SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN SAU MUÀ PHỤC SINH NĂM A

 1. CN 12 TN A: Giây phút khốn cùng, đêm đen của lòng tin (Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)
 2. CN 13 TN A: Con của thần khí (2 V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)
 3. CN 14 TN A: Sống theo Thánh Thần (Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)
 4. CN 15 TN A: Lời Chúa mạnh mẽ và hữu hiệu (Is 55,10-11: Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)
 5. CN 16 TN A: Cái nhìn của Thiên Chúa: lạc quan, kiên nhẫn và nhân từ (Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27;; Mt 13,24-43)
 6. CN 17 TN A: Tin là đạt mức trưởng thành nhân bản và tâm linh (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)
 7. CN 18 TN A: Lương thực thần thiêng (Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)
 8. CN 19 TN A: Ôm chặt lấy Chúa để được cứu thoát (1 V 19,9.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-23)
 9. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời A: Đất trời hoà hợp giao thoa (Kn 11,19; 12,1—6.10; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56)
 10. CN 21 TN A: “Chúa Giêsu thì được, Giáo Hội thì không” (Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)
 11. CN 22 TN A: Tận hiến cuộc đời (Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)
 12. CN 23 TN A: Hoán cải bằng tình yêu thương (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)
 13. CN 24 TN A: Thật tình tha thứ cho nhau (Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)
 14. CN 25 TN A: Tình thương nhưng không (Í 55,6-9; Pl 1,20-27; Mt 20,1-16)
 15. CN 26 TN A: Tận hiến trong vâng phục và khiêm tốn (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)
 16. CN 27 TN A: Thiên Chúa không thất vọng (Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)
 17. CN 28 TN A: Ơn cứu độ, niềm vui của sự hiệp thông với Thiên Chúa (Is 25,6-10; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)
 18. CN 29 TN A: Đức tin sống động là men của lịch sử (Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5; Mt 22,15-21)
 19. CN 30 TN A: Tin là dấn thân bệnh vực công lý và vun trồng luân lý đạo đức xã hội (Xh 22,21-27; 1 Tx 1,5-10; Mt 22,34-40)
 20. CN 31 TN A : Thế nào là sống đức tin trung thực trong một Giáo Hội sinh động (Ml 1,14-2,2.8-10; 1 Tx 2,7-9.13; Mt 23,1-12)
 21. CN 32 TN A: Chờ đợi trong hy vọng, tỉnh thức và dấn thân ( Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)
 22. CN 33 TN A: Tận dụng mọi năng khiếu Chúa ban để phục vụ (Cn 31,10-13; 1 Txx 5,1-6; Mt 25,14-30)
 23. Lễ Chúa Kitô Vua A: Nhận thức về ý nghĩa lịch sử (Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mr 25,31-46)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

One Comment

 1. Louis TUONG NGUYEN says:

  Suy niệm 5 phút Lời Chúa Mt 10, 37-42