SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN
SAU MÙA GIÁNG SINH NĂM A

CN 2 TN A: Cuộc giải phóng vĩ đại nhất (Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34)
CN 3 TN A: Cách mạng tâm lòng là điều kiện duy nhất để được ơn cứu độ (Is 9,1-4; 1 Cr 1,10-1.17; Mt 4,12-23)
CN 4 TN A: Để cải tiến thế giới cần nhiều người điên vì Chúa Giêsu (Sp 2,3; 3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)
CN 5 TN A: Là mắt của cha mẹ (Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)
CN 6 TN A: Lòng tin cụ thể (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)
CN 7 TN A: Thương người như thể thương thân (Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.