao ban trở lại cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng (St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35)
02 CN 11 TN B: Kiểu hành động của Thiên Chúa: lặng lẽ, khiêm tốn, nhưng hữu hiệu (Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)
03 CN 12 TN B: Lòng tin xua trừ sợ hãi (G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41)
04 CN 13 TN B: Thiên Chúa không vui khi thấy con người phải hư mất (Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)
05 CN 14 TN B: Đời ngôn sứ (Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)
06 CN 15 TN B: Linh Mục, người phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)
07 CN 16 TN B: Chúa Giêsu vị chủ chăn công bằng và hoà bình (Gr 23.1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)
08 CN 17 TN B: Ơn cứu độ thăng tiến con người toàn diện (2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)
09 CN 18 TN B: Nhìn cuộc đời với con mắt đức tin (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)
10 CN 19 TN B: Cuộc khủng hoảng lòng tin (1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,1; Ga 6,41-51)
11 CN 20 TN B: Tiệc Thánh Thể như phương pháp cấy trồng sự sống mới (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)
12 CN 21 TN B: Sự lựa chọn định đoạt của đức tin (Gs 24,1-2.16-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69)
13 CN 22 TN B: Cuộc sống diễn tả đức tin (Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8°.14-15.21-23)
14 CN 23 TN B: Sa mạc cuộc đời nở hoa (Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)
15 CN 24 TN B: Duyệt xét lòng tin (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)
16 CN 25 TN B: Phẩm giá đích thực của người môn đệ (Jn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)
17 CN 26 TN B: Ơn gọi sống quảng đại và tự do (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.47-48)
18 CN 27 TN B: Bản tình ca của thời tạo dựng (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)
19 CN 28 TN B: Sự giầu có đích thực (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)
20 CN 29 TN B: Phục vụ là dấu chỉ của quyền bính (Is 53,2-3.10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)
21 CN 30 TN B: Bệnh mù lòa tâm linh (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)
22 CN 31 TN B: Ơn gọi sống yêu thương (Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34)
23 CN 32 TN B: Đẹp thay lòng quảng đại! (1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)
24 CN 33 TN B: Ôi nhân sinh là thế ấy! (Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)
25 LỄ CHÚA KITÔ VUA B: Biết sống liêm chính, nhân từ, yêu thương và liên đới là chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc sống con người (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng.
Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.