Suy niệm Lời Chúa Mùa Vọng Năm A

  1. CN 1 MV A: Cành dẻ hy vọng trong vùng đất chết (Is 2.1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
  2. CN 2 MV A: Tiếng gọi đổi đời (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)
  3. CN 3 MV A: Vũ điệu của người tù tự do (Is 35,1-6.8.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)
  4. CN 4 MV A: Hoàng đế ăn mày (Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Download file audio: Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Taget As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Comments are closed.