Articles by: kimtuyen

Trọn bộ Kinh thánh Tân ước và Cựu ước (you tube)

Trọn bộ Kinh thánh Tân ước và Cựu ước (you tube)

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/11/tron-bo-Kinh-Thanh-youtube.jpg

 1-Tân Ước, sách: Gioan   (you tube )

2-Tân Ước sách: Luca (you tube )


3-Tân Ước sách: Máccô (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=3LouM32rnwo

4-Tân Ước sách:  Mátthêu  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=z8bqy8jEIPE

5-Tân Ước sách:  Tông Đồ Công Vụ (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=agg3_qvlTl4

6-Tân Ước sách: Thư Rôma (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=SVMRoYNh8UI

7-Tân Ước sách:  Thư Côrintô 1,2 (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=ngd9cZxrYNI

8-Tân Ước sách: Thư Timôthê 1,2 (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=1HiSexI6TN4

9-Tân Ước sách:Thư Galát (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=8A9uYl_vlW4

10-Tân Ước sách:  Thư Êphêsô  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=8lDKJGxLXPs

11-Tân Ước sách:  Thư Philípphê (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=RZSO1INBRv4

12-Tân Ước sách:  Thư Côlôxê  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=OoqaDtCqU8U

14-Tân Ước sách: Thư Thêxalônica 1,2  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=41AwbPOPfas

15-Tân Ước sách:  Thư Titô (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=mt6DsbHGGT0

16-Tân Ước sách: Thư Philêmon (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=HHgNl7L5oEw

17-Tân Ước sách: Thư Do thái (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=122g21lIg24

18-Tân Ước sách: Thư Giacôbê   (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=5G7HI0mkliI

19-Tân Ước sách: Phêrô 1,2  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=TZfePMrOGn8

20-Tân Ước sách: Thư Gioan 1,2,3  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=3G8gRnHTKto

21-Tân Ước sách: Giuđa  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=tqxgnjk4A9M

22-Tân Ước sách:  Khải Huyền (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=4aKY3kT5bY8

1-Cưu Ước sách : Sáng Thế Ký  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=Dx-hSje4tSo

2-Cựu Ước sách : Xuất Hành  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=yqNxADToTsg

3-Cựu Ước sách :  Lêvi  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=daFD4yKvSD0

4-Cựu Ước sách : Dân Số  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=f8PWIw38XbI

5- Cựu Ước sách :  Đệ Nhị Luật  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=7u_ssR7XLqs

6- Cựu Ước sách : Giô Suê (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=EtE7ZTd8exo

7- Cựu Ước sách : Thủ Lãnh  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=EFwbvCwWQrA

8- Cựu Ước sách : Rút  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=cQl3gmXHfZ0

9-Cựu Ước sách : Samuen 1  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=uP7OHeAu6Ks

10-Cựu Ước sách : Samuen 2  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=K3cAxuMgo6M

11-Cựu Ước sách : Các Vua 1 (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=THBggPRoB5A

12-Cựu Ước sách : Các Vua 2 (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=dqCan1_tdQg

13-Cựu Ước sách : Sử Biên 1 (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=dXBOO7_AFkg

14-Cựu Ước sách : Sử Biên 2  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=GkP1-2KX8W0

15- Cựu Ước sách :  Ét Ra  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=0dOBn69PtCc

16- Cựu Ước sách : Nơkhemia  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=MO2T4uSmTo4

17- Cựu Ước sách : Tôbia  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=vxC-eqV_2v0

18-Cựu Ước sách :  Giuđitha  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=Bf3k34QoQ8I

19- Cựu Ước sách : Étte  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=VoltTOzClD4

20- Cựu Ước sách : Macabê 1 (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=FHCwu0T71Ng

21- Cựu Ước sách :Macabê 2  (chương 1-9)  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=3q8rzfru1W8

22- Cựu Ước sách :Macabê 2  (chương 10-15)  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=pqPI57ZTi9Q

23- Cựu Ước sách : Gióp  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=ThIJhzWlEcQ

24-  Cựu Ước sách : Thánh Vịnh  (1-50)  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=YN7EGpOps9Y

25-  Cựu Ước sách : Thánh Vịnh  (51-150) (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=j4AZ2skVbYs

26- Cựu Ước sách : Châm Ngôn  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=fBLR1NBO3oo

27- Cựu Ước sách : Giảng Viên  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=Qpq1LlIUNSE

28- Cựu Ước sách : Diễm Ca  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=1WmrIiZdt4M

29- Cựu Ước sách : Khôn Ngoan  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=DPmavpMijok

30- Cựu Ước sách : Huấn Ca  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=aHOMW6W9vh0

31- Cựu Ước sách : Isaia  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=rUr8V89aaps

32- Cựu Ước sách : Giêrêmia  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=ywolF1RTeec

33- Cựu Ước sách : AiCa  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=FrTksGk3WwE

34- Cựu Ước sách : Barúc  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=gJYi5KD5Oow

35- Cựu Ước sách : Êdêkien  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=ZeX-xrudqXA

36- Cựu Ước sách : Đanien   (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=jUDGxkjx3wQ

37- Cựu Ước sách : Hôsê  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=aKc8wfr1WUE

38- Cựu Ước sách : Giôen  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=7aFtsHTOTTc

39- Cựu Ước sách : Amốt  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=c7z4vdv4sUc

40- Cựu Ước sách : Ovadia  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=3zuG9_lYYw4

41- Cựu Ước sách : Giôna  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=19FEboOjaFk

42- Cựu Ước sách : Mikha  (you tube )
https://www.youtube.com/watch?v=XJCmWsdpShk

by Tháng Mười Một 3, 2012 Comments are Disabled Tâm Linh, Thánh Kinh Cựu Ước, Thánh Kinh Tân Ước
“Matta, Matta, con lo nhiều chuyện qúa!” – Quyển 5, mục 67 và link download trọn bộ sách 10 quyển

“Matta, Matta, con lo nhiều chuyện qúa!” – Quyển 5, mục 67 và link download trọn bộ sách 10 quyển

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/11/martamaria.jpg

TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI

Viết bởi Maria Valtorta

Dịch gỉa: Nữ tu Phạm Thị Hùng CMR

67* “MATTA, MATTA, CON LO NHIỀU CHUYỆN QÚA!

        Tôi hiểu ngay rằng chúng ta còn đang ở chung quanh khuôn mặt của Maria Mađalêna, vì tôi thấy cô ta trước tiên, trong bộ y phục đơn giản mầu hoa cà, như chiếc hoa tím lạt. Không một đồ nữ trang qúi giá nào. Bộ tóc chỉ thắt bím lại gọn ghẽ sau gáy. Cô ta có vẻ trẻ hơn là thời kỳ cô ta còn là tuyệt tác phẩm của các phòng trang điểm. Cô không còn cái nhìn sợ sệt của thời còn là nữ tội nhân, cũng không còn cái nhìn xấu hổ của lúc cô nghe dụ ngôn về con chiên lạc, cũng không còn sự xấu hổ đẫm nước mắt của buổi chiều trong phòng tiệc của người pharisiêu… Bây giờ đôi mắt cô bình an, lại trở nên trong sáng như mắt trẻ thơ với nụ cười bình an rạng rỡ.

        Cô đứng tựa vào một thân cây tại chỗ giới hạn vùng sở hữu của Bêtani, và cô nhìn về con đường. Cô chờ đợi. Rồi bỗng dưng cô hát ra tiếng kêu vui mừng. Cô quay về căn nhà và la rất lớn để người ta nghe thấy. Cô kêu bằng cái giọng tuyệt vời, êm như nhung và hấp dẫn độc nhất trên đời: “Người đến!… Chị Matta ơi! Họ đã nói rất đúng. Vị Rabbi ở đây!” Và cô chạy tới để mở cái cổng nặng nề. Nó kêu ken két. Cô không để cho các đầy tớ có giờ để làm. Rồi cô chạy ra đường, hai tay giơ ra như đứa trẻ chạy đến với mẹ, và cô kêu với giọng vui mừng yêu mến: “Ôi Thầy của con!” Và cô qùi phục dưới chân Giêsu và hôn nó trong bụi đất của con đường.

        – Bình an cho con, Maria. Thầy đến nghỉ ngơi dưới mái nhà của con.

        – Ôi Thầy của con! – Maria nhắc lại trong khi ngửa mặt lên với tâm tình kính trọng, yêu mến. Khuôn mặt nói lên biết bao điều… Vừa cám ơn, vừa chúc tụng, vừa vui mừng, vừa mời mọc, sung sướng vì Người đến…

        Giêsu đặt tay trên đầu cô và giống như Người lại tha thứ cho cô. Maria đứng dậy, đi bên cạnh Giêsu để vào nội khu đất sở hữu. Trong lúc đó, Matta và các đầy tớ chạy đến. Các đầy tớ mang theo các bình và các chiếc cúp. Matta chỉ đến với tình yêu của cô, nhưng nó rất lớn lao.

        Các tông đồ nồng nhiệt uống những đồ giải khát mà các đầy tớ tiếp đãi họ. Họ cũng muốn dâng cho Giêsu trước tiên, nhưng Matta đã đi trước họ. Nàng đã lấy một ly sữa và dâng cho Giêsu, chắc nàng biết rằng thứ này làm vui lòng Người.

        Khi các môn đệ đã giãn khát, Giêsu bảo họ: “Hãy đi báo tin cho các tín hữu. Tối nay Thầy sẽ nói với họ”.

        Các tông đồ lập tức ra khỏi vườn, phân tán đi mọi ngả.

        Giêsu tiến bước giữa Matta và Maria. Matta nói: “Xin mời Thầy vào. Trong khi chờ anh Lazarô, xin Thầy giải khát và nghỉ ngơi”.

        Trong khi họ đi vào một căn phòng mát mẻ mở cửa về phía dẫy hành lang rợp bóng. Maria lẹ làng bỏ đi rồi trở lại với một vò nước. Một người đầy tớ đi theo cô với một cái thau. Nhưng chính Maria muốn rửa chân cho Giêsu. Cô tháo đôi xăng đan đầy bụi và đưa cho người đầy tớ để anh ta lau sạch, đồng thời với chiếc áo khoác  để anh ta giũ cho sạch bụi. Rồi cô nhúng các bàn chân vào thau nước mà cô đã đổ thuốc thơm, khiến cho nó có mầu hồng lạt. Cô lau sạch rồi hôn chúng. Rồi cô thay nước, để nước  sạch cho đôi tay. Trong khi chờ người đầy tớ mang xăng đan tới, cô ngồi chồm hổm trên thảm tại chân Giêsu và vuốt ve chúng. Trước khi xỏ xăng đan vào cho Người, cô lại hôn chân và nói: “Đôi chân thánh đã đi biết bao đường đất để tìm con!”

        Matta thực tế hơn trong tình yêu của cô. Cô nghĩ đến những nhu yếu của con người và cô hỏi: “Thưa Thầy, ngoài các môn đệ Thầy, còn ai tới nữa không?”

        Giêsu trả lời: “Thầy chưa biết chính xác, nhưng con có thể sửa soạn cho năm người, thêm vào số các tông đồ của Thầy”.

        Matta đi khỏi.

        Giêsu đi ra ngoài vườn rợp bóng và tươi mát. Người chỉ có chiếc áo dài mầu xanh lơ đậm đơn giản. Áo khoác của Người, Maria đã gấp lại cẩn thận và để trên ghế trong phòng. Maria cũng theo Giêsu ra. Họ đi trên những lối đi được chăm sóc cẩn thận, giữa các luống hoa, cho tới một cái ao nuôi cá, trông như một chiếc gương bị rớt giữa đám cây xanh. Nước rất trong, chỉ hơi đụng đậy chỗ nọ chỗ kia do một con cá quậy, hoặc do những giọt nước li ti của tia nước chảy vào ở giữa ao.

        Có những chiếc ghế để ngồi ở gần một cái bể rất lớn, tựa như một cái hồ nhỏ, từ đó chảy ra những dòng nước nhỏ để tưới cây. Tôi tin rằng một trong những dòng nước này cung cấp nước cho ao cá. Còn những dòng khác nhỏ hơn, dùng để tháo nước ra khi tưới cây.

        Giêsu ngồi xuống trên một cái ghế đặt ngay trên thành bể. Maria ngồi ở chân Người, trên lớp cỏ được cắt đẹp đẽ. Lúc đầu thì không ai nói gì cả. Rõ ràng là Giêsu thưởng thức sự lặng lẽ, và nghỉ ngơi trong sự tươi mát của khu vườn. Maria sung sướng nhìn Người.

        Giêsu chơi với làn nước ở trong bể. Người nhúng đầu các ngón tay vào để vẽ trên mặt nước, tạo ra những sóng nhỏ. Rồi Người nhúng hết bàn tay vào trong nước mát: “Cái nước này đẹp tuyệt vời!” Người nói.

        – Nó làm vui lòng Thầy chừng nào! – Maria nói.

        – Ừ, Maria, bởi vì nó trong. Coi này, không một vết bùn nào. Đó là nước, nhưng nó trong tựa như không có gì ở trong bể cả; tựa như nó không phải là một yếu tố vật chất, nhưng tinh thần. Chúng ta có thể đọc ở dưới đáy những lời các con cá nhỏ nói với nhau.

        – Tựa như người ta đọc ở đáy các tâm hồn trong sạch, phải không Thầy? Và Maria thở dài với một sự hối tiếc kín đáo.

        Giêsu nhận ra cái thở dài mà nàng chận lại, và Người đọc được sự ân hận mà nụ cười che đi. Người liền chữa ngay cho nỗi khổ của Maria:

        – Những tâm hồn trong sạch, họ ở đâu, Maria? Một ngọn núi dời chỗ đi còn dễ hơn một tạo vật biết duy trì sự trong sạch cho khỏi ba thứ ô uế. Có qúa nhiều thứ lay động và dậy men ở chung quanh một người trưởng thành, và họ không thể luôn luôn ngăn cản được nó thâm nhập vào bên trong. Chỉ có các trẻ nhỏ là có tâm hồn thiên thần, tâm hồn còn được bảo vệ bởi sự ngây thơ về những hiểu biết  có thể biến thành bùn. Chính vì vậy mà Thầy rất yêu chúng. Thầy nhìn thấy nơi chúng một tia của sự trong sạch vô tận. Chỉ có chúng nó là còn mang được trong mình cái kỷ niệm của Trời.

        Mẹ Thầy là người đàn bà với tâm hồn trẻ thơ, và còn hơn nữa, Mẹ là người đàn bà có tâm hồn thiên thần. Mẹ là Evà vừa ra khỏi bàn tay Chúa Cha. Maria, con hãy tưởng tượng bông huệ đầu tiên nở ra trong vườn của trái đất nó thế nào. Những người đến với nước này, họ cũng rất đẹp, nhưng người đầu tiên vừa ra khỏi bàn tay Đấng Tạo Hóa! Đó là bông hoa hay hạt kim cương? Đó là những cánh hoa hay những lá bạc tinh ròng? Vậy thì mẹ Thầy còn trong sạch hơn bông huệ đầu tiên này, bông hoa đã ướp thơm các làn gió.  Hương thơm đồng trinh bất khả xâm phạm của mẹ tràn đầy Trời và đất. Và chính sau lưng mẹ, các kẻ tốt lành của mọi dòng thế kỷ sẽ bước theo.

        Thiên Đàng là ánh sáng, hương thơm và hòa hợp. Nhưng nếu ở trong đó, Chúa Cha không được sung sướng chiêm ngắm Đấng Hoàn Toàn Đẹp Đẽ, đấng đã làm cho trái đất trở thành Thiên Đàng; nếu trong tương  lai, Thiên Đàng không được chiếm hữu bông huệ sống, trong đó có ba cái bầu nhị cái bằng lửa của Thiên Chúa Ba Ngôi: Ánh sáng, hương thơm và hòa hợp, thì niềm vui của Thiên Đàng sẽ giảm đi một nửa. Sự trong sạch của Mẹ Thầy sẽ là viên ngọc của Thiên Đàng. Nhưng Thiên Đàng thì vô giới hạn! Con sẽ nói gì về một ông vua chỉ có một viên ngọc trong kho tàng của ông? Dù đó là viên ngọc tuyệt vời?

        Khi Thầy sẽ mở cửa Nước Trời… – đừng thở dài, Maria, chính vì việc này mà Thầy đã tới – thì nhiều người công chính và các trẻ nhỏ sẽ vào. Một cơ đội trong trắng ở đàng sau cẩm bào đỏ của Đấng Cứu Thế. Nhưng như vậy cũng còn qúa ít về số các viên ngọc, là các công dân của Jêrusalem đời đời. Và rồi… Khi giáo lý về Sự Thật và Sự Thánh Hóa được người ta biết đến, khi cái chết của Thầy ban lại Ân Sủng cho loài người, thì làm sao các người trưởng thành có thể chinh phục nước Trời, nếu đời sống tội nghiệp của con người là một vũng bùn liên tục làm cho họ dơ bẩn? Vậy có phải lúc đó Thiên Đàng của Thầy chỉ thuộc về đám trẻ nhỏ thôi sao? Ồ, không. Phải biết trở nên nhỏ, nhưng Nước Trời cũng mở ra cho các người lớn nữa.

        Giống như trẻ nhỏ… Đó là sự trong sạch. Con thấy làn nước này không? Nó có vẻ rất trong. Nhưng hãy quan sát: Chỉ cần với một cây sậy, Thầy quậy ở đáy bể là nó thành đục. Các đồ mục nát và bùn nổi lên. Sự trong suốt của nó trở thành vàng vàng, và sẽ không ai uống nó nữa. Nhưng nếu Thầy nhấc cái que ra, sự bình an trở lại, nước sẽ từ từ lấy lại sự trong suốt và vẻ đẹp của nó. Cái que là tội lỗi. Các linh hồn cũng vậy. Con hãy tin: sự sám hối là cái thanh tẩy linh hồn…

        Thình lình Matta chạy tới, thở dốc: “Maria, em còn ở đây sao? Chị có biết bao điều phải lo!… Thời giờ qua đi, các khách sắp sửa tới mà còn bao thứ phải làm: các nữ đầy tớ thì lo làm bánh, các nam đầy tớ thì lo chặt thịt và nấu nướng. Chị phải lo bàn ghế, khăn  bàn và đồ uống. Nhưng còn phải hái trái cây và pha nước bạc hà và nước mật ong…”

        Maria nghe các lời phàn nàn của chị cô chút đỉnh, rồi với nụ cười sung sướng, cô tiếp tục nhìn Giêsu và không nhúc nhích khỏi chỗ.

        Matta yêu cầu sự trợ giúp của Giêsu: “Thầy coi, con nổi nóng chừng nào! Thầy cho là chính đáng để con sửa soạn mọi thứ một mình sao? Thầy bảo nó phụ với con chứ!” Matta thực tình tức giận.

        Giêsu nhìn bà với một nụ cười nửa êm dịu, nửa như chế nhạo.

        Matta hơi bị xúc phạm: “Thầy ơi, con nói đứng đắn đó. Thầy coi nó nhàn hạ chừng nào! Trong khi con làm việc thì nó ngồi ở đây để nhìn…”

        Giêsu làm vẻ nghiêm trang hơn: “Matta, không phải là nhàn hạ, đó là tình yêu. Nhàn hạ là trước đây cơ. Con đã khóc biết bao vì sự nhàn hạ bất xứng đó. Nước mắt của con đã làm cho lẹ làng sự vận động của Thầy để cứu nó cho Thầy, và để trả nó cho tình thương ngay thẳng của con. Con muốn cãi cọ với nó về tình yêu của nó đối với Vị Cứu Tinh của nó sao? Con thích thà rằng nó ở xa đây để khỏi thấy con làm việc, và như vậy nó cũng ở xa Thầy sao? Matta, Matta! Vậy Thầy có phải nói với con rằng nó (và Giêsu để tay lên đầu Maria) đã đến từ rất xa, mà đã vượt qua con trong tình yêu không? Thầy có phải nói với con rằng nó, trước đây chẳng biết nói một lời nào tốt, mà bây giờ là kẻ uyên bác trong khoa học của tình yêu không? Hãy để cho nó bình an. Trước nó đã bệnh qúa nặng, bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh để sức khỏe trở lại bằng cách uống những đồ uống bổ dưỡng. Nó đã qúa khổ sở, bây giờ ra khỏi cơn ác mộng, nó nhìn vào nó và chung quanh nó, và nó khám phá ra cái ‘chính mình’ mới và thế giới mới. Hãy để nó được an toàn để làm việc đó. Chính với cái ‘mới’ của nó, nó phải quên qúa khứ để chinh phục cái vĩnh cửu… Nó sẽ chinh phục không phải chỉ bằng việc làm, mà còn bằng sự thờ phượng. Sẽ có một phần thưởng cho những kẻ cho vị tông đồ hay vị tiên tri một miếng bánh, nhưng một phần thưởng gấp đôi sẽ được ban cho kẻ quên cả ăn uống vì yêu Thầy, bởi vì nó có một tâm hồn lớn hơn thể xác, và một tâm hồn biết yêu mạnh hơn những nhu cầu của con người, dù là hợp pháp. Matta, con lo lắng nhiều chuyện qúa! Đối với nó, chỉ có một chuyện thôi, và chỉ một chuyện này là đủ cho tâm hồn nó và cho Chúa của nó, cũng là Chúa của con. Con hãy bỏ rơi những chuyện vô ích. Hãy bắt chước em con. Maria đã chọn phần tốt nhất, là phần sẽ không bao giờ bị lấy mất. Khi mọi nhân đức sẽ qua đi, bởi vì nó không cần thiết cho các công dân của Nước Trời nữa, thì chỉ còn lại nhân đức duy nhất là Đức Ái. Nó sẽ tồn tại muôn đời. Một mình nó là Bà Hoàng. Maria đã chọn nó, đã giữ nó như cái khiên và cây gậy. Với nó giống như với cánh của các thiên thần, nó sẽ tới được Nước Trời của Thầy”.

        Matta bị hạ giá, cúi đầu và bỏ đi. Maria nói để biện hộ cho chị cô:

        – Chị con yêu Thầy lắm, vì chị chịu cực rất nhiều để tôn vinh  Thầy…

        – Thầy biết, và chị ấy sẽ được thưởng. Nhưng chị ấy cần được thanh lọc, giống như người ta thanh lọc cái nước này, về cái lối suy nghĩ loài người của chị ấy. Con nhìn coi, cái nước này lại trở nên trong khi chúng ta nói. Matta sẽ được thanh lọc nhờ những lời Thầy đã nói với chị ấy. Con… con được, nhờ sự sám hối chân thành của con…

        – Không, thưa Thầy, bởi ơn tha thứ của Thầy. Sự sám hối của con không đủ để tẩy rửa tội lỗi nặng nề của con…

        – Nó đã đủ và sẽ đủ cho tất cả các chị em sẽ biết bắt chước con, cho tất cả những kẻ tội nghiệp, bị tàn tật về tâm hồn. Sự sám hối chân thành là cái lưới để lọc, rồi tình yêu sẽ là chất ngăn ngừa cho khỏi bị dơ trở lại. Đó là lý do vì sao các người mà cuộc sống đã làm cho trưởng thành và tội lỗi, có thể lại trở nên sạch tội như các trẻ nhỏ và được vào Nước Thầy giống như chúng. Bây giờ chúng ta về nhà thôi, để Matta không phải ở lâu qúa trong đau khổ. Chúng ta hãy mang tới cho chị ấy nụ cười của người bạn và người em.

        Chúa Giêsu nói :

        “Không cần bình luận. Dụ ngôn về nước đã là một sự bình luận để thi hành sự sám hối trong các con tim.

        Như vậy là con đã có cái vòng tròn đầy đủ về Maria Mađalêna. Từ sự chết đến sự sống. Đó là sự phục sinh lớn nhất trong Tin Mừng của Cha. Cô ta đã phục sinh từ bảy cái chết. Cô ta đã trở lại với sự sống. Con đã thấy cô ta giống như một cây hoa mọc lên ở giữa bùn, và cái cộng của bông hoa mới càng ngày càng vươn cao, rồi nở hoa cho Cha, tỏa hương thơm cho Cha, chết cho Cha. Con đã thấy cô ta là tội nhân, rồi ước ao tới nguồn nước, rồi sám hối, rồi được tha thứ, rồi yêu mến, rồi nghiêng xuống cách thương xót trên cơ thể bất động của Chúa cô, rồi là tôi tá của người Mẹ mà cô yêu mến, bởi vì đó là Mẹ Cha. Sau cùng, sám hối tại cửa Thiên Đàng.

        Hỡi các linh hồn sợ sệt, hãy học biết không phải sợ hãi Cha khi đọc đời sống của Maria Magđala.

        Hỡi các linh hồn biết yêu, hãy học ở nàng để biết yêu với sự nồng nàn của Sêraphim.

        Hỡi các linh hồn đã lầm lạc, hãy học ở nàng cái khoa học chuẩn bị cho Nước Trời.

        Cha chúc lành cho tất cả các con để giúp các con trỗi dậy. Hãy đi bằng an”.

 Dịch gỉa: Nữ tu Phạm Thị Hùng CMR

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/05/cavathanhgia.gif

          GHI CHÚ: Được sự cho phép của dịch gỉa, và sự khuyến khích của Linh mục Giuse Hoàng Minh Thắng, TĐMVSK xin gởi đường link trọn bộ 10 quyển để đáp ứng cho những ai muốn download và đọc ngay bộ sách vô gía này.


Download TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI 

Viết bởi Maria Valtorta

Dịch gỉa: Nữ tu Phạm Thị Hùng CMR

Quyển 1-Chuẩn Bị.pdf

http://www.mediafire.com/view/?4bcyq77ze4ai2yo 

Quyển 2_Năm I Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?ea5acw4wttbdudd

Quyển 3-Năm II Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?o6gi6p73sk5lrhd

Quyển 4-Năm II Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?s9akma9mmdzdb26

Quyển 5-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?yrq9nq416v5s4dx

Quyển 6-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?8vl7kzjkskplk1b

Quyển 7-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?apbbvph8ndui8m3

Quyển 8-Chuẩn Bị Cuộc Tử Nạn.pdf

http://www.mediafire.com/view/?kbp3i58kizp5ad1

Quyển 9-Cuộc Tử Nạn.pdf

http://www.mediafire.com/view/?txb433uklyoke1x

Quyển 10-Vinh Quang.pdf

http://www.mediafire.com/view/?oln727ghllo7536

by Tháng Mười Một 2, 2012 Comments are Disabled Cuộc đời Chúa Giê-su (Maria Valtorta), Tâm Linh
Cuộc đời Chúa Giêsu – Quyển 1,9 -10

Cuộc đời Chúa Giêsu – Quyển 1,9 -10

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/dangchua.jpg

9* “BÔNG HUỆ CỦA MÁ!  TRONG BA NĂM NỮA, CON SẼ Ở ĐÂY”

         Tôi thấy Joakim và Anna cùng với Zacari và Êlisabet. Họ ra

khỏi một căn nhà ở Jêrusalem, chắc chắn là nhà bạn hữu hay bà

con. Họ hướng về Đền Thờ để làm nghi thức thanh tẩy.

     Anna ẵm con bà trong tay. Cô bé được quấn tã rất cẩn thận, nhất

là được bọc trong một cái mền len nhẹ, chắc là rất mềm và ấm. Với

biết bao cẩn thận và biết bao tình yêu, bà ẵm và canh chừng tạo vật

bé nhỏ của bà. Thỉnh thoảng bà lật mép tấm vải mịn và ấm lên để

coi xem Maria có thở dễ dàng không, rồi bà phủ trở lại để tránh khí

lạnh của một ngày mùa đông đẹp trời nhưng rất lạnh.

     Êlisabét cầm các gói trong tay. Joakim cầm sợi giây để dắt hai

con chiên lớn và rất trắng. Zacari không mang gì cả. Ông rất đẹp

trong y phục vải gai trắng với chiếc áo khoác nặng bằng len, cũng

mầu trắng. Một Zacari rất trẻ hơn là ông mà tôi nhìn thấy trong thị

kiến về sinh nhật của ông Tẩy Giả, và còn đầy sinh lực. Êlisabét

cũng là một đàn bà đứng tuổi, nhưng còn tươi mát. Mỗi lần Anna

nhìn cô bé, bà cũng cúi xuống như xuất thần trên khuôn mặt nhỏ

đang ngủ. Bà cũng rất đẹp trong cái áo mầu xanh lơ ngả mầu tím

đậm, và khăn voan phủ trên đầu, rủ xuống vai và rủ trên áo khoác

mầu đậm hơn áo trong.

      Nhưng nhất là Joakim và Anna, rất trịnh trọng trong bộ y phục

ngày lễ. Trái với thói quen, ông không mặc áo mầu nâu đậm, nhưng

một áo dài mầu đỏ đậm – như mầu ngày nay chúng ta gọi là mầu đỏ

thánh Giuse – và các tua của áo khoác thì mới tinh và đẹp. Ông

cũng mang trên đầu một tấm khăn hình chữ nhật, có quấn quanh

một cái đai tròn bằng da. Tất cả y phục của ông đều mới và mỏng.

     Anna thì ôi! Hôm nay không mặc mầu đậm. Bà mặc một áo

mầu vàng rất lợt, hầu như ngà cũ, được thắt lại ở lưng, ở cổ và cổ

tay. Đầu bà phủ khăn voan rất mỏng, dệt hoa kiểu như hàng gấm,

cũng được giữ ở trán bởi một băng qúi và mỏng. Ở cổ có đeo giây

chuyền của thợ bạc và ở cổ tay có các vòng xuyến. Bà giống như

Bà Hoàng, xứng với những thứ bà mang trên áo, nhất là áo khoác

vàng lợt, viền theo kiểu Hy Lạp, thêu rất đẹp và hợp mầu sắc.

     – Tôi trông chị giống như trong ngày đám cưới của chị. Lúc đó

tôi còn là một con bé, nhưng tôi còn nhớ chị rất đẹp và sung sướng.

     – Nhưng bây giờ tôi còn hơn vậy nữa… Tôi đã muốn mang những

đồ trang sức đó cho nghi lễ này. Tôi đã giữ nó cho ngày lễ này… Và

 tôi không hy vọng được mang nữa cho một ngày như vầy.

     – Chúa đã yêu chị nhiều lắm – Êlisabét nói với tiếng thở dài.

     – Chính vì vậy mà tôi dâng cho Người cái mà tôi yêu nhất: bông

hoa này… Bông hoa của tôi.

     – Chị sẽ làm cách nào để dứt nó ra khỏi lòng chị khi đến giờ?

     – Tôi sẽ nhớ lại là tôi không có nó mà Thiên Chúa đã ban nó cho

tôi. Tôi sẽ luôn luôn sung sướng hơn vào giờ đó, khi tôi biết nó ở

trong Đền Thờ. Tôi sẽ bảo mình: “Nó cầu nguyện ở gần nhà tạm,

nó cũng cầu nguyện Thiên Chúa Israel cho má nó”, và tôi sẽ cảm

thấy bình an. Tôi sẽ cảm thấy một bình an lớn lao hơn khi tôi tự nói:

“Nó hoàn toàn thuộc về Người. Khi hai người già này, những kẻ đã

nhận được nó từ trời, không còn nữa, thì Người, Thiên Chúa, sẽ vẫn

là Cha nó”. Hãy tin tôi, tôi chắc chắn điều đó. Đứa trẻ này không

thuộc về chúng tôi. Tôi không còn ở trong tình trạng làm được gì…

mà Người đã đặt nó vào lòng tôi, ơn huệ của Thiên Chúa, để lau

nước mắt cho tôi, để củng cố niềm hy vọng và lời cầu nguyện của

chúng tôi. Vậy nó thuộc về Người. Đối với chúng tôi, chúng tôi là

những người được sung sướng để canh giữ nó… Nguyện cho Người

được chúc tụng.

      Họ tới các bức tường của Đền Thờ.

     – Trong khi qúi vị tới cửa Nicanore, tôi đi báo cho thầy cả, rồi tôi

cũng sẽ đến với qúi vị – Zacari nói, và ông biến đi sau cái cửa vòm

cung dẫn tới một sân rộng có các hành lang bao quanh.

Nhóm người tiếp tục đi qua nhiều sân kế tiếp nhau, bởi vì – tôi

không biết tôi đã bao giờ nói tới chưa – nội khu đền thờ không cùng

một mặt bằng, nhưng nó lên cao bởi nhiều chặng liên tiếp càng lúc

càng cao. Người ta vào mỗi chặng bằng các bậc thềm, và ở mỗi

chặng có một sân nhỏ, các hành lang và các lối vào được trang

điểm lộng lẫy bằng đá cẩm thạch, hoặc đồng hay vàng.

      Trước khi tới nơi hẹn, họ dừng lại để lấy ở giỏ ra các thứ họ

mang theo: Các bánh tráng, tôi thấy hình như vậy, nó rộng và bằng

phẳng, có trét bơ; bột trắng, hai con bồ câu ở trong lồng bằng cây

lác, và hai đồng tiền bằng bạc rất lớn: chắc chắn là đồng tiền,

nhưng nó nặng chừng nào! May mắn là thời đó không có túi, nếu

không thì nó làm thủng đáy túi.

     Đây là cái cửa Nicanore rất đẹp: Tất cả các công việc chạm trổ

bằng đồng khối dát bạc. Zacari đã ở bên cạnh một thầy cả, oai

phong trong y phục vải gai của ông. Anna nhận sự vảy nước, có lẽ

nước xá giải. Rồi người ta ra lệnh cho bà tiến lên trước bàn thờ Hy

Tế.

     Đứa trẻ không còn ở trong tay mẹ. Êlisabét đã ẵm nó và bà còn

đứng ở bên ngoài cửa vào. Đến lần ông, Joakim tiến vào đàng sau

vợ ông. Ông đi giật lùi để kéo một con chiên tội nghiệp, nó kêu bê

bê. Còn tôi… Tôi làm giống như cảnh thanh tẩy của Maria: Tôi

nhắm mắt lại để khỏi thấy cảnh giết chóc này.

     Bây giờ Anna đã được thanh tẩy.

     Zacari nói nhỏ mấy câu gì với bạn đồng nghiệp của ông, ông

này nghe với nụ cười, rồi ông lại với nhóm người đã tái tụ để chúc

 mừng cha mẹ đứa trẻ vì niềm vui của họ, và mừng đức tin của họ

vào lời hứa. Rồi ông tiếp nhận con chiên thứ hai, với bột và bánh

tráng.

     – Vậy là đứa trẻ này được dâng hiến cho Chúa? Phúc lành sẽ đi

kèm nó cũng như với ông bà. Đây, Anna đang tới. Bà là một trong

các cô giáo: Anna Phanuel thuộc chi tộc Azer. Lại đây bà ơi! Đứa

trẻ này người ta dâng hiến vào Đền Thờ. Bà sẽ là cô giáo của nó,

và dưới sự trông coi của bà, nó sẽ tăng trưởng trong sự thánh thiện,

như một Bánh Thánh để ca tụng.

     Anna Phanuel, tóc đã trắng xóa, vuốt ve đứa trẻ, nó thức dậy và

mở đôi mắt thơ ngây, ngạc nhiên nhìn mầu trắng toát này, những

vàng bạc này, sáng loáng dưới mặt trời.

     Chắc hẳn nghi lễ đã chấm dứt. Tôi không thấy nghi thức đặc biệt

để dâng hiến bé Maria. Có lẽ chỉ cần nói với thầy cả, nhất là nói

với Thiên Chúa ở gần nơi Thánh là đủ rồi.

     – Tôi muốn dâng của lễ cho Đền Thờ và vào chỗ mà tôi đã nhìn

thấy ánh sáng hồi năm ngoái – Anna nói.

     Họ vào đó, có Anna Phanuel đi hộ vệ. Họ không vào Đền Thờ

chính thức. Ta hiểu điều đó, vì đây là các phụ nữ và đứa nhỏ là con

gái. Vậy họ không vào chỗ mà Maria sẽ đến để dâng hiến Con Mẹ.

Nhưng ở rất gần cái cửa mở rộng, họ nhìn vào chỗ tối mờ mờ ở bên

trong, nơi vọng ra các tiếng hát êm đềm của các cô gái trẻ, nơi các

ánh sáng qúi tỏa ra một vùng sáng vàng trên hai dẫy đầu trùm khăn

trắng: hai hàng bông huệ thực sự.

     – Bông huệ của má! Trong ba năm nữa, con sẽ ở đây – Anna hứa

với Maria, cô như bị thôi miên, nhìn vào phía trong và mỉm cười với

tiếng ca chậm rãi các thánh vịnh.

     – Làm như nó hiểu! – Anna Phanuel nói. “Một cô bé đẹp, nó sẽ

rất thân thiết đối với tôi, giống như nó thuộc về tôi, người mẹ. Tôi

hứa điều đó với bà, nếu tuổi tác còn cho tôi thi hành”.

     – Bà ơi, bà sẽ ở đó – Zacari nói. “Bà sẽ nhận nó vào số các cô gái

trẻ được dâng hiến. Tôi cũng sẽ ở đó. Tôi muốn ở đây vào ngày đó

để bảo nó cầu nguyện cho chúng tôi ngay từ khi nó nhập Đền…” Và

ông nhìn vợ ông. Bà hiểu và thở dài.

     Nghi lễ chấm dứt. Anna Phanuel rút lui, trong khi những người

khác ra khỏi Đền Thờ, nói chuyện với nhau.

     Tôi nghe Joakim nói: “Không phải chỉ có hai con chiên tốt nhất

của tôi mà thôi. Tôi có thể dâng tất cả để ca tụng Chúa vì niềm vui

này”.

     Tôi không thấy gì khác nữa.

10* “ĐÂY, CON TRẺ VẸN TOÀN VỚI QỦA TIM BỒ CÂU”

       Chúa Giêsu nói:

       Salômôn đã nói trong sách Khôn Ngoan: “Nếu ai bé nhỏ, hãy

đến với ta”. Và thực sự, từ pháo đài của Người, từ các bức tường

của kinh thành Người, Đấng Khôn Ngoan đời đời đã nói với con trẻ

đời đời: “Hãy đến với Ta”. Người nóng lòng muốn chiếm hữu cô.

Sau này, người con của Con Trẻ hoàn toàn trong sạch sẽ nói: “Hãy

để các trẻ nhỏ đến với Thầy, vì nước Trời thuộc về chúng, và ai

 không trở nên giống như chúng thì sẽ không có chỗ trong nước

Thầy”.

      Các tiếng nói gặp nhau, và khi tiếng nói từ trời kêu với bé Maria:

“Hãy đến với Ta”, thì tiếng của Con Người nói lên khi nghĩ đến Mẹ

Người: “Hãy đến với Thầy, nếu các con biết làm trẻ nhỏ”.

Gương mẫu này, Cha ban cho các con nơi Mẹ Cha.

     Đây là con trẻ vẹn toàn với qủa tim bồ câu, đơn sơ và trong

sạch, đấng mà năm tháng và sự tiếp xúc với đời không thể đụng tới

bằng sự tàn bạo và trụy lạc của nó, hay bằng các con đường quanh

co dối trá của nó. Maria đã từ chối sự tiếp xúc này. Hãy đến với

Cha trong khi nhìn ngắm Mẹ.

     Con là kẻ đã nhìn thấy Mẹ, hãy nói cho Cha: cái nhìn trẻ thơ của

Người có khác với cái nhìn mà con đã thấy nơi Người ở dưới chân

Thánh Giá, hay trong sự hân hoan của lễ Hiện Xuống, hay vào giờ

mà mu mắt Người đã che lấy đôi mắt linh dương của Người trong

giấc ngủ sau cùng không? Không. Đây là cái nhìn không rõ ràng và

ngạc nhiên của trẻ nhỏ, rồi sẽ là cái nhìn ngạc nhiên và kính trọng

của sự Truyền Tin, rồi cái nhìn hạnh phúc của bà mẹ ở Bétlem, rồi

cái nhìn thờ lạy của người môn đệ đầu tiên và cao cả của Cha, rồi

cái nhìn tan nát của cực hình Golgôta, rồi cái nhìn rạng rỡ của sự

Sống Lại và Hiện Xuống, rồi cái nhìn che phủ trong giấc ngủ xuất

thần của linh thị sau cùng. Nhưng dù nó mở ra để nhìn lần đầu cũng

như khi nó kiệt quệ khép lại trước ánh sáng sau cùng, sau khi đã

thấy bao là niềm vui và ghê sợ, con mắt vẫn thanh quang, trong

sạch; một mảnh trời yên tĩnh, sáng ngời, luôn luôn giống nhau dưới

vầng trán của Maria. Giận dữ, dối trá, kiêu căng, ô uế, thù ghét, tò

mò… không bao giờ làm dơ bẩn nó bằng những làn mây ám khói

của chúng.

     Đó là con mắt nhìn về Thiên Chúa với tình yêu ở giữa nước mắt

hay tiếng cười. Con mắt mà vì tình yêu Thiên Chúa để vuốt ve, tha

thứ và chịu đựng tất cả. Và tình yêu đối với Thiên Chúa làm cho nó

không thể bị tổn thương trước các tấn công của Sự Ác, cái đã bao

lần dùng con mắt để thâm nhập vào tâm hồn. Con mắt trong sạch,

bình an, ân phúc mà các kẻ trong sạch, các thánh và các kẻ say mê

Thiên Chúa có được.

     Cha đã nói: “Con mắt là ánh sáng của cơ thể. Nếu mắt trong

sạch, tất cả cơ thể đều ở trong ánh sáng. Nếu mắt mờ ám, toàn thân

sẽ ở trong tối tăm”. Các thánh có con mắt này, nó là ánh sáng của

tâm hồn và hạnh phúc cho thân xác, vì cũng như Maria, suốt đời họ

chỉ nhìn Thiên Chúa, và còn hơn nữa: Họ chỉ tưởng nhớ tới Thiên

Chúa.

     Hỡi tiếng nói nhỏ, Cha sẽ giải thích cho con ý nghĩa của lời sau

cùng mà Cha đã nói với con.

Download TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI 

Viết bởi Maria Valtorta

Dịch gỉa: Nữ tu Phạm Thị Hùng CMR

Quyển 1-Chuẩn Bị.pdf

http://www.mediafire.com/view/?4bcyq77ze4ai2yo 

Quyển 2_Năm I Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?ea5acw4wttbdudd

Quyển 3-Năm II Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?o6gi6p73sk5lrhd

Quyển 4-Năm II Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?s9akma9mmdzdb26

Quyển 5-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?yrq9nq416v5s4dx

Quyển 6-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?8vl7kzjkskplk1b

Quyển 7-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?apbbvph8ndui8m3

Quyển 8-Chuẩn Bị Cuộc Tử Nạn.pdf

http://www.mediafire.com/view/?kbp3i58kizp5ad1

Quyển 9-Cuộc Tử Nạn.pdf

http://www.mediafire.com/view/?txb433uklyoke1x

Quyển 10-Vinh Quang.pdf

http://www.mediafire.com/view/?oln727ghllo7536

Neem và ảnh hưởng đến việc sinh con

Neem và ảnh hưởng đến việc sinh con

      https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/neem.jpg

       Nhân một câu hỏi được đặt ra: “Vợ chồng khó có con là tại sao?”, chúng tôi nhận thấy cần đăng bài sau đây hoàn toàn trên bình diện khoa học để những ai dùng neem phòng chữa bệnh cũng cần biết đến một đặc tính khác của neem là ngăn chặn việc thụ tinh khi dùng liên tiếp trên sáu tuần. Người sử dụng neem tự quyết định. Chẳng hạn người nam muốn sinh con sau khi dùng lá neem chữa bệnh xong thì ngưng không dùng lá neem duy trì tiếp tục nữa.

NEEM VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SINH CON

 

NAM GIỚI

       Viên lá neem được uống trong sáu tuần sẽ làm giảm khả năng di động của tinh trùng do đó ngăn ngừa chúng tiến tới gặp trứng để thụ tinh mà không ảnh hưởng đến sự sản xuất tinh trùng cũng như ham muốn tình dục.

       Trong một thử nghiệm trên một số thành viên của quân đội Ấn Độ, hàng ngày 20 binh sĩ được cho uống vài giọt dầu hạt neem được bọc trong viên nang gelatin. Hiệu quả bắt đầu đạt được sau khi uống 6 tuần. Tiếp tục uống trong một năm thử nghiệm kết quả tiếp tục duy trì. 6 tuần sau khi ngưng uống tinh trùng phục hồi như trước. Trong suốt thời gain thử nghiệm, những người đàn ông này không gặp tác dụng phụ bất lợi gì cả, họ vẫn duy trì khả năng bình thường và mong muốn của họ. Không có bà vợ nào mang thai trong thời gian này.


Nguồn: NEEM The Ultimatate Herb của John Conrick
Chuyển ngữ: Kim Tuyến, chuyên viên Thảo dược


 


  

 

by Tháng Mười 17, 2012 Comments are Disabled Tài liệu Neem
TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI – QUYỂN 1,8

TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI – QUYỂN 1,8

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/OurLadySlayingSatan.jpg

8* “LINH HỒN NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN ĐẸP ĐẼ
NGUYÊN VẸN NHƯ KHI THIÊN CHÚA NGHĨ TỚI”

          Chúa Giêsu nói:

          Hãy chỗi dậy mau, hỡi bạn nhỏ của Cha. Cha ước ao nồng nàn

muốn mang con đi với Cha trong trời xanh Thiên Quốc của sự chiêm

ngắm về đức đồng trinh của Mẹ Maria. Con sẽ ra khỏi đó với tâm

hồn tươi mát giống như con vừa được tạo dựng bởi Chúa Cha, một

Evà nhỏ, chưa biết gì về xác thịt. Con sẽ ra khỏi đó với tâm hồn

được thắp sáng, vì con sẽ được chìm ngập trong tuyệt tác phẩm của

Thiên Chúa. Con sẽ ra khỏi đó với tất cả con người của con đầy

tràn tình yêu, vì con biết hiểu như Thiên Chúa biết yêu. Nói về sự

thụ thai của Mẹ Maria, đấng không tì vết, có nghĩa là ngụp lặn

trong trời xanh, trong ánh sáng, trong tình yêu. Hãy đến và hãy đọc

về vinh quang của Người trong sách của tiền nhân:

          “Thiên Chúa đã có ta từ khởi đầu các công trình của Người, từ

khởi nguyên, trước việc tạo dựng. Người đã đặt ta làm nguồn gốc

của mọi loài, trước khi trái đất được tạo dựng. Khi các vực thẳm

chưa hiện hữu, Người đã sinh ra ta. Khi các suối nước sự sống chưa

chảy, và các trái núi chưa được dựng nên với cái khối nặng nề vĩ

đại của chúng, và các ngọn đồi chưa được phơi ra dưới mặt trời, thì

ta đã được sinh ra. Khi Thiên Chúa dựng nên trái đất, sông ngòi và

cái trục của thế giới thì ta đã có. Ta đã hiện diện lúc Người sửa

soạn bầu trời. Qủa vậy, khi Người dùng một định luật bất biến để

đóng vực thẳm lại dưới bầu trời; khi người củng cố sự vững bền của

vòm trời ở trên cao, và khi Người làm ra các nguồn nước sự sống,

khi Người đặt định giới hạn cho biển cả và áp đặt các định luật cho

khối nước; khi Người truyền cho khối nước không tràn bờ, khi Người

 đặt nền móng cho trái đất, ta đã ở với Người để tổ chức mọi sự.

          Trong niềm vui vô tận, ta vui chơi giữa vũ trụ…”

Các con đã áp dụng những lời này cho Sự Khôn Ngoan, nhưng

nó nói về Mẹ, người mẹ hoàn toàn đẹp đẽ, hoàn toàn thánh thiện;

người mẹ Đồng Trinh của Đấng Khôn Ngoan là chính Cha, một

cách cá nhân: Cha, người đang nói với con. Cha đã muốn con viết

những câu thơ đầu của thi ca này trên đầu cuốn sách nói về Mẹ, để

người ta nhận ra và biết rằng Mẹ là sự khuây khỏa, là niềm vui của

Thiên Chúa, nguyên nhân của niềm vui vững bền, toàn vẹn, mật

thiết của Thiên Chúa độc nhất, Ba Ngôi, đấng cai trị các con, yêu

thương các con; đấng mà loài người đã làm cho bao lý do buồn. Mẹ

là lý do đã làm cho Thiên Chúa để cho giống người trường tồn,

trong khi vào lúc thử thách đầu tiên, nó đã đáng bị tiêu diệt; Mẹ là

nguyên nhân sự tha thứ mà các con đã nhận được.

          Có Maria để được yêu bởi Người! Ôi! Điều đó đã đáng chịu khổ

để tạo dựng loài người, để cho họ sống, để hạ lệnh rằng họ sẽ được

tha thứ, để có một Trinh Nữ Đẹp, một Trinh Nữ Thánh, một Trinh

Nữ Vô Nhiễm, một Trinh Nữ được chiếm hữu bởi Tình Yêu, người

con gái chí yêu, người Mẹ hoàn toàn trong sạch, vị Hiền Thê yêu

dấu! Thiên Chúa đã ban ơn cho các con, và còn ban cho các con

hơn nữa để được chiếm hữu Tạo Vật đã là sự ngon lành thỏa thích

của Người, là mặt trời của Mặt Trời Người, là hoa của vườn Người.

Và Người còn tiếp tục cho các con biết bao qua Mẹ, bởi lời xin của

Mẹ, vì niềm vui của Mẹ, bởi vì niềm vui của Mẹ hòa lẫn với niềm

vui của Thiên Chúa, và làm gia tăng nó bằng những ánh sáng làm

cho ánh sáng vĩ đại của Thiên Đàng lấp lánh, và mỗi tia sáng đều

là một ân huệ cho vũ trụ, cho loài người, cho ngay cả chính các

Thánh, những đấng hằng trả lời trong một tiếng kêu Alleluia linh

hoạt cho hết mọi phép lạ của Thiên Chúa. Mẹ được tạo dựng bởi

Thiên Chúa, bởi ước muốn được nhìn nụ cười rạng rỡ niềm vui của

đức Trinh Nữ.

          Thiên Chúa đã muốn ban một ông vua cho cái vũ trụ mà

Người đã tạo dựng nên từ hư vô, một ông vua để làm kẻ thứ nhất

trong thế giới vật chất, giữa tất cả các loài từ vật chất mà ra, và chính

nó ũng là vật chất; một ông vua chỉ hơi kém Thiên Chúa về bản tính

siêu nhiên, được phối hợp với Ân Sủng như nó đã là trong sự vô tội

của những ngày đầu tiên của nó. Những Trí Tuệ Tối Cao biết hết

mọi biến cố dù xa xôi nhất trong các chiều sâu của mọi thế kỷ,

đấng liên tục nhìn thấy mọi sự đã có, đang có và sẽ có, và trong khi

Người nhìn xem qúa khứ và quan sát hiện tại, Người nhìn sâu vào

tương lai xa xôi nhất, và Người biết cả thế nào là cái chết của con

người sau cùng. Tất cả những điều đó không lộn xộn, cũng không

gián đoạn. Người luôn luôn biết rằng ông vua mà người tiên liệu,

được tạo dựng để là một Bán Thiên Chúa ở bên cạnh Người trên

trời, kẻ thừa tự của Chúa Cha, được đi vào Nước Người trong tình

trạng trưởng thành, sau khi đã sống trong nhà mẹ nó – là trái đất mà

người đã tạo nên – trong suốt thời thơ ấu của người Con Thiên Chúa

trong thời kỳ nó cư ngụ trên trái đất, Người không phải không biết

 rằng nó sẽ chống lại chính nó bằng cách phạm tội ác là giết chết

Ân Sủng ở trong nó, và tội ăn cắp là chạy trốn Thiên Đàng.

          Vậy tại sao Người lại tạo dựng nên nó? Chắc chắn nhiều người

sẽ tự hỏi như vậy. Các con có thích hơn là thà đừng có mình không?

Với chính Mẹ, mẹ chẳng đáng sống những ngày trên mặt đất này

để được biết và cảm phục vẻ đẹp vô tận mà bàn tay Thiên Chúa đã

tung vãi trong vũ trụ, mặc dầu nghèo, trần trụi, và bị trở nên cay

đắng bởi sự độc ác của các con sao?

          Để cho ai mà Người đã làm ra các tinh tú, các hành tinh vận

chuyển như các mũi tên băng qua bầu trời, hoặc chuyển đi có vẻ

như chậm chạp nhưng hùng vĩ trong lộ trình sao xẹt của nó, để cho

các con ánh sáng và các mùa; cho các con mãi mãi, bất dịch, nhưng

luôn luôn thay đổi một trang mới để đọc trên không trung vào mỗi

buổi chiều, mỗi tháng, mỗi năm? Tựa như chúng muốn nói với các

con: “Hãy quên cái nhà tù, hãy để ra một bên những quảng cáo

đầy sự tối ám, hôi thối, dơ bẩn, độc hại, gian trá, phạm thượng, đồi

trụy của các bạn, và hãy cất cao mình lên, ít là bằng cái nhìn, về

vùng tự do vô biên giới của các tầng trời; hãy làm cho các bạn một

linh hồn trong sáng khi nhìn bao vẻ thanh quang. Hãy cho các bạn

một nguồn sáng và mang nó vào trong nhà tù tối đen của các bạn.

Hãy đọc các lời mà chúng tôi đã viết khi hát bài đồng ca thiên thể

của chúng tôi, du dương hơn chiếc phong cầm của Đại Thánh

Đường, những lời mà sự huy hoàng của chúng tôi viết, những lời mà

tình yêu của chúng tôi viết, bởi vì đấng đã ban cho chúng tôi hiện hữu

luôn luôn hiện diện đối với chúng tôi, và chúng tôi yêu Người vì đã

ban cho chúng tôi sự hiện hữu này, sự huy hoàng rực rỡ này, những

chuyển động này, sự tự do này và vẻ đẹp này ở giữa trời xanh đầy

dịu ngọt. Ở bên ngoài những thứ đó, chúng tôi thấy một trời xanh

còn tuyệt diệu hơn: Thiên Đàng. Chính bản thể của chúng tôi cho

chúng tôi hoàn thành được phần thứ hai của giới răn yêu thương,

bằng cách yêu các bạn là người đồng loại hoàn vũ của chúng tôi;

bằng cách yêu các bạn bởi tặng vật mà chúng tôi cho các bạn trong

khi cho các bạn phương hướng, ánh sáng, sức nóng và vẻ đẹp. Hãy

đọc lời mà chúng tôi nói cho các bạn, chính là lời đã gợi ra cho

chúng tôi: tiếng ca, sự rực rỡ, niềm vui của chúng tôi: Thiên Chúa”.

          Để cho ai mà người đã làm ra mầu xanh trong biếc này, chiếc

gương của trời, con đường về trái đất, nụ cười của dòng nước, tiếng

nói của đợt sóng? Chúng cũng là lời: tiếng xào xạc của tơ lụa, tiếng

cười bình an của trẻ thơ, tiếng thở dài của người già nhớ nhung và

khóc; cái tát của kẻ hung bạo, các chiếc sừng húc, các tiếng rống,

các tiếng gầm… Chúng luôn luôn không ngừng nói: “Thiên Chúa”.

Biển cả là để cho các con, cũng giống như bầu trời và các thiên

thể, và cùng với biển là các hồ, các sông, lạch, ao, và các suối

trong, tất cả những thứ dùng để mang các con, nuôi các con, giải

khát cho các con và tẩy rửa cho các con; tất cả những thứ phục vụ

các con trong khi phục vụ Đấng Tạo Hóa, mà không tràn bờ để dìm

ngập các con như các con đáng phải chịu.

          Để cho ai mà Người đã làm ra vô số gia đình các động vật,

như loài hoa bay và hát, như các tôi tớ chạy và làm việc cho các con,

nuôi các con, làm vui cho các con, vì các con là các vua của các thụ

tạo?

          Để cho ai mà Người đã tạo nên vô kể các loại cây cối, các hoa

giống như các con bướm, các hạt mầm, và các loài chim bất động:

các trái cây giống như các giây chuyền và các nữ trang bằng ngọc,

những cái thảm ở dưới chân các con, làm gối cho đầu các con nghỉ,

giải trí, lợi ích, niềm vui cho tâm hồn, cho các chi thể, mắt, mũi?

          Để cho ai mà Người đã làm ra các khoáng chất trong lòng đất

sâu, các chất muối ở bên dưới các suối nóng sôi hoặc băng giá,

chất lưu huỳnh, iốt, brome, nếu không phải vì sự thích thú của các

kẻ không phải là Thiên Chúa, mà là con Thiên Chúa, vật thể duy

nhất: loài người?

          Không cần thứ gì cho niềm vui hay nhu cầu của Thiên Chúa,

Người tự đầy đủ cho chính mình Người. Sự chiêm ngưỡng chính

mình Người là sự toàn phúc của Người, lương thực của Người, sự

sống của Người, sự nghỉ ngơi của Người. Tất cả mọi tạo vật không

thể làm gia tăng một nguyên tử của niềm vui vô tận của Người, vẻ

đẹp của Người, đời sống của Người, sức mạnh của Người. Tất cả

những thứ đó, Người làm ra cho tạo vật của Người, cho kẻ mà

Người muốn cho làm vua các vật được tạo dựng: cho con người.

          Để được thấy bao công trình của Thiên Chúa và cám ơn Người

vì uy quyền mà Người đã ban cho các con, điều đó cũng đáng chịu

khổ để sống, và các con phải biết ơn Người bằng đời sống của các

con. Các con phải biết ơn, cho dù các con không được cứu chuộc

vào lúc tận cùng thời gian. Quả vậy, vì được xếp vào hạng đầu tiên,

và các con vẫn luôn luôn được như vậy, mỗi người cách riêng, dù là

không tròn chức vụ, dù kiêu căng, dâm đãng, sát nhân… Thiên

Chúa vẫn chấp nhận cho các con được vui hưởng vẻ đẹp của vũ trụ,

và đối xử với các con như các con là người tốt, như những người con

tốt mà người ta dạy dỗ, và chấp nhận cho hết để làm cho đời sống

nó trở nên êm đềm và lành mạnh hơn. Điều mà các con biết là biết

nhờ ánh sáng của Thiên Chúa. Tất cả những gì các con khám phá

được đều là nhờ sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, trong điều tốt. Còn

những hiểu biết khác, khi nó mang dấu hiệu của điều xấu, đều đến

từ kẻ Xấu Tối Cao: Satan.

          Đấng là Trí Tuệ Tối Cao biết tất cả. Người biết từ trước khi con

người hiện hữu rằng: bởi ý muốn tự do của nó, con người sẽ là kẻ

ăn cắp và sát nhân. Nhưng bởi vì Lòng Nhân Từ Đời Đời không có

giới hạn trong lòng tốt của Người, trước khi điều tội xảy ra, Người

đã nghĩ đến phương tiện để hủy diệt nó. Phương tiện đó là: Cha,

Ngôi Lời. Dụng cụ để làm phương tiện, một dụng cụ rất có hiệu

qủa: Maria. Và Đức Trinh Nữ được tạo dựng trong thượng trí của

Thiên Chúa. Hết mọi sự đều được tạo dựng cho Cha và bởi Cha:

Con yêu dấu của Chúa Cha.

      Cha, như một vị Vua, Cha phải có dưới chân vị Vua-Thiên-Chúa

của Cha những chiếc thảm và những báu vật mà không một triều

đình nào có thể có; và những lời ca, những tiếng nói, những tôi tớ

để bao bọc sự hiện hữu của Cha như không bao giờ có một đế

 vương nào có thể có; và những loài hoa, những đá ngọc, tất cả sự

tuyệt diệu, tất cả sự cao cả vĩ đại, tất cả những gì là qúi phái, là

thích thú; tất cả những gì có thể kéo ra từ tư tưởng của một Thiên

Chúa. Nhưng Cha phải là xác thể chứ không phải chỉ là thần trí.

Xác thể để cứu xác thể. Xác thể để siêu hóa thể xác và mang nó

lên trời nhiều thế kỷ trước giờ ấn định. Bởi vì thể xác được Thánh

Linh cư ngụ là một tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa, và chính bởi

xác thể này mà Trời được tạo dựng.

          Để là thân xác, Cha cần một người mẹ. Để là Thiên Chúa, Cha

cần một người cha là Thiên Chúa. Đó là tại sao Thiên Chúa đã

dựng nên vị Hiền Thê và nói với Người: “Hãy đến với Ta, ở bên

cạnh Ta. Hãy nhìn tất cả những gì Ta làm cho Con chúng ta. Hãy

nhìn và hãy vui mừng, hỡi Trinh Nữ đời đời, người con đời đời. Hãy

để nụ cười của con đầy tràn Thiên Quốc này, và hãy cho các thiên

thần nốt nhạc dạo đầu, để nó dạy cho Thiên Đàng sự hòa hợp Thiên

Quốc. Ta nhìn con và ta thấy con như con sẽ là, ôi Người Nữ Vô

Nhiễm, bây giờ mới chỉ là một thần trí, thần trí mà trong đó Ta

chiêm ngắm Ta. Ta nhìn con và Ta ban cho biển cả và bầu trời mầu

xanh biếc như cái nhìn của con. Ta cho các hạt lúa thánh mầu tóc

của con; Ta cho bông huệ mầu trắng của con, và cho bông hồng

mầu hồng của con. Cũng giống như đối với làn da mịn màng của

con, những ngọc trai là những chiếc răng nhỏ của con. Ta làm ra

những trái dâu ngọt khi nhìn vào miệng con. Ta đặt vào họng chim

họa mi những nốt của giọng hát con, và Ta cho chim ca những tiếng

than của con. Khi đọc những tư tưởng trong tương lai của con, khi

nghe những nhịp đập của qủa tim con, Ta có được những khuôn

mẫu và những hướng dẫn cho việc tạo dựng. Hãy đến, hỡi Niềm

Vui của Ta! Cho con: Tất cả thế giới làm trò vui cho tới khi con là

ánh sáng nhảy múa trong tư tưởng của Ta. Đây, mọi thế giới cho nụ

cười của con. Cho con: Các tràng hoa tinh tú, các giây chuyền bằng

các thiên thể, mặt trăng ở dưới chân xinh xắn của con. Con hãy làm

cho con một khăn choàng bằng các tinh tú của giải Ngân Hà. Tất cả

cho con: Định tinh và hành tinh. Hãy đến và hãy tận hưởng, hãy

thưởng ngoạn muôn hoa sẽ giải khuây cho con trẻ của con, chúng

sẽ làm gối cho Con của lòng con. Hãy đến và hãy chiêm ngắm việc

tạo dựng ra các bầy thú, bầy chiên, bầy phượng hoàng và bồ câu.

Hãy theo sát gần Ta trong khi Ta làm các chậu cho biển cả và sông

ngòi, trong khi ta dựng lên các rặng núi và bao phủ nó bằng tuyết

và rừng cây, trong khi ta gieo lúa miến, các cây thảo, cây mộc và

các vườn nho, vườn oliu cho con, Sự Bình An của Ta. Và cây nho

cho con, các Cành của Ta sẽ mang các chùm nho Thánh Thể. Hãy

chạy, hãy bay, hãy hoan hỉ, ôi Người Đẹp của Ta. Và vũ trụ đang tự

tạo thành giờ nọ qua giờ kia, hãy sửa soạn cho nó yêu Ta, hỡi

Người Yêu, cho nó trở nên đẹp hơn bởi nụ cười của con, hỡi Mẹ của

Con Ta, Hoàng Hậu của Thiên Đàng Ta, Tình Yêu của Thiên Chúa

con”.

      Và còn nữa, khi nhìn thấy kẻ Sai Lầm và cảm phục Đấng Không

Sai Lầm: “Hãy đến với Ta, con là kẻ xóa bỏ nỗi cay đắng do sự bất

tuân của loài người, xóa bỏ sự gian dâm của loài người với Satan

 và sự vô ơn của loài người. Ta sẽ cùng với con để báo thù Satan”.

Thiên Chúa, người Cha, Đấng Tạo Hóa, đã tạo dựng nên người

nam và người nữ với một định luật tình yêu hoàn bị tới nỗi các con

không bao giờ có thể có cách nào để hiểu được nữa về sự toàn vẹn

này. Và các con sẽ ngây ngất khi nghĩ đến con người sẽ thế nào nếu

nó không chịu lụy những huấn lệnh của Satan!

          Hãy xem xét kỹ các thảo mộc trong các trái và hạt của nó. Nó

có sinh mầm giống và hoa trái do một sự thông dâm, hay do ảnh

hưởng của sự thụ tinh bởi hàng trăm sự phối hợp không? Không, từ

chiếc hoa đực, các hạt phấn bay ra, được hướng dẫn bởi các định

luật về thời tiết và từ trường, nó đến trên bầu nhị của hoa cái, bầu

này mở ra, nhận lấy nó và sản xuất. Sau đó là nó từ chối, nó không

làm ô uế cho mình để ngày hôm sau lại cảm thấy cùng một cảm

giác ấy nữa như các con làm. Nó sản xuất. Nó không nở hoa nữa

cho tới mùa năm sau, và khi nó nở hoa là có mục đích để truyền

giống.

      Hãy nhìn xem các con vật, hết các động vật. Có bao giờ các con

thấy một con đực hay một con cái đến với một con khác vì một sự

ôm ấp không sinh sản, hay một liên hệ không trong sạch không?

Không. Nhìn gần hay xa, loài bay hay bò, nhảy hay chạy, chúng

đều làm tròn cái nghi thức sinh sản, không trốn tránh, ngăn ngừa,

không dừng lại ở sự hưởng thụ, nhưng chúng đi cho tới cái hậu qủa

đứng đắn và thánh thiện của việc lưu truyền nòi giống, mục đích

duy nhất. Con người, các Á-Thiên-Chúa, bởi nguồn gốc Thiên Chúa

của họ do Ân Sủng mà Cha đã ban cho họ hoàn toàn, họ phải nhận

lãnh, với cùng một mục đích duy nhất, động tác đã được đặt định

cho loài vật, trừ khi các con tụt xuống ngang hàng với loài vật.

Nhưng các con đã không hành động như cây cỏ và loài vật. Các

con đã có Satan làm thầy. Các con đã muốn nó là thầy, và các con

vẫn còn muốn như vậy. Và các hành động các con làm thì xứng hợp

với vị thầy mà các con đã muốn. Nhưng nếu các con trung thành

với Thiên Chúa, các con sẽ có niềm vui được có con cái một cách

thánh thiện, không đau đớn, không dấn thân vào những liên lạc tà

dâm, bất xứng, mà chính những loài vật không có linh hồn biết lý

luận và thiêng liêng cũng không biết tới.

          Thiên Chúa đã muốn đối chọi với người đàn ông và người đàn

bà bị hư hỏng bởi Satan, bằng một người đàn ông sinh bởi một

người đàn bà được siêu hóa tuyệt vời bởi Thiên Chúa, tới điểm

sinh con mà không cần biết tới đàn ông. Bông hoa sinh ra một bông

hoa mà không cần đến sự thụ tinh vật chất, một Đàn Bà trở thành

Mẹ chỉ bởi hiệu qủa của một cái hôn của Mặt Trời trên tràng hoa

không bị xâm phạm của Bông Huệ Maria.

       Đó là sự phục thù của Thiên Chúa!

       Ôi Satan! Hãy rít lên sự thù hằn của mi khi Người được sinh ra.

Cô bé này đã thắng mi. Trước khi mi là kẻ phản loạn, kẻ tà vạy, kẻ

đồi bại, thì mi đã là kẻ bại trận, và cô là kẻ thắng mi. Hàng ngàn cơ

binh giàn trận cũng không thể làm được gì chống lại sức mạnh của

cô. Ôi kẻ đồi bại muôn thuở! Các khí giới của loài người đều rơi

 khi đập vào lớp vảy của mi, và không luồng gió nào đủ mạnh đề

làm tan biến được mùi hôi thối của hơi thở mi. Nhưng gót chân của

trẻ nhỏ này, hồng hào như phía bên trong của bông hồng trà, nhẵn

bóng và tế nhị đến nỗi lụa cũng còn có vẻ ghồ ghề khi so sánh với

nó, bé tí tới nỗi có thể đi vào giữa chiếc cúp của một bông tu-líp và

làm cho thứ sa-tanh thảo mộc này thành một đôi giầy. Đó, nó nghiền

nát mi không sợ sệt, và nhốt mi vào trong hang của mi. Đó, chỉ một

tiếng khóc oe oe của cô đã làm cho mi chạy trốn, dù mi không sợ

các đạo binh. Và đây, hơi thở của cô thanh tẩy thế giới cho khỏi sự

tanh hôi của mi. Mi bại trận. Tên cô, cái nhìn của cô, sự trong sạch

của cô là gươm đao, là sét, là đá xuyên thấu mi, cắm mi xuống đất,

nhốt mi vào trong hang hỏa ngục. Ôi! Kẻ bị nguyền rủa, đã lấy mất

của Thiên Chúa niềm vui là cha của hết mọi người được tạo dựng!

Từ nay mi sẽ vô ích để làm hư hỏng những kẻ được tạo dựng

trong tình trạng vô tội, bằng cách đưa họ tới những phối hợp và thọ

thai qua những khúc quanh dâm đãng ngoài ý Thiên Chúa, đấng,

trong tạo vật yêu dấu của Người, ban cho họ các con cái theo những

qui luật mà nếu được tôn trọng, nó sẽ duy trì trên mặt đất một sự

quân bình giữa các phái và các nòi, có thể ngăn cản chiến tranh

giữa các dân tộc, và sự bất hạnh trong các gia đình.

          Trong khi vâng lời, họ sẽ được biết tới tình yêu và họ sẽ được

chiếm hữu một cách đầy đủ và an bình cái điều lan tỏa ra từ Thiên

Chúa, từ siêu nhiên xuống tới tự nhiên, để thân xác cũng được cảm

thấy niềm vui thánh, vì nó đã phối hợp với linh hồn, và được tạo

dựng bởi cùng một đấng đã tạo dựng nên linh hồn.

          Ôi hỡi loài người! Bây giờ tình yêu của các con, những tình yêu

của các con, chúng là gì? Hoặc chúng là dâm ô mang vẻ mặt tình

yêu, hoặc chúng là cái sợ bất khả lành: sợ bị mất tình yêu của

người hôn phối vì lẽ sự dâm đãng của nó và các thứ khác. Các con

không bao giờ chắc chắn chiếm được con tim của người vợ hay

chồng từ lúc mà sự dâm đãng đã xâm chiếm thế giới. Và các con

run sợ, khóc lóc, trở thành điên vì ghen, đôi khi thành sát nhân để

báo thù sự phản bội, và thất vọng; trong những trường hợp khác thì

bị mất nghị lực hay thành cuồng trí.

       Satan! Đó là điều mi đã làm cho con cái Thiên Chúa. Những kẻ

mà mi đã làm hư hỏng, đáng lẽ đã được biết niềm vui sinh con

không đau đớn, và niềm vui được vào đời và chết không sợ sệt.

Nhưng bây giờ mi bị thất bại trong một người Đàn Bà và bởi một

người Đàn Bà. Kể từ giờ này, những kẻ yêu Người sẽ trở lại làm

Con Thiên Chúa, thắng vượt các cám dỗ của mi để duy trì sự trong

trắng trinh khiết của họ. Từ nay, tuy không thể được làm mẹ mà

không đau đớn, nhưng người phụ nữ sẽ được an ủi khích lệ. Từ nay,

Mẹ sẽ là kẻ hướng dẫn cho các vợ chồng, là người mẹ cho kẻ hấp

hối, nhờ vậy, sẽ là êm ái được chết trên lòng kẻ bảo vệ họ khỏi tay

mi, tên bị nguyền rủa, và khỏi sự phán xét của Thiên Chúa.

Maria (Valtorta), tiếng nói nhỏ của Cha, con đã thấy sự sinh ra của

người Con Đức Trinh Nữ và sự sinh ra trên trời của Mẹ Người, vậy

con đã thấy rằng ngoài tội lỗi, còn có sự đau đớn để sinh con và

phải chết không biết trước. Nhưng nếu Đấng Siêu Vô Tội Mẹ Thiên

Chúa được dành cho các ơn phúc toàn vẹn của Trời, thì tất cả những

ai là con cháu của các cha mẹ đầu tiên mà biết giữ mình sạch tội và

trung thành làm con Thiên Chúa, thì họ sẽ được ơn sinh con không

đau đớn như đáng lẽ họ phải chịu, vì họ đã biết phối hợp và mang

thai không dâm đãng, và được chết không lo âu.

       Sự trả thù tuyệt diệu của Thiên Chúa trên sự báo thù của Satan,

là đem sự trọn lành của tạo vật yêu qúi tới một sự siêu trọn lành,

để ít nhất là trong một tạo vật, vô hiệu hóa tất cả kỷ niệm của nhân

loại có thể đã mở lối cho nọc độc của Satan thấm vào. Chính vì vậy

mà không phải là do tiếp theo một sự phối hợp trong trắng của loài

người, nhưng bởi một sự ôm ẵm của Thiên Chúa, đã biến đổi thần

trí trong một sự cực kỳ hoan lạc trong lửa, mà Con Người đã đến

trong thế gian.

       Sự Trinh Khiết của Đức Trinh Nữ!…

       Hãy đến, hãy chiêm ngắm các bề sâu của sự trinh khiết này, mà

sự suy ngắm sẽ làm cho con choáng váng trước vực thẳm! Là gì cái

đồng trinh bó buộc của người đàn bà mà không người đàn ông nào

cưới? Nó còn kém hơn là không. Là gì, sự đồng trinh của các kẻ

muốn đồng trinh để thuộc về Thiên Chúa, nhưng chỉ biết là vậy

trong thân xác, còn tâm hồn thì để cho thấm nhập vào biết bao tư

tưởng ngoại lai, mơn trớn và chấp nhận những mơn trớn của tư

tưởng loài người? Điều này bắt đầu là một ấu trùng của đồng trinh,

nhưng chẳng nhiều nhặt gì. Là gì, sự đồng trinh của một tu sĩ chỉ

sống bằng Thiên Chúa? Rất nhiều. Nhưng nó luôn luôn không phải

là một sự đồng trinh vẹn toàn như của Mẹ Cha.

       Luôn luôn có một sự thông đồng vô ý thức, dù là nơi các người

thánh nhất: sự thông đồng nguyên thủy của thần trí với tội lỗi, tội

mà phép rửa đã giải phóng cho. Nhưng giống như một người đàn bà

xa lìa người chồng bởi cái chết, bà không tìm lại được sự đồng trinh

hoàn toàn. Cũng vậy, phép rửa không trả lại sự đồng trinh này hoàn

toàn như của các cha mẹ đầu tiên trước khi phạm tội. Một cái thẹo

vẫn tồn tại, đau đớn, không quên được, và luôn luôn ở trong hoàn

cảnh có thể bị thương lại, giống như một số bệnh mà có từng kỳ vi

khuẩn hoạt động trở lại.

          Nơi Đức Trinh Nữ không có dấu vết của sự thông đồng với tội

lỗi. Linh hồn Người hiển hiện đẹp đẽ và nguyên vẹn như khi Chúa

Cha đã nghĩ đến, và qui tụ nơi Người hết mọi ân phúc: Đó là Vị

Trinh Nữ, đó là Đấng Duy Nhất, đó là Đấng Trọn Lành, đó là Đấng

Toàn Vẹn. Được nghĩ đến thế nào, được sinh ra thế nào, Người vẫn

vậy, cũng như Người được đội triều thiên và tồn tại muôn đời như

vậy. Đó là Đức Trinh Nữ, đó là Vực Thẳm không thể nào đụng tới

của sự trong sạch, của ân phúc, tự biến mất trong vực thẳm mà

Người đã vọt ra, trong Thiên Chúa, đấng không thể đụng tới, Đấng

Trong Sạch, đấng Ân Sủng tuyệt đối nơi tột bực.

          Đây là sự phục thù của Thiên Chúa Duy Nhất Ba Ngôi. Ngược

lại với tất cả mọi tạo vật bị tục hóa, Người dựng nên một Ngôi Sao

toàn vẹn. Ngược lại với sự tò mò không trong sạch, đấng được dành

riêng này chỉ thỏa mãn với tình yêu của Thiên Chúa thôi. Ngược

 lại với những kiến thức xấu, đây là Đấng Vô Tri tối thượng. Nơi

Người, chẳng những không biết gì về tình yêu hạ cấp, chẳng những

không biết gì về tình yêu mà Thiên Chúa ban cho các đôi loài

người, nhưng còn hơn nữa, nơi Người không hề có cơn sốt độc hại,

di sản của tội lỗi. Nơi Người chỉ có sự khôn ngoan vừa băng gía vừa

cuồng nhiệt của tình yêu Thiên Chúa. Lửa cán bóng láng xác thịt

để làm cho nó thành một tấm gương trên bàn thờ, nơi Thiên Chúa

kết hôn với một Người Trinh Nữ mà không làm hạ giá mình, vì sự

trọn lành của Người bao trùm Hiền Thê, như vậy Người xứng hợp

với vị Hiền Thê chỉ có một độ ở bên dưới Phu Quân, chịu lụy Người

vì là đàn bà, nhưng không tì ố, giống như Người.

 

Download TIN MỪNG NHƯ ĐÃ ĐƯỢC VÉN MỞ CHO TÔI 

Viết bởi Maria Valtorta

Dịch gỉa: Nữ tu Phạm Thị Hùng CMR

Quyển 1-Chuẩn Bị.pdf

http://www.mediafire.com/view/?4bcyq77ze4ai2yo 

Quyển 2_Năm I Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?ea5acw4wttbdudd

Quyển 3-Năm II Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?o6gi6p73sk5lrhd

Quyển 4-Năm II Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?s9akma9mmdzdb26

Quyển 5-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?yrq9nq416v5s4dx

Quyển 6-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?8vl7kzjkskplk1b

Quyển 7-Năm III Đời Sống Công Khai.pdf

http://www.mediafire.com/view/?apbbvph8ndui8m3

Quyển 8-Chuẩn Bị Cuộc Tử Nạn.pdf

http://www.mediafire.com/view/?kbp3i58kizp5ad1

Quyển 9-Cuộc Tử Nạn.pdf

http://www.mediafire.com/view/?txb433uklyoke1x

Quyển 10-Vinh Quang.pdf

http://www.mediafire.com/view/?oln727ghllo7536

 

by Tháng Mười 8, 2012 Comments are Disabled Cuộc đời Chúa Giê-su (Maria Valtorta)
ỚT tốt cho tim mạch – MÃ ĐỀ tẩy độc máu (tiểu sử bác sĩ Christopher 3)

ỚT tốt cho tim mạch – MÃ ĐỀ tẩy độc máu (tiểu sử bác sĩ Christopher 3)

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/%E1%BB%9AT-v%C3%A0-M%C3%83-%C4%90%E1%BB%80.jpg

Phỏng theo quyển : ”An Herbal Legacy of Courage”
viết bởi David Christopher, M.H

CÔNG THỨC TUẦN HOÀN MÁU:
BLOOD CIRCULATION FORMULA 
(công thức #9)

            Suốt thời gian làm việc tại phòng thuốc trong quân đội thời đệ nhị thế chiến, bác sĩ Christopher bắt đầu công việc nghiên cứu một thảo dược nào để có thể thuyên giảm các bệnh nặng của ông, đó là cao máu và cứng động mạch, hai bệnh mà ông mắc phải từ tuổi dậy thì.  Ông bắt đầu với Ớt Cayenne.  Ớt có lượng cao canxi và vitamin C.  Ông khám phá rằng Ớt là một trong những phương thuốc tốt nhất cho tim.  Ớt phục hồi và duy trì độ co giãn của mạch máu, sửa chữa và phòng ngừa cứng động mạch, bảo trì hệ tuần hoàn khỏe mạnh.  Ông cũng thấy rằng Ớt điều hòa sự lưu thông của dòng máu và giúp huyết áp trở lại bình thường.  Ngoài ra Ớt mạnh đủ để làm ngưng cơn nhồi máu cơ tim (heart attack) đang diễn tiến.  Vào những năm sau đó, luôn mang theo Ớt trong túi cứu thương, ông không bao giờ mất một người nào bị cơn nhồi máu cơ tim tấn công, ông cứu được tất cả. 
          Ông nhớ một bà bị bệnh tim 18 năm.  Bà đã uống thuốc tim loại mạnh trong hơn 7 năm.  Sau vài tháng dùng Ớt, bà đã có thể ngưng uống thuốc tim.  Đồng thời chứng giãn tĩnh mạch cũng khỏi hoàn toàn. 
          Sau đó ông thêm gừng, ngò tây (parsley), golden seal, tỏi, rễ sâm Siberian chung với ớt để tạo công thức Tuần Hoàn Máu gọi là Blood Circulation Formula.  Công thức này điều hòa áp huyết và xây dựng hệ tuần hoàn tốt.  Công thức này, cùng với chế độ ăn uống và nếp sống lành mạnh, đã kéo dài cuộc sống của ông 38 năm so với bác sĩ cho biết.
          Lúc 45 tuổi, 10 năm sau khi bác sĩ tiên đoán ông không sống qúa tuổi 35, Christopher đi khám sức khỏe toàn diện.  Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ông có áp huyết của thiếu niên khỏe mạnh.  Ngay trước khi ông qua đời, huyết áp lúc tuổi 70 như huyết áp của thanh niên trong tuổi 20 mạnh khỏe. 
          Trong thời thế chiến II, Christopher bắt đầu hiểu và cảm nghiệm được nỗi đau khổ của các người lính da đen không được chữa tận tình ở phòng khám.  Họ thường chịu đau bệnh trong câm lặng hơn là đến phòng khám.  Nhưng khi nghe biết phòng khám ở Fort Lewis khác biệt, trong vòng vài tháng Christopher đã thấy hàng chục người lính da đen đến khám bệnh mỗi ngày. Họ nhận được sự đối xử tử tế cũng như chữa trị rất tốt từ thảo dược.
Tại phòng thuốc Fort Lewis, Christopher có cơ hội thử nghiệm nhiều loại thảo dược  khác nhau mà ông đã học trước đó. Ông bắt đầu phát triển các công thức ông sáng tạo ra, những công thức này vẫn còn dùng hôm nay như một đóng góp vào kho thuốc thảo dược. 
CÂY MÃ ĐỀ (PLAINTAIN)
         
https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/ma-de.jpeg
         Khi xong nghĩa vụ quân đội, tướng Shumate mời Christopher ở lại để phục vụ tiếp trong ngành thuốc và Quân Đội sẽ trợ cấp hoàn toàn cho ông để tiếp tục trường thuốc.  Nhưng ông muốn trở về với gia đình ở Olympia, tiểu bang Washington.  Ở đó ông trở thành bác sĩ chữa bệnh dùng liệu pháp thiên nhiên, là ước mơ từ thời thơ ấu.
          Về nhà với kiến thức và những kinh nghiệm đầu tay dùng thảo dược trong quân đội, ông muốn phát triển khả năng và giúp những người khác.
          Hai vợ chồng ông cùng tán thành việc ông qua Canada để học với tiến sĩ Nowell tại Đại Học Thảo Dược Dominion (Dominion Herbal College).  Ông tốt nghiệp với bằng Master Herbalist Degree. 
          Trở về nhà ở Olympia để hành nghề.  Nhưng suốt những năm sau cùng với hậu qủa của chiến tranh, ông rất khó hành nghề như thầy thuốc thảo dược. 
          Trước nhất, thật khó kiếm đủ tiền sinh sống cho toàn gia đình.  Trong những năm sau chiến tranh, công việc hiếm hoi, đa số dân chúng không có tiền trả cho việc chữa trị.  Hơn nữa, khác với ngày nay, lúc bấy giờ người ta không thể mua thảo dược qua các nơi bán sỉ.  Mà cũng chỉ có ít cửa hàng loại này, đa số phải đóng cửa vị thiếu nguồn thảo dược. 
          Nhưng lòng nhiệt thành thúc đẩy, Christopher tìm cách để thực hiện: ông đi mua các cây thuốc ở vườn tư gia mỗi sáng, bỏ vào các bao tải lớn đem về.  Ở nhà bếp, ông rửa từng cây còn đất bám đầy cẩn thận, sắp vào từng loại và chuẩn bị sẵn sàng để dùng cho các bệnh nhân vào buổi trưa chiều.  Ông đã chuyển đổi bước khó khăn sang phúc lành: có tiền nuôi sống gia đình, và có được thảo dược tươi nhất mong muốn.
          Nhưng ông không bao giờ dùng kiến thức về thảo dược để kiếm tiền bỏ túi riêng.  Ông dạy các bệnh nhân cách thu hoạch các cây thuốc trong vườn và tự chữa cho chính họ.
          Một trong những cây thuốc thành công nhất là cây PLANTAIN: MÃ ĐỀ.  Ông biết Galen và Pliny, hai thầy thuốc thảo dược thời cổ xưa, đã dùng cây mã đề như thuốc lọc máu mạnh mẽ để diệt nhiễm trùng nhanh chóng.  Ông cũng biết mã đề tẩy độc máu từ các vết cắt, vết dập, vết cắn, vết đốt. 
          –Trong một trường hợp đáng ngạc nhiên, ông chữa cho một anh bị trượt ngã nơi làm việc làm con dao bén cắt sâu vào lòng bàn tay.  Anh không thể ngưng công việc, phải làm tiếp tục để nuôi gia đình, cũng không có tiền để trả bác sĩ.  Vì vậy anh lấy một miếng giẻ bẩn băng bó tay rồi làm tiếp.  Anh còn làm thêm vài ngày nữa trong tình trạng này.  Khi đến văn phòng bác sĩ Christopher, bàn tay anh sưng to và nóng, một dòng máu tuôn ra từ bàn tay nhiễm trùng, và dưới nách đã nổi hạch.  Anh kinh sợ và đau đớn.  Ông hỏi tại sao anh không tìm cách chữa trị y khoa khi tình trạng đã qúa trầm trọng, anh nói rằng anh sợ bị cưa tay.  Ông dạy anh cách đào cây MÃ ĐỀ, rửa và gĩa cây, đắp lên vết thương rồi băng lại.  Mỗi khi thấy lớp đắp khô, cần phải thêm mã đề tươi trên lớp đắp cũ.  Đồng thời uống ít nhất 3 ly trà mã đề mỗi ngày.  Anh muốn trở lại để bác sĩ theo dõi, nhưng ông qủa quyết với anh rằng anh sẽ khỏi vào ngày hôm sau.
          Ba ngày sau anh trở lại, nhưng chỉ để báo cáo việc xảy ra cho anh như một phép lạ.  Trong ngày đầu, đường dài đỏ của vết cắt đã biến mất trong vài tiếng, hạch sưng ở nách nhỏ lại.  Đến buổi chiều, vết thương khá hơn nhiều, và trong vòng một ngày hay hai, anh được khỏi hoàn toàn.  Anh sử dụng lại bàn tay và cánh tay như trước để làm việc nuôi gia đình.
          –Trường hợp khác, một cô gái đạp lên một vỏ sò bị nhiễm độc ở bờ biển.  Cô tiếp tục chạy và chơi trưa hôm đó, nhưng sáng hôm sau, bàn chân, kể cả bắp chân sưng to với nhiều vết đỏ lên tận háng.  Cô bị sốt.  Ông hướng dẫn cô như anh bị vết cắt ở bàn tay.  Vết thương đã lành nhanh nhóng.  Hôm sau cô trở lại trả tiền cho bác sĩ, nhưng ông không nhận vì nhiều qúa.  Cô nói mẹ cô bảo cô đưa nhiều vì chân cô khỏi qúa nhanh.  Sau này mẹ cô còn trả ơn thêm cho gia đình Christopher nhiều lần nữa qua qùa biếu rau qủa tươi và bơ, vì họ làm chủ một nhà hàng ở Spokane.
 
        Vì cây mã đề và các thảo dược khác chỉ có sẵn vào mùa hè, bác sĩ Christopher bắt đầu pha chế để dùng quanh năm.  Ông chiết xuất, làm dầu, ngâm rượu. 
         
          –Một hôm một bà mẹ gọi ông đến chữa cho con trai 10 tuổi bị ong bắp cầy (wasp) chích.  Tay cậu sưng to và cậu ngất xỉu vì đau nhức.  Ông lấy lọ dầu mỡ mã đề cho vào túi xách.  Khi đến nơi, cậu vẫn còn bất tỉnh, tay sưng to gấp đôi.  Ông nhanh chóng thoa một lớp dầy dầu mã đề lên vết chích to bằng đồng dollar, dùng gạc băng băng và cột lại để giữ lớp dầu yên vị trí. Bà mẹ hỏi: “Bác sĩ chỉ làm như vậy thôi sao?”  Ông mỉm cười trả lời: “Đúng.  Chỉ cần như thế thôi, dầu mã đề sẽ rút chất độc do ong cắn ra, cậu sẽ hết đau và sưng.“
          Nửa tiếng sau, cậu bé tỉnh lại và ngồi dậy, đau đã giảm nhiều.  Ngày hôm sau cậu chơi bóng chày với các bạn như thường.
 
Linh Mục Hoàng Minh Thắng và Nhóm Tông Đồ Mục Vụ Sức Khỏe
by Tháng Mười 6, 2012 4 comments Đề tài liên quan, Thảo Dược